fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka na uprawnienia budowlane

Niezbędne informacje dotyczące praktyki do uprawnień budowlanych

praktyka zawodowa

W artykule znajdziesz:

Planujesz w najbliższym czasie zdobyć uprawnienia budowlane?  Przystąpienie do egzaminu wiąże się z koniecznością wylegitymowania się właściwym, określonym przez prawo, czasem spędzonym na zdobywaniu kompetencji. Taka praktyka zawodowa jest niezbędna do zdobycia kompleksowego doświadczenia w wybranej przez siebie specjalizacji, poznania wiedzy teoretycznej i przyswojenia nowych umiejętności. Tylko takie przysposobienie zawodowe może stanowić gwarancję odpowiedniego przygotowana do profesjonalnego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji.

Czas trwania praktyki zawodowej

Ile czasu trwa praktyka zawodowa? Od czego zależy jej długość? Kiedy wymagany czas jest wydłużony? Jak szybko można rozpocząć praktykę zawodową? Czy należy zgłaszać rozpoczęcie praktyki?

Okres praktyki zawodowej - zestawienie

UprawnieniaWykształceniePraktyka przy sporządzaniu projektówPraktyka na budowie
PROJEKTOWANIE bez ograniczeńukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościrocznaroczna
PROJEKTOWANIE w ograniczonym zakresieukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnościrocznaroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościrocznaroczna
KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI bez ograniczeńukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności półtoraroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościtrzyletnia
KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI w ograniczonym zakresieukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności półtoraroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościpółtoraroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lubtrzyletnia
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrzaczteroletnia
posiadania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technikaczteroletnia
posiadania w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalnościczteroletnia
PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI bez ograniczeńukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościrocznapółtoraroczna
PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI w ograniczonym zakresieukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościrocznapółtoraroczna
ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnościrocznapółtoraroczna

Miejsce, forma i zakres praktyki zawodowej

W jakim miejscu można odbywać praktykę zawodową do uprawnień budowlanych? Jakie stanowisko jest zalecane? Jakie czynności powinny być wykonywane w ramach praktyki budowlanej? Kiedy praktyka budowlana nie jest wymagana?

Zakres odbywania praktyki zawodowej budzi w kandydatach najwięcej wątpliwości Jest to spowodowane tym, że prawo nie określa dokładnego zakresu praktyki. Kandydaci mają więc wątpliwości chociażby czy zakres prac nie jest za wąską dziedziną. 

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Nie tylko pozytywny wynik egzaminu jest konieczny, aby otrzymać uprawnienia budowlane. Praktyka również ma ogromne znaczenie i aby ją zaliczyć, trzeba spełnić określone formalności. Obecnie najważniejszy dokument, który potwierdza jej odbycie, to specjalne oświadczenie – jego wzór można znaleźć w załączniku do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Musi ono zostać podpisane przez patrona praktyki zawodowej. Ponadto, do oświadczenia należy dołączyć zbiorcze zestawienie przebytej praktyki, gdzie powinny zostać wymienione wszystkie prace, jakie były realizowane w tym czasie. Jeśli odbywała się ona zagranicą, dokumentacja sporządzana jest z pomocą zaświadczenia, jakie wydaje kierownik jednostki, w której praktykant pracował.

dokumentowanie praktyki zawodowej

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Jak należy udokumentować praktykę zawodową prowadzoną w ramach zdobycia uprawnień budowlanych? Jakie dowody odbycia praktyki powinien złożyć kandydat ubiegający się o uprawienia? Czy błąd w dokumentach może spowodować odrzucenie dokumentów w danym postępowaniu kwalifikacyjnym? Jakie prace powinno się wpisać do zbiorczego zestawienia praktyk? 

Weryfikacja dokumentów potwierdzających odbycie praktyki

W jaki sposób komisja kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów weryfikuje odbycie praktyki zawodowej?

Na co komisja samorządu zawodowego zwraca uwagę przy sprawdzaniu rzetelnego odbywania praktyki?

Czy kandydat powinien uważać na coś szczególnego podczas dokumentowania praktyki zawodowej?

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com