fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia telekomunikacyjne -

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej

uprawnienia_telekomunikacyjne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności  telekomunikacyjnej daje możliwości projektowania i kierowania pracami w zakresie instalacji telekomunikacji.

uprawnienia_specjalność_telekomunikacyjna

Specjalność telekomunikacyjne - podstawowe informacje

Często skrótowo nazywane uprawnienia telekomunikacyjne to w pełnej nazwie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Uprawnienia te predysponują do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac związanych z działalnością telekomunikacyjną. Uprawnienia wydaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa poprzez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Osoba, która chce zdobyć uprawnienia telekomunikacyjne musi wykazać się posiadaniem odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia zdobytego podczas praktyki budowlanej oraz złożyć egzamin na uprawnienia budowlane z pozytywnym wynikiem. 

Posiadanie uprawnień w specjalności telekomunikacyjnej daje możliwość pracy na stanowisku kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby posiadające uprawnienia chętnie podejmują również prace w jednostkach zajmujących się szeroko pojętą branżą telekomunikacyjną.

Zakres uprawnień instalacyjnych telekomunikacyjnych

Uprawnienia budowlane telekomunikacyjne udzielane są w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Bardziej pożądane są oczywiście uprawnienia niczym nie ograniczone. Wymagają jednocześnie większej wiedzy zdobytej podczas studiów.  

Jakie działania może podejmować osoba z uprawnieniami bez ograniczeń? A jakie ta posiadająca uprawnienia w ograniczonym zakresie?

Uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń dają możliwość kierowania pracami na obiektach budowlanych lub projektowania w zakresie:

 • telekomunikacji przewodowej  oraz powiązaną infrastrukturą telekomunikacyjną
 • telekomunikacji bezprzewodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą
 

 

Uprawnienia telekomunikacyjne w ograniczonym zakresie pociągają za sobą pewne obostrzenia.  Umożliwiają  one bowiem projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą telekomunikacyjną na obiektach budowlanych takich jak lokalne linie oraz instalacje.

Jeśli tylko posiadane wykształcenie nie ogranicza więc możliwości zdobycia uprawnień bez ograniczeń to nie ma nad czym się zastanawiać.

Uprawnienia telekomunikacyjne - egzamin pisemny i ustny

Uprawnienia telekomunikacyjne to egzamin jaki należy przedłożyć przed Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Do egzaminu mogą przystąpić osoby posiadające odpowiednie wykształcenie. Są to głównie studenci, którzy ukończyli takie kierunki jak telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika czy miernictwo elektryczne i telekomunikację. Uprawnienia w ograniczonym zakresie może natomiast uzyskać nawet technik telekomunikacji. Warto więc zastanowić się nad zdobyciem uprawnień przynajmniej w ograniczonym zakresie.

Jeśli etap wykształcenia mamy już za sobą należy wykazać się odbytą praktyką. Długość praktyki zależna jest od rodzaju uprawnień o jakie się staramy. Uprawnienia wykonawcze wymagają odbycia praktyki na budowie, natomiast projektanci muszą odbyć praktykę zarówno na budowie jak i w biurze projektowym. 

Ostatni krokiem do sukcesu jest złożenie dokumentów do egzaminu na uprawnienia budowlane i samo podejście do egzaminu. Egzamin pisemny prowadzony jest w formie testu. Ilość pytań zależna jest od rodzaju i zakresu uprawnień. Jeśli uzyskasz pozytywny wynik testu to będziesz mógł podejść do egzaminu ustnego. Tylko pozytywny wynik z obu części traktowany jest jako wynik zaliczony egzamin. 

 

pakiet uprawnienia budowlane mini

Pakiet MINI - NA KOMPUTER

pakiet uprawnienia budowlane maxi

Pakiet MAXI - NA KOMPUTER

Pakiet PREMIUM - NA KOMPUTER

Koszty egzaminów na uprawnienia budowlane

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest instytucją zajmującą się prowadzeniem egzaminu w specjalności telekomunikacyjnej. To tu należy się zgłosić w celu podejścia do egzaminu. Koszt egzaminu wynosi odpowiednio:

 • 1600zł – w przypadku ubiegania się o uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie, do projektowania bez ograniczeń, do kierowania w ograniczonym zakresie, do kierowania bez ograniczeń,
 • 2200zł – w przypadku ubiegania się o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
 
Płatności wykonywane są na rachunek wskazany przez Izbę w dwóch ratach. Pierwsza rata dotyczy postępowania kwalifikacyjnego, druga zaś przeprowadzenia egzaminu. Warto również mieć na uwadze, że koszt przeprowadzenia ponownie drugiej, ustnej części egzaminu wynosi 450zł.

 

Telekomunikacja - wykształcenie i praktyka do uprawnień

Długość praktyki budowlanej oraz wykształcenie jakie jest wymagane do zdobycia uprawnień telekomunikacyjnych kształtują się następująco:

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1 rok1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie
  • informatyki
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • inżynierii elektrycznej
  • elektrotechniki
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1 rok1 rok

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie
  • informatyki
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • inżynierii elektrycznej
  • elektrotechniki
1 rok1 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie
  • informatyki
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • inżynierii elektrycznej
  • elektrotechniki
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie
  • informatyki
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • inżynierii elektrycznej
  • elektrotechniki
3 lata

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik telekomunikacji
4 lata
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com