fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Regulamin świadczenia pomocy technicznej

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług Pomocy Technicznej dla oprogramowania produkowanego przez firmę Invest  z siedzibą przy ul.Spółdzielczej 2, 19-200 Grajewo, zwanej dalej Producentem.

2. Pomoc Techniczna świadczona jest przez Producenta na rzecz Użytkownika oprogramowania. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, firma lub instytucja, która zainstalowała i używa oprogramowanie na swoich komputerach.

3. Pomoc Techniczna dotyczy tylko oprogramowania komercyjnego, tzn. płatnego oraz wersji demontracyjnej tego oprogramowania.

4. Producent dostarcza usługę Pomocy Techniczne w formie e-mail support.

E-mail support

1. Usługa e-mail support polega na komunikowaniu się Użytkownika programu z Producentem przy pomocy poczty elektronicznej e-mail, celem zadania pytania dotyczącego funkcjonalności oprogramowania będącego własnością Producenta lub rozwiązania problemów występujących w trakcie użytkowania oprogramowania.

2. Producent zobowiązuje się odpowiedzieć na problemy zgłaszane w formie e-mail support w jak najkrótszym czasie.

Bezpłatna pomoc techniczna

1. Użytkownik korzystający z testowej wersji oprogramowania objęty jest darmową Pomocą Techniczną w formie e-mail support.

2. W okresie 2 miesięcy od momentu zakupu licencji na oprogramowanie Użytkownikowi przysługuje bezpłatna Pomoc Techniczna.

3. Bezpłatna Pomoc Techniczna dotyczy tylko tego programu, który został przez Użytkownika zakupiony lub jest testowany. Bezpłatna Pomoc Techniczna otrzymana dla jednego programu nie upoważnia Użytkownika do otrzymania bezpłatnej Pomocy Technicznej dla innego programu oferowanego przez Producenta.

Postanowienia końcowe

1. Producent zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji.

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com