Uprawnienia
w specjalności
sanitarnej

uprawnienia_sanitarne

Pełna nazwa tej specjalności to specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dzięki uprawnieniom w specjalności sanitarnej możesz pracować jako kierownik robót sanitarnych, inspektor nadzoru tych robót lub jako projektant.

uprawnienia_specjalność_sanitarna

Uprawnienia sanitarne

Kandydaci, którzy zdali egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej mają szeroko otwarte drzwi do kariery zawodowej. Posiadanie bowiem takich uprawnień predysponuje ich do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku np. kierownika robót instalacji, sieci i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, cieplnych, wodociągowych czy kanalizacyjnych. Osoba z uprawnieniami projektowymi może natomiast projektować te sieci, instalacje czy urządzenia.

 

Osoby które posiadają uprawnienia wykonawcze oraz wieloletnią praktykę często zajmują stanowiska inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach sanitarnych. Są to z reguły duże inwestycje, które poza kierownikiem robót wymagają również inspektora, czyli osoby nadzorującej. Uprawnienia w specjalności sanitarnej mogą być również wymagane na wybranych stanowiskach pracy w gazowni, instytucjach wodociągowych czy kanalizacyjnych. 

Egzamin na uprawnienia w specjalności sanitarnej

Podejście do egzaminu na uprawnienia w specjalności sanitarnej wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia. Może się o nie (w ograniczonym zakresie) ubiegać już osoba z tytułem technika, jednak zazwyczaj są to osoby po studiach na kierunku inżynieria środowiska, energetyka, inżynieria gazownicza, wiertnictwo nafty i gazu czy też inżynieria naftowa. Ukończenie studiów to jednak nie koniec. Należy również przedstawić zaświadczenia o odbytej praktyce. Praktykę odbywana się z reguły na budowie lub w biurze projektowym, w zależności od tego czy kandydat stara się o uprawnienia projektowe czy wykonawcze. Dokładną informację odnośnie długości praktyki oraz wymaganego wykształcenia znajdziesz na dole strony.

Spełnienie powyższych wymagań jest sprawdzane przez komisję kwalifikacyjną Okręgowych Izb Inżynierów. To właśnie tutaj przeprowadzane są egzaminy na uprawnienia budowlane. Okręgowe Izby są podległe Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i mają swoje siedziby w miastach wojewódzkich. Egzamin przeprowadzany jest dwa razy w roku: w listopadzie i w maju. Składa się z części pisemnej i ustnej. Tylko pozytywny wynik z części pisemnej umożliwia podejście do egzaminu ustnego.   

Do egzaminu zarówno w części pisemnej jak i ustnej przygotujesz się z naszym programem do nauki.

Koszt egzaminu na uprawnienia budowlane

Koszty egzaminu są zależne od tego, czy kandydat stara się o uprawnienia projektowe lub wykonawcze czy jednocześnie o oba rodzaje uprawnień. 

1. W przypadku uprawnień projektowych lub wykonawczych kandydat płaci dwie raty po 800zł = 1600zł.

2. W przypadku uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie kandydat płaci dwie raty po 1100zł = 2200zł.

 

Uzyskanie uprawnień to jednak nie wszystko by pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Jeśli osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu chciałaby pełnić takie funkcje musi uprzednio zapisać się jako członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

pakiet uprawnienia budowlane mini

Pakiet Uprawnienia testy + Egzamin Ustny ON-LINE

Pakiet Uprawnienia Budowlane + segregator Egzamin Ustny (czarno-biały)

Pakiet Uprawnienia Budowlane + segregator Egzamin Ustny (kolor)

Uprawnienia sanitarnej - rodzaj i zakres

Uprawnienia w specjalności sanitarnej mogą być wydawane jako uprawnienia do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub jednocześnie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Każde z wyżej wymienionych uprawnień można uzyskać w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie. Lepiej starać się od razu o uprawnienia nieograniczone, o ile tylko posiadane wykształcenie na to pozwala.

 

Pełna nazwa uprawnień sanitarnych to uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jaka sama nazwa wskazuje uprawnienia te, bez ograniczeń będą umożliwiały projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. 

 

Uprawnienia w ograniczonym zakresie, zgodnie z informacjami jakie dostarcza ustawa Prawo budowlane uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 . 

 

Wykształcenie i praktyka - uprawnienia w specjalności sanitarnej

Informacje odnośnie wymaganego wykształcenia oraz długości praktyki jaką musisz odbyć aby starać się o uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej znajdziesz w poniższej tabeli:

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1 rok1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie budownictwa
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1 rok1 rok

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie budownictwa
1 rok1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie budownictwa
3 lata

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik inżynierii sanitarnej
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter budownictwa wodnego
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik energetyk
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik gazownictwa
 • monter instalacji gazowych
 • monter sieci gazowych
 • monter sieci cieplnych
 • monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
 • monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych
4 lata
Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami
wyjasnimy wszystkie nurtujące Cię kwestie