Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia
w specjalności
elektrycznej

uprawnienia elektryczne

Poprawna nazwa tej specjalności to specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności  elektrycznej może być wydane w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie. Tytuł technika również umożliwia zdobycie uprawnień.

uprawnienia budowlane specjalność elektryczna

Uprawnienia w specjalności elektrycznej

Pełna nazwa tych uprawnień to uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  Posiadanie uprawnień w specjalności elektrycznej pozwala na pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz inspektora nadzoru tychże robót. Ponadto osoba z takimi uprawnieniami może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na stanowisku projektanta robót elektrycznych.

 

Możliwość wykonywania tych zawodów weryfikowana jest poprzez egzamin na uprawnienia budowlane. Tylko osoby które uzyskały pozytywny wynik egzaminu mogą pracować na wyżej określonych stanowiskach.

 

Dodatkowo posiadanie uprawnień elektrycznych ułatwi zdobycie pracy na innych stanowiskach, między innymi u dostawców energii elektrycznej czy też w jednostkach administracji rządowej.

Egzamin w specjalności instalacje elektryczne

Zdobycie uprawnień w specjalności elektrycznej wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków. Pierwszy z nich to posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Drugim jest odbycie praktyki, która dostarcza cennych, praktyczny umiejętności i wiedzy. To właśnie ten etap jest szczególnie istotny, gdyż daje wiele potrzebnych informacji, które przekładane są na rzeczywistą pracę w zawodzie. Ostatnim warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane.

Egzamin w specjalności elektrycznej, podobnie jak w przypadku innych specjalności przeprowadza Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Jest on złożony z części ustnej i pisemnej. W pierwszej kolejności kandydaci piszą test, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku mogą podejść do egzaminu ustnego. Egzamin prowadzony jest przez Okręgowe Izby, których jednostki znajdują się w miastach wojewódzkich. To właśnie ta instytucja odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie procesu kwalifikacyjnego, za organizację egzaminu pisemnego oraz za przeprowadzenie egzaminu ustnego który zdawany jest przed specjalistami z danej dziedziny.

Egzamin pisemny i ustny zdasz z łatwością z naszym programem do nauki. Program pomoże w nauce oraz ułatwi zapamiętanie i przyswojenie ogromu wiedzy która wymagana jest na egzaminie.

 

Koszt egzaminu na uprawnienia elektryczne

Egzamin z uprawnień budowlanych nie jest najtańszym egzaminem. Należy jednak pamiętać, że nie jest to egzamin, który będziesz powtarzał systematycznie co kilka lat. Do egzaminu wystarczy podejść raz w ciągu całego życia. 

Koszt takiego egzaminu zależy od rodzaju i zakresu uprawnień i wynosi w granicach od  1600zł do 2200zł. Płatność egzaminu wykonywana jest w dwóch transzach. Pierwsza z nich wpłacana jest za postępowanie kwalifikacyjne, czyli za weryfikację złożonych w procesie starania się o uprawnienia budowlane dokumentów. Druga natomiast za przeprowadzenie egzaminu właściwego. Koszt tych rat to odpowiednio 800zł w przypadku ubiegania się o uprawnienia osobno do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, oraz 1100zł jeśli kandydat zdaje jednocześnie uprawnienia projektowe i wykonawcze.

Pozytywny wynik egzaminu często wiąże się z awansem i podwyżką. Należy tu jednak pamiętać, że sam egzamin to nie koniec wydatków. W chwili gdy decydujemy się na pracę na stanowisku w zakresie pełnienie samodzielnej funkcji technicznej należy zapisać się do odpowiedniej Okręgowej Izby i opłacać składki oraz ubezpieczenie, które wynoszą łącznie około 500zł rocznie.

pakiet uprawnienia budowlane maxi

Pakiet 3 w 1 android - z segregatorem (wszystkie akty prawne)

Pakiet 3 w 1 android - z segregatorem (główne akty prawne)

Program 3 w 1 android - z programem akty prawne

Rodzaj i zakres uprawnień elektrycznych

Uprawnienia elektryczne mogą być wydawane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia te mogą wydane w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie. Kandydat może starać się jednocześnie o uprawnienia do projektowania i kierowania. Wiąże się to jednak z dłuższą praktyką oraz wyższą płatnością. 

 

Ustawa Prawo budowlane mówi o tym, że uprawnienia elektryczne bez ograniczeń umożliwiają  projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak sieci, urządzenia i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne, w tym:

– kolejowe,

– trolejbusowe 

– tramwajowe sieci trakcyjne, 

– sieci trakcyjne metra, 

wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdów.

 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane ograniczenia jakie pociągają za sobą uprawnienia ograniczone w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych to projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3 . 

 

 

Dodatkowo Prawo budowlane wskazuje, że osoby posiadające tytuł zawodowy mistrza oraz uprawnienia elektryczne ograniczone mogą wykonywać czynności wyłącznie w zakresie objętym danym rzemiosłem w odniesieniu do obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 . 

Uprawnienia elektryczne - wykształcenie i praktyka

Wykształcenie oraz długość odbytej praktyki warunkują rodzaj i zakres uprawnień o jakie kandydat może się ubiegać. W poniższej tabelce zestawiono jak dokładnie wygląda proporcja wymagań co do praktyki i wykształcenia.

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymistudia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowaniastudia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymistudia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymistudia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok1,5 roku
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowaniastudia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok1 rok
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
1 rok1 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymistudia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
3 lata
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 • elektryk
4 lata
Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami
wyjasnimy wszystkie nurtujące Cię kwestie