fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia elektryczne -

Uprawnienia budowlane, projektowe w specjalności elektrycznej

uprawnienia elektryczne

Poprawna nazwa tej specjalności to specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności  elektrycznej może być wydane w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie. Tytuł technika również umożliwia zdobycie uprawnień.

uprawnienia budowlane specjalność elektryczna

Uprawnienia w specjalności elektrycznej

Pełna nazwa tych uprawnień to uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  Posiadanie uprawnień w specjalności elektrycznej pozwala na pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz inspektora nadzoru tychże robót. Ponadto osoba z takimi uprawnieniami może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na stanowisku projektanta robót elektrycznych.

 

Możliwość wykonywania tych zawodów weryfikowana jest poprzez egzamin na uprawnienia budowlane. Tylko osoby które uzyskały pozytywny wynik egzaminu mogą pracować na wyżej określonych stanowiskach.

 

Dodatkowo posiadanie uprawnień elektrycznych ułatwi zdobycie pracy na innych stanowiskach, między innymi u dostawców energii elektrycznej czy też w jednostkach administracji rządowej.

Egzamin w specjalności instalacje elektryczne

Zdobycie uprawnień w specjalności elektrycznej wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków. Pierwszy z nich to posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Drugim jest odbycie praktyki, która dostarcza cennych, praktyczny umiejętności i wiedzy. To właśnie ten etap jest szczególnie istotny, gdyż daje wiele potrzebnych informacji, które przekładane są na rzeczywistą pracę w zawodzie. Ostatnim warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane.

Egzamin w specjalności elektrycznej, podobnie jak w przypadku innych specjalności przeprowadza Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Jest on złożony z części ustnej i pisemnej. W pierwszej kolejności kandydaci piszą test, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku mogą podejść do egzaminu ustnego. Egzamin prowadzony jest przez Okręgowe Izby, których jednostki znajdują się w miastach wojewódzkich. To właśnie ta instytucja odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie procesu kwalifikacyjnego, za organizację egzaminu pisemnego oraz za przeprowadzenie egzaminu ustnego który zdawany jest przed specjalistami z danej dziedziny.

Egzamin pisemny i ustny zdasz z łatwością z naszym programem do nauki. Program pomoże w nauce oraz ułatwi zapamiętanie i przyswojenie ogromu wiedzy która wymagana jest na egzaminie.

 

Koszt egzaminu na uprawnienia elektryczne

Egzamin z uprawnień budowlanych nie jest najtańszym egzaminem. Należy jednak pamiętać, że nie jest to egzamin, który będziesz powtarzał systematycznie co kilka lat. Do egzaminu wystarczy podejść raz w ciągu całego życia. 

Koszt takiego egzaminu zależy od rodzaju i zakresu uprawnień i wynosi w granicach od  1600zł do 2200zł. Płatność egzaminu wykonywana jest w dwóch transzach. Pierwsza z nich wpłacana jest za postępowanie kwalifikacyjne, czyli za weryfikację złożonych w procesie starania się o uprawnienia budowlane dokumentów. Druga natomiast za przeprowadzenie egzaminu właściwego. Koszt tych rat to odpowiednio 800zł w przypadku ubiegania się o uprawnienia osobno do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, oraz 1100zł jeśli kandydat zdaje jednocześnie uprawnienia projektowe i wykonawcze.

Pozytywny wynik egzaminu często wiąże się z awansem i podwyżką. Należy tu jednak pamiętać, że sam egzamin to nie koniec wydatków. W chwili gdy decydujemy się na pracę na stanowisku w zakresie pełnienie samodzielnej funkcji technicznej należy zapisać się do odpowiedniej Okręgowej Izby i opłacać składki oraz ubezpieczenie, które wynoszą łącznie około 500zł rocznie.

uprawnienia budowlane na telefon

Program Uprawnienia Budowlane Android

pakiet uprawnienia budowlane maxi

Pakiet 3 w 1 android - z segregatorem (wszystkie akty prawne)

Rodzaj i zakres uprawnień elektrycznych

Uprawnienia elektryczne mogą być wydawane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia te mogą wydane w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie. Kandydat może starać się jednocześnie o uprawnienia do projektowania i kierowania. Wiąże się to jednak z dłuższą praktyką oraz wyższą płatnością. 

 

Ustawa Prawo budowlane mówi o tym, że uprawnienia elektryczne bez ograniczeń umożliwiają  projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak sieci, urządzenia i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne, w tym:

– kolejowe,

– trolejbusowe 

– tramwajowe sieci trakcyjne, 

– sieci trakcyjne metra, 

wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdów.

 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane ograniczenia jakie pociągają za sobą uprawnienia ograniczone w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych to projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3 . 

 

 

Dodatkowo Prawo budowlane wskazuje, że osoby posiadające tytuł zawodowy mistrza oraz uprawnienia elektryczne ograniczone mogą wykonywać czynności wyłącznie w zakresie objętym danym rzemiosłem w odniesieniu do obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 . 

Uprawnienia elektryczne - wykształcenie i praktyka

Wykształcenie oraz długość odbytej praktyki warunkują rodzaj i zakres uprawnień o jakie kandydat może się ubiegać. W poniższej tabelce zestawiono jak dokładnie wygląda proporcja wymagań co do praktyki i wykształcenia.

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymistudia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowaniastudia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymistudia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymistudia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok1,5 roku
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowaniastudia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok1 rok
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
1 rok1 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymistudia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
3 lata
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 • elektryk
4 lata

Program do nauki przed egzaminem na uprawnienia elektryczne

Zapoznaj się z naszą ofertą na specjalistyczne narzędzia, przeznaczone do nauki do egzaminów pozwalających na uzyskanie uprawnień elektrycznych. To najwyższej jakości, nowoczesne programy komputerowe oraz aplikacje, które w bardzo przystępny i intuicyjny sposób pomogą Ci w pogłębianiu wiedzy. Zaufało im wielu naszych klientów i cały czas zyskują na popularności.

Egzamin na uprawnienia elektryczne jest bardzo trudny, dlatego włożyliśmy wiele wysiłku w przygotowanie programów, które będą pomocne. Zaimplementowaliśmy w naszych narzędziach wiele opcji, które wspomagają indywidualny tok nauki. Dzięki temu będziesz mógł swobodnie dostosować metody nauki do własnych predyspozycji i zwiększyć w ten sposób ich skuteczność.

Przygotowanie do egzaminów na uprawnienia elektryczne nie musi być ciężkie. Z naszym programem otrzymasz dostęp do rozległej bazy danych ze specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wszystkie informacje są opracowane na bazie bieżących i obowiązujących norm oraz aktów prawnych.

Nauka na uprawnienia elektryczne na Twoich warunkach

Możesz zakupić program do nauki przed egzaminem na uprawnienia elektryczne, który będzie idealnie dopasowany do Twoich predyspozycji. Posiadamy wersje działające na komputerach z system Windows, ale mamy także inne rozwiązania. Jeżeli często podróżujesz albo po prostu preferujesz wygodę związaną z używaniem urządzeń mobilnych, to z pewnością zadowolą Cię nasze aplikacje. Dzięki temu będziesz mógł uczyć się podczas korzystania ze smartfonu czy tabletu z system operacyjnym Android. Zarówno wersja desktopowa, jak i wersja android naszego programu nie wymaga podłączenia do sieci. Możesz także wykupić dostęp do naszej platformy naukowej online, która działa za pomocą strony www. To bardzo elastyczne i wygodne rozwiązanie, które umożliwia Ci logowanie z komputera, tabletu czy telefonu.

Zachęcamy także do korzystania z naszych bezpłatnych wersji próbnych. Dzięki temu bez żadnych kosztów zapoznasz się z podstawowymi funkcjonalnościami naszych programów. Jeżeli Ci się spodobają, będziesz mógł wykupić je, by odblokować pełną zawartość programu.

Uprawnienia elektryczne – pytania egzaminacyjne

Tworząc narzędzia dostępne w naszym sklepie, staramy się przede wszystkim, by oprócz zapewniania odpowiedniej wiedzy, pomagały także przygotowywać się do samego procesu egzaminacyjnego. Z tego powodu w naszym programie do nauki przed egzaminem na uprawnienia elektryczne znajduje się bogata pula pytań i odpowiedzi. Możesz zdecydować się na uruchomienie trybu testu próbnego (tryb egzamin), w którym otrzymasz dokładnie tyle samo pytań co na prawdziwym egzaminie, a także ograniczony czas na udzielenie poprawnych odpowiedzi. Pomoże Ci to odtworzyć atmosferę towarzyszącą zdobywaniu uprawnień oraz lepiej przygotować się nie tylko pod kątem merytorycznym, ale także mentalnym.

To doskonała metoda nauki, a dodatkowo pozwala Ci ona na analizowanie popełnianych przez Ciebie błędów. W ten sposób lepiej je zapamiętasz, co pomoże uniknąć Ci ich w podejściu do prawdziwego egzaminu. Korzystając z trybu nauki, możesz zaznaczyć wszystkie problematyczne pytania i wrócić do nich potem, by poświęcić im więcej czasu i lepiej poznać prawidłowe odpowiedzi.

Nasz kurs posiada rozbudowane narzędzia analityczne i śledzi Twoje statystyki. W ten sposób możesz sprawdzić, w jakich działach radzisz sobie gorzej i lepiej skupić swoje wysiłki tu, gdzie faktycznie są one potrzebne. Uczyni to naukę dużo bardziej produktywną. Możesz korzystać także z narzędzia wyszukiwania i znajdować w bazie danych programu konkretne zagadnienia.

Program do nauki egzaminu na uprawnienia elektryczne z bazą pytań sprawi, że sprawnie pozyskasz wszystkie interesujące Cię informacje, a także nauczysz się walczyć ze stresem towarzyszącym tego rodzaju sprawdzianom wiedzy.

Przygotowanie do egzaminów na uprawnienia elektryczne

Nasze narzędzia są bardzo zaawansowane i cieszą się znakomitymi opiniami klientów. By były pomocne, musisz jednak zakupić je odpowiednio wcześnie, tak by miały realną szansę wpłynąć na Twój proces nauki. Egzamin na uprawnienia elektryczne wymaga ogromnej ilości wiedzy, której nie da się zgłębić szybko i powierzchownie. Powinieneś też dać sobie nieco czasu na poznanie wszystkich funkcjonalności naszych programów.

Jeżeli będziesz o tym pamiętał, to z pewnością przygotowanie do egzaminu na uprawnienia elektryczne przy pomocy naszych narzędzi będzie dla Ciebie dużo łatwiejsze i zakończy się końcowym sukcesem!

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com