Egzamin ustny

Tryb NAUKI EGZAMIN USTNY,
znajdziesz w programie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NA KOMPUTER


Program zaktualizowany jest już o pytania
przygotowane na SESJĘ Jesień 2019 !!!


  •   największa BAZA PYTAŃ przygotowujących do EGZAMINU USTNEGO

  •    pytania wraz z opracowanymi ODPOWIEDZIAMI

  •   podział na SPECJALNOŚCI

  •   pytania zebrane z sesji egzaminacyjnych Wiosna 2015, Jesień 2015, Wiosna 2016, Jesień 2016, Wiosna 2017, Jesień 2017, Wiosna 2018, Jesień 2018, Wiosna 2019

  •    pytania zebrane ze wszystkich IZB z całej Polski pytania

  •   stan prawny aktualny na egzamin Jesień 2019

  •   podział na SPECJALNOŚCI

  •   możliwość wykonania DARMOWYCH AKTUALIZACJI w czasie trwania licencji w nieograniczonej ilości

  •   największa powtarzalność na EGZAMINIE USTNYM

  •   pytania zebrane i opracowane przez użytkowników naszego programu od 2015 roku

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

W tej wersji programu Uprawnienia Budowlane, która została przeznaczona na komputery, poza testami jest dostępny także moduł EGZAMIN USTNY. Trzeba jednak pamiętać, że aby aktywować ten tryb, należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 100 zł. Program gromadzi aż kilka tysięcy pytań pozyskanych ze wszystkich Izb, które obejmuje egzamin ustny. Tą część mogą zdawać tylko osoby, które zaliczyły wcześniej test pisemny.

Jak wygląda egzamin ustny?

Podczas egzaminu ustnego, kandydat musi wylosować pytanie, a następnie udzielić na nie prawidłowej odpowiedzi. Są to zagadnienia z aktualnego zbioru przepisów regulujących prace budowlane, a ich liczba może się różnić zależnie od wybranej specjalizacji oraz typu uprawnień, o jakie się ubiegamy. Za każdą odpowiedź, egzaminowany otrzymuje od 0 do 5 punktów. Po otrzymaniu pytania, kandydat może poświęcić maksymalnie 25 minut na przygotowanie się. W tym czasie ma możliwość notowania i rysowania (co może być pozytywnie odebrane przez komisję), ale w trakcie samego egzaminu nie należy czytać z kartki. Podczas opracowywania odpowiedzi dopuszczalne jest korzystanie z Polskich Norm, aktów prawnych lub Eurokodów. Może się zdarzyć, że chcąc pomóc zdającemu, komisja zada pytania dodatkowe, powiązane tematycznie z zagadnieniem, jakie zostało wylosowane. Wyniki ogłaszane są po przepytaniu wszystkich osób z danej tury.

Dzięki naszemu programowi, można ułatwić sobie ubieganie się o uprawnienia budowlane. Egzamin ustny bywa bardzo stresujący, dlatego warto się do niego bardzo dokładnie przygotować, w oparciu o pytania z poprzednich lat, jakie możemy Państwu udostępnić za odpowiednią opłatą. Pytania oraz odpowiedzi są przesłane przez naszych użytkowników na podstawie poprzednich sesji egzaminacyjnych.

Z bardziej szczegółowymi informacjami na ten temat można zapoznać się na naszej stronie: uprawnienia-budowlane.com/egzamin/szczegolowy-program