fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia hydrotechniczne

Uprawnienia hydrotechniczne -

Uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej

uprawnienia_hydrotechniczne

Uprawnienia hydrotechniczne zaczęły funkcjonować jako odrębna specjalność ponownie w 2014.r.  Wcześniej były włączone do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności  elektrycznej może być wydane w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie. Tytuł technika również umożliwia zdobycie uprawnień.

uprawnienia_specjalność_hydrotechniczna

Uprawnienia budowlane hydrotechniczne

Uprawnienia budowlane hydrotechniczne zaczęły ponownie funkcjonować jako niezależna specjalność w 2014r. na podstawie nowelizacji Prawa budowlanego. Stało się to w związku z deregulacją zawodów. Do tego czasu były włączone do specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uprawnienia hydrotechniczne udzielane są do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Możliwe jest podejście do egzaminu jednocześnie do projektowania i kierowania. 

Egzamin w specjalności hydrotechnicznej

Do egzaminu na uprawnienia budowlane hydrotechniczne, zarówno wykonawczej jak i projektowe, mogą podejść tylko osoby, które pozytywnie przeszły etap kwalifikacji. Na tym etapie dana osoba musi wykazać się posiadaniem odpowiedniego wykształcenia oraz odbyciem odpowiedniej praktyki. Osoby starające się o uprawnienia wykonawcze praktykę odbywają na budowie, osoby które chcą zdobyć uprawnienia projektowe muszą odbyć praktykę zarówno na budowie jak i w biurze projektowym. Są to najczęściej wybierane miejsca nabycia praktyki, jednak dopuszcza się również inne, np. praca w organach administracji. Są pewne obostrzenia z którymi przed rozpoczęciem takiej praktyki warto zapoznać się w przepisach prawa.

Egzamin na uprawnienia składa się z testu i rozmowy z komisją. Pierwszy etap, czyli test składa się z kilkudziesięciu pytań. W każdym z nich jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Druga część – rozmowa z komisją – jest egzaminem ustnym. Tutaj należy wykazać się znajomością przepisów prawa, ale również wiedzą praktyczną nabytą podczas praktyki budowlanej.

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminu to koniecznie musisz uczyć się z naszym programem Uprawnienia Budowlane. Program z testami umożliwia przygotowanie do egzaminu pisemnego. 

 

Koszt egzaminu na uprawnienia elektryczne

Uzyskanie uprawnień budowlanych hydrotechnicznych wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości od  1600zł do 2200zł.  Jest to koszt przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu pisemnego i ustnego. W celu podejścia do egzaminu na uprawnienia budowlane należy zapłacić dwie raty. Ich wysokość zależy od rodzaju uprawnień budowlanych:

 • 2x800zł – dla osób ubiegających się o uprawnienia projektowe LUB uprawnienia wykonawcze,
 • 2x1100zł – dla osób ubiegających się o uprawnienia projektowe I wykonawcze.

Wskazane powyżej kwoty należy osoba starająca się o uprawnienia budowlane hydrotechniczne wpłaca na konto wskazane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

pakiet uprawnienia budowlane mini

Pakiet MINI - NA KOMPUTER

pakiet uprawnienia budowlane maxi

Pakiet MAXI - NA KOMPUTER

Pakiet PREMIUM - NA KOMPUTER

Rodzaj i zakres uprawnień hydrotechnicznych

Uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej dzielą się na te do projektowania i uprawnienia wykonawcze. Każde z nich można zdobyć w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. 

Jakie obostrzenia pociągają za sobą uprawnienia w ograniczonym zakresie?

Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej, zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

Uprawnienia w ograniczonym zakresie natomiast uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

Uprawnienia budowlane hydrotechniczne - wykształcenie i praktyka

Długość praktyki budowlanej jaką należy zdobyć przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane hydrotechniczne zależna jest od wykształcenia oraz od rodzaju i zakresu uprawnień. Zestawia to dokładnie tabela znajdująca się poniżej:

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1,5 roku

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik budownictwa wodnego
 • technik melioracji wodnych
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego
4 lata

 

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com