FAQ - pytania i odpowiedzi

1. Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy spełnić trzy warunki. Chodzi tu mianowicie o wykształcenie, praktykę oraz o  pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane. Kolejność ta musi być zachowana z małym wyjątkiem – podczas
zdobywania wykształcenia możemy rozpocząć zdobywanie doświadczenia praktycznego.

2. Czym jest egzamin na uprawnienia budowlane?

Pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane pozwala na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przepisy sankcjonujące egzamin na uprawnienia to Ustawa Prawo budowlane oraz Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Posiadanie uprawnień budowlanych daje głównie prawo do samodzielnego kierowania i nadzorowania budową i pracami branżowymi, jak również do samodzielnego projektowania. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów jakie musi posiadać inżynier budownictwa, architekt, elektryk, inżynier instalacji sanitarnych czy telekomunikacyjnych.  

3. Jakie są specjalności na uprawnienia budowlane?

Zgodnie z przepisami prawa wyróżnia się następujące specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlaną,
 • drogową,
 • mostową,
 • instalacyjną sanitarną,
 • instalacyjną elektryczną,
 • instalacyjną telekomunikacyjną,
 • hydrotechniczną,
 • kolejową w zakresie obiektów inżynierskich,
 • kolejową w zakresie sterowania ruchem,
 • wyburzeniową

 

Wymienione wyżej specjalności podlegają pod Izbę Inżynierów Budownictwa. Jest jeszcze jedna specjalność. Niejako niezależna, bo podlegająca pod izbę Architektów. Chodzi tu mianowicie o :

 • specjalność architektoniczną.

4. Co daje posiadanie uprawnień budowlanych?

Posiadanie uprawnień to bardzo ważny etap w życiu inżynierów. Od chwili uzyskania tego ważnego dokumentu mogą oni samodzielnie pracować na stanowiskach kierowników budów, inspektorów nadzoru czy projektantów. Ponadto, zgodnie z ustawą Prawo budowlane mogą kierować wytwarzaniem  elementów konstrukcyjnych oraz sprawować nadzór nad tymi pracami. Uprawnienia dają możliwość do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów. Projektanci mają również możliwość sprawdzania projektów oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Do wykonywania tych wszystkich czynności niezbędna jest przynależność do właściwej Izby, a co się z tym wiąże również opłacanie składek. 

5. Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane?

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Pierwsza to egzamin pisemny (czytaj…), druga zaś egzamin ustny (czytaj…). Do drugiej części dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy otrzymali pozytywny wynik z części pisemnej.

 

Część pisemna to test. Z trzech odpowiedzi tylko jedna jest poprawna. Ilość pytań uzależnione jest od rodzaju uprawnień. Część druga, czyli egzamin ustny polega na odpowiedzi udzielonej przed komisją egzaminacyjną na zadane pytania. Ilość pytań i wynik zaliczający egzamin również zależy od rodzaju specjalności. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uprawnienia-budowlane.com/egzamin/szczegolowy-program

6. Gdzie kupić materiały do nauki na uprawnienia budowlane?

Materiały do nauki możesz zakupić na naszych stronach:

– https://uprawnienia-budowlane.com

– http://uprawnienia-architektoniczne.com

Na poszczególnych zakładkach znajdziesz opis naszych produktów. W celu zakupu najwygodniej skorzystać z zakładki cennik, gdzie znajdziesz wszystkie produkty. Im więcej w koszyku tym atrakcyjniejsza cena:

– https://uprawnienia-budowlane.com/cennik

7. Jak się z nami skontaktować?

Możesz skontaktować się z nami poprzez maila: biuro@uprawnienia-budowlane.com. Nasi dyspozytorzy są do Twojej dyspozycji 24h/ dobę i odpowiadają na pytania w kolejności otrzymywania maili. Dodatkowo możesz do nas zadzwonić na numer: 515 870 249

8. Ile kosztuje program do uprawnień budowlanych?

Program z testami do uprawnień budowlanych (program Uprawnienia Budowlane) to koszt 150zł.

Program z pytaniami na egzamin ustny to również koszt 150zł.

Dodatkowo mamy w swojej ofercie Jednolite Akty Prawne w formie programu (100zł) lub segregatora, który w wydrukowanej formie wysyłamy na wskazany przez Ciebie adres.

Kupując nasze produkty w pakiecie otrzymasz od nas atrakcyjną cenę. Jej wysokość możesz sprawdzić na stronie: https://uprawnienia-budowlane.com/cennik

9. Jaki pakiet najlepiej kupić?

Użytkownicy naszych programów chętnie wybierają pakiety z segregatorami. Segregator możesz zabrać na egzamin ustny, więc jest to dobre rozwiązanie – https://uprawnienia-budowlane.com/segregator

 

 

Jeśli zależy Ci na pracy na komputerze to polecamy pakiet (KUP TERAZ): 

 • program Uprawnienia Budowlane Na Komputer
 • program Egzamin Ustny
 • Jednolite Akty Prawne
 

 

Jeśli wolisz pracować zarówno na komputerze, ale mieć też możliwość powtarzania pytań na telefonie np. w pracy to polecamy pakiet (KUP TERAZ):

 • program Uprawnienia Budowlane Na Komputer 
 • program Uprawnienia Budowlane Android 
 • program Uprawnienia Budowlane Egzamin Ustny
 • Jednolite Akty Prawne
 

 

W przypadku gdy chcesz mieć dostęp z wielu urządzeń to dobrze sprawdzi się program ON-LINE. Tu również możesz wybrać opcję z aktami prawnymi, czyli pakiet (KUP TERAZ):

 

 • program Uprawnienia Budowlane On-Line
 • Jednolite Akty Prawne On-Line 
 • program Uprawnienia Budowlane Egzamin Ustny
Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami
wyjasnimy wszystkie nurtujące Cię kwestie