fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin pisemny

Uprawnienia budowlane egzamin pisemny

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane budzi w kandydatach wiele pytań. Jak on właściwie wygląda? Ile jest czasu na jego napisanie? Jak dużo zadań się w nim znajduje? Ile punktów muszę zdobyć? Jak wyglądają pytania? Czy dotyczą tylko przepisów prawa czy również praktyki budowlanej?

Odpowiedzi na te pytania regulują Prawo budowlane, Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz Regulaminy Komisji Kwalifikacyjnej. Ponadto zwracają one uwagę na kwestię konieczności zdania egzaminu pisemnego przed podejściem do egzaminu ustnego (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Tylko osoby które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu pisemnego mogą podejść do egzaminu ustnego.

egzamin pisemny uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Egzamin uprawnienia budowlane przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku.

przebieg egzaminu pisemnego uprawnienia budowlane

Egzamin testowy

Egzamin pisemny, zgodnie z zapisami w Prawie budowlanym, przeprowadzany jest we wszystkich okręgowych izbach w tym samym dniu, o tej samej godzinie.

uprawnienia budowlane egzamin pisemny

Pytania na egzaminie pisemnym

Ilość pytań na karcie egzaminacyjnej różni się w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane: uprawnienia łączne do projektowania i kierowania

Czas trwania oraz zakres tematyczny egzaminu zależy od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych, na które zdecydował się kandydat. I tak na przykład starając się o nieograniczone uprawnienia łączne (do projektowania i kierowania pracami budowlanymi) nasz test będzie miał 90 pytań:

  • 50 z nich będzie pytaniami o Prawo budowlane i przepisy na nim powstałe, w tym 23 pytania dotyczyć będzie przepisów techniczno-budowlanych,
  • 25 pytań, które pojawi się na egzaminie, będzie dotyczyć wybranej specjalizacji, 
  • 9 zapyta nas o przepisy związane, 
  • 6 o przepisy kodeksu administracyjnego. 

W tej sytuacji egzamin trwa aż 135 minut. Aby go zdać, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 68 pytań. (informacje na temat egzaminu na uprawnienia budowlane)

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane: uprawnienia rozłączne

Jeśli wybraliśmy egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane ale rozłączne, czyli tylko do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, nasz test będzie krótszy. W takiej sytuacji odpowiemy na 75 pytań, minimum 56 musi być rozwiązanych poprawnie, jeśli chcemy go zaliczyć. O prawo budowlane oraz przepisy wydane na jego mocy będą pytać 42 zadania. 20 z nich tyczy się przepisów techniczno-budowlanych. O wybraną specjalność dostaniemy 20 pytań. 8 będzie dotyczyło przepisów związanych a 5 kodeksu postępowania administracyjnego. Cały egzamin potrwa 115 minut. (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Kwestie techniczne przeprowadzenia egzaminu pisemnego

Egzamin pisemny prowadzony jest w formie testu. Każde z pytań ma 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Kandydat udziela jednej odpowiedzi na każde z pytań. Jeśli wytypowana odpowiedź jest poprawna dostaje za nią punkt. Test przypomina więc egzamin pisemny na prawo jazdy.

Testy na egzamin pisemny uprawnienia budowlane układa się na bazie aktów prawnych. Ich znajomość jest więc kluczowa, jeśli chcemy otrzymać uprawnienia (akty w wydrukowanej formie znajdziesz w naszych segregatorach). Pytania egzaminacyjne pochodzą z bazy należącej do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów. Egzaminy w całej Polsce, w każdej okręgowej izbie rozpoczynają się tego samego dnia, o tej samej godzinie. Również pytania dla poszczególnych specjalności są identyczne. Na wyniki egzaminu pisemnego nie trzeba czekać długo. Prace są sprawdzane zaraz po zakończeniu pisania, a wyniki kandydatów opublikowane są często w dzień samego egzaminu. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com