Uprawnienia drogowe

Uprawnienia
w specjalności
drogowej

uprawnienia_drogowe

Pełna nazwa uprawień drogowych to uprawnienia w  specjalności inżynieryjnej drogowej.

Osoby posiadające uprawnienia drogowe predysponowane są głównie do kierowania pracami przy wykonywaniu dróg oraz do projektowania dróg.

uprawnienia_budowlane_drogowe

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji w branży drogowej z ukierunkowaniem na drogi i autostrady. Osoby posiadające uprawnienia pracują na stanowiskach kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego lub projektantów. Ponadto mogą pracować w urzędach państwowych. Osoby takie mile widziane są w instytucjach takich jak Generalna Inspekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz innych jednostkach administracji.

 

Wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie drogownictwa jest możliwe po osiągnięciu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane. Egzamin na uprawnienia składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Aby podjąć pracę na wymienionych wyżej stanowiskach należy zdać obie części egzaminu.

Egzamin na uprawnienia budowlane drogowe

Uprawnienia drogowe to dokument wydawany przez Polską Izbę Inżynierów Budowlanych, potwierdzający wiedzę i doświadczenie osoby, która go posiada. Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, podobnie jak w przypadku innych specjalności takich jak mostowa czy konstrukcyjno-budowlana,  przeprowadzany jest w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.  Składa się z dwóch części i przeprowadzany jest dwa razy w roku. Pierwsza część to test, na którym sprawdzana jest wiedza teoretyczna z przepisów. 

Kandydat ubiegający się o dokument uprawnienia budowlane musi wykazać się znajomością takich przepisów jak Ustawa Prawo budowlane, Kodeks administracyjny, przepisy BHP oraz inne branżowe rozporządzenia takie jak np. rozporządzenie w sprawie  skrzyżowań linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami, w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie czy w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  Cały zbiór przepisów jakie musi umieć kandydat  specjalności drogowej to ponad 100 pozycji. Znajomość przepisów weryfikowana jest na egzaminie pisemnym, gdzie zadawane są pytania w formie testu. Pytania są dosyć szczegółowe, dlatego kandydat musi być dobrze przygotowany jeśli chce dać sobie szansę na pozytywny wynik egzaminu. 

Naukę do egzaminu na uprawnienia budowlane ułatwi programem Uprawnienia Budowlane  W programie znajdują się pytania zarówno z egzaminu pisemnego jak i ustnego. 

 

Uprawnienia inżynieryjne drogowe - jaki jest koszt egzaminu?

Koszt egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzonego przez PIIB, niezależnie od specjalności, wynosi tyle samo. Różnica w cenie wynika z tego czy kandydat stara się o uprawnienia osobno do projektowania lub kierowania czy do projektowania i kierowania jednocześnie. 

Ceny są więc następujące:

 • w przypadku uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi są to dwie raty po 800zł każda.
 • dla uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi jednocześnie są to dwie raty po 1100zł każda.

Pierwsza z rat wpłacana jest na poczet postępowania kwalifikacyjnego, druga zaś z tytułu przeprowadzenia egzaminu. 

Koszt egzaminu nie należy więc do najniższych. Warto więc nie zaprzepaścić tej szansy i dobrze się do niego przygotować (program z pytaniami na egzamin uprawnienia budowlane).

uprawnienia budowlane na telefon

Program Uprawnienia Budowlane Android

pakiet uprawnienia budowlane mini

Pakiet Uprawnienia Budowlane + Egzamin Ustny Android

pakiet uprawnienia budowlane maxi

Pakiet Android Uprawnienia Budowlane + Egzamin Ustny + segregator Akty Prawne

Rodzaj i zakres uprawnień drogowych

Uprawnienia w specjalności drogowej mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Możliwe jest również podejście do egzaminu jednocześnie do projektowania i kierowania. Na egzaminie musisz odpowiedzieć wówczas na więcej pytań. Koszt egzaminu jest jedocześnie wyższy. Jest to jednak dobre wyjście dla osób, które nie mają sprecyzowanej drogi zawodowej i nie wiedzą czy bliżej im do biura projektowego czy do pracy na budowie. Niezależnie również od wybranej drogi dobrze jest móc pochwalić się posiadaniem uprawnień i nabyć praktykę zarówno na budowie jak i w biurze.

 

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej mogą być udzielane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

 

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane  uprawnienia drogowe bez ograniczeń predysponują do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania obiektów budowlanych takich jak:

 

 • drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 • drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych oraz przepusty
 

Drugi rodzaj uprawnień, czyli uprawnienia ograniczone niosą za sobą pewne obostrzenia. Osoba która posiada takie uprawnienia (uprawnienia drogowe w ograniczonym zakresie) może projektować lub kierować robotami, ale tylko w przypadku:

 

 • dróg klasy lokalnej i dróg dojazdowych oraz wewnętrznych według przepisów ustawy o drogach publicznych, wyłączając drogowe obiekty inżynierskiej inne niż przepusty
 • dróg na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla ruchu i postoju statków powietrznych.
 
Głównym ograniczeniem, które popycha kandydata do ubiegania się o uprawnienia ograniczone jest wykształcenie. Jeśli więc posiadasz wystarczające 
wykształcenie powinieneś starać się o uprawnienia bez ograniczeń.  Dokładne informacje o wymaganym wykształceniu do uprawnień budowlanych w specjalności drogowej znajdziesz niżej.

 

Uprawnienia inżynieryjne drogowe - jakie wykształcenie i praktyka

Chcesz starać się o uprawnienia inżynieryjne drogowe? Nie wiesz jakie musisz mieć wykształcenie oraz jaką praktykę budowlaną powinieneś odbyć? Znajdziesz to wszystko uporządkowane w postaci poniższej tabeli.

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budowy dróg
 • technik budownictwa kolejowego
 • technik budownictwa
4 lata
Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami
wyjasnimy wszystkie nurtujące Cię kwestie