Uprawnienia
architektoniczne

uprawnienia_architektonicze

Egzamin na uprawnienia architektoniczne jako jedyny zdawany jest w Polskiej Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia architektoniczne zwykle wykorzystywane są do pełnienia samodzielnej funkcji na stanowisku projektanta, ale dają znacznie większe możliwości zawodowe.

uprawnienia_specjalność_architektoniczne

Specjalność architektoniczna

Posiadanie uprawnień budowlanych a specjalności architektonicznej daje ogrom możliwości zawodowych. Branża deweloperska stale się rozwija, społeczeństwo potrzebuje coraz to nowych miejsc na usługi, domy, miejsca spędzania wolnego czasu. Potrzeby te napędzają branże architektoniczną, która zaskakuje nas nowoczesnością wyrafinowaniem i pięknem. 

Uprawnienia budowlane są szczególnie istotne dla architektów. Bez dokumentu potwierdzającego ich umiejętności nie mogą oni bowiem samodzielnie wykonywać swojego zawodu. Architekci pracują głównie jako projektanci wykonujący dokumentację projektową w zakresie architektury. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nie ograniczają się jednak jedynie do projektowania. Ich posiadacz może bowiem pracować również na stanowisku kierownika robót w zakresie architektury, może pełnić nadzór autorski, sprawdzać projekty budowlane oraz pracować na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uprawnienia architektoniczne, w przeciwieństwie do pozostałych specjalności, podlegają pod Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Egzamin na uprawnienia architektoniczne

Do egzaminu na uprawnienia architektoniczne mogą podejść osoby, które mają odpowiednie wykształcenie oraz odbyły praktykę budowlaną. Wykształcenie to przede wszystkim ukończenie studiów na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka. Jednakże o uprawnienia w tej specjalności mogą starać się również osoby z innym wykształceniem. O tym jakie może być to wykształcenie przeczytasz w tabeli znajdującej się na dole strony. Znajdziesz tam również długość wymaganej praktyki, jaką należy odbyć przed złożeniem dokumentów o nadanie uprawnień. 

Egzamin na uprawnienia architektoniczne składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to egzamin pisemny. Pozytywny wyniki tego egzaminu umożliwia podejście do egzaminu ustnego. Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu. Ilość pytań oraz długość egzaminu jest kompatybilna w zakresem i rodzajem uprawnień o jakie kandydat się ubiega. Część pisemna sprawdza znajomość przepisów, czyli ustaw i rozporządzeń. Część ustna skupia się głównie na praktyce, ale dodatkowo weryfikuje wiedzę teoretyczną. 

Egzamin przeprowadzany jest dwa razy w roku – w czerwcu i grudniu. Jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie egzaminu są okręgowe Izby Architektów mające siedziby w każdym województwie.

Do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przygotują Cię nasze programy do nauki.

 

Koszt egzaminu na uprawnienia architektoniczne

Egzamin na uprawnienia w specjalności architektonicznej przeprowadza Polska Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt ten jest wyższy w stosunku do innych specjalności i waha się pomiędzy 2200zł a 3200zł w zależności od zakresu uprawnień o jakie kandydat się ubiega. 

Osoby ubiegające się o uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi są zobowiązane do poniesienia następujących kosztów:

1.     1100zł z tytułu kwalifikowania,

2.     1100zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu,

3.     600zł z tytułu ponownego podejścia do egzaminu ustnego.

 

Osoby, które zdają jednocześnie egzamin do projektowania i kierowania robotami budowlanymi wnoszą następujące opłaty:

1.     1600zł z tytułu kwalifikowania,

2.     1600zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu,

3.     900zł z tytułu ponownego podejścia do egzaminu ustnego.

 

Należy również pamiętać, że praca polegająca na pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych wymaga opłacania składek oraz ubezpieczenia OC do odpowiedniej Izby Architektów·        do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,.

pakiet uprawnienia budowlane mini

Pakiet MINI - NA KOMPUTER

pakiet uprawnienia budowlane maxi

Pakiet MAXI - NA KOMPUTER

Pakiet MAXI - NA KOMPUTER

Rodzaj i zakres uprawnień architektonicznych

Uprawnienia w specjalności architektonicznej mogą być udzielane:

·        do projektowania bez ograniczeń,

·        do projektowania w ograniczonym zakresie,

·        do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

·        do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

·        uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

·        uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń dają znacznie większe możliwości projektowe i wykonawcze niż uprawnienia ograniczone. Uprawnienia nieograniczone pozwalają na projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w stosunku do architektury obiektu.

 

Uprawnienia ograniczone pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie architektury, ale wyłącznie w przypadku obiektów o kubaturze do 1000 m3, w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. Dlatego też, o ile tylko wykształcenie na to pozwala, warto podejść do egzaminu na uprawnienia w zakresie nieograniczonym.

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane - wykształcenie i praktyka

Wykształcenie architekta sprawującego samodzielne funkcje w budownictwie utożsamiane jest zwykle ze studiami na kierunku Architektura. Jest w tym oczywiście dużo prawdy, ale nie zawsze tak musi być. Sprawdź w tabeli poniżej jakie wykształcenie jest wymagane oraz jaką długość praktyki należy odbyć w biurze i na budowie:

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymistudia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim- architektura
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowaniastudia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymistudia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymistudia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1 rok1,5 roku
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowaniastudia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1 rok1 rok
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymistudia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
3 lata
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik architekt
4 lata
Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami
wyjaśnimy wszystkie nurtujące Cię kwestie