fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia kolejowe

Uprawnienia kolejowe -

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej

uprawnienia_kolejowe

Uprawnienia kolejowe podzielone są na uprawnienia w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej umożliwiają projektowanie i kierowanie pracami związanymi z infrastrukturą kolejową i urządzeniami zabezpieczenia i sterowania ruchem. 

uprawnienia_specjalność_kolejowa

Uprawnienia w specjalności kolejowej

Uprawnienia budowlane kolejowe udzielane są w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Są to dwie zupełnie niezależne specjalności. Przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane należy wybrać jedną z nich, mimo że możliwy kierunek studiów jest często zbieżny dla obu specjalności. 

Do uprawnień w specjalności kolejowej przystępują chętnie absolwenci takich kierunków jak transport, elektrotechnika czy budownictwo. 

Egzamin w specjalności inżynieryjnej kolejowej

Egzamin na uprawnienia budowlane kolejowe, niezależnie od zakresu, przeprowadzany jest dwa razy w roku. Jednostką odpowiadającą za przeprowadzenie egzaminu jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa poprzez swoje oddziały okręgowe mające siedziby w wojewódzkich miastach. 

W pierwszej kolejności komisja kwalifikacyjna ma za zadanie sprawdzić czy Twoja praktyka budowlane oraz wykształcenie są zgodne z wymaganiami. Jeśli dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wówczas dostajesz informację o zakwalifikowaniu Twojej osoby do egzaminu na uprawnienia budowlane. Ten czas warto poświęcić na dokładne przygotowanie się. Im więcej nauki, tym większa szansa na pozytywny wynik egzaminu. Egzamin nie jest najtańszą sprawą, dlatego nie warto podejść do niego bez przygotowania. Z łatwością przygotujesz się z naszymi programami przygotowującymi do egzaminu pisemnego – SPRAWDŹ i ustnego – SPRAWDŹ.

Egzamin składa się z dwóch etapów – egzaminu pisemnego i ustnego. Egzamin pisemny prowadzony jest w formie testu. Każde z pytań posiada trzy odpowiedzi z których tylko jedna jest poprawna. Egzamin ustny przeprowadzany jest przed komisją egzaminacyjną. Kandydat przystępujący do egzamin po wejściu do sali losuje pytania i ma czas na przygotowanie się. Następnie musi odpowiedzieć na pytania przed komisją.

 

Koszt egzaminu na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej nie jest najtańszym egzaminem. Warto jednak mieć na uwadze że do tego egzaminu podchodzisz tylko raz w życiu, zakładając że za pierwszym razem uzyskasz pozytywny wynik.

Egzamin wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów w wysokości od  1600zł do 2200zł. Płatności należy dokonać w dwóch ratach. Osoby które zdają egzamin do projektowania lub uprawnienia wykonawcze wnoszą dwie raty po 800zł każda. Osoby które zdają egzamin do projektowania i kierowania jedocześnie  płacą dwie raty po 1100zł.

Należy mieć na uwadze to, że uzyskanie uprawnień wiąże się zwykle z awansem i podwyżką.  

uprawnienia budowlane na telefon

Program Uprawnienia Budowlane Android

pakiet uprawnienia budowlane mini

Program 2 w 1 Android - Uprawnienia Budowlane + Egzamin Ustny

pakiet uprawnienia budowlane maxi

Pakiet Android Uprawnienia Budowlane + Egzamin Ustny + segregator Akty Prawne

Uprawnienia budowlane kolejowe

Co umożliwiają uprawnienia budowlane kolejowe w zakresie obiektów kolejowych?

Uprawnienia bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 6 pkt 2, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o których mowa w ust. 22, oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. 

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h.


Do czego uprawniają uprawnienia budowlane kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym?

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych. 

Uprawnienia kolejowe - wykształcenie i praktyka

Długości praktyki budowlanej w przypadku specjalności kolejowej zależna jest od tego, czy mamy na myśli uprawnienia w zakresie sterowania ruchem kolejowym czy w zakresie obiektów kolejowych. Jest również zależna od posiadanego wykształcenia. Dokładne zestawienia dla obu zakresów przedstawiają tabele znajdujące się poniżej:

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie obiektów kolejowych

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1 rok1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1,5 roku

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik budownictwa kolejowego
 • technik budownictwa
4 lata

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1 rok1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie
  • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
  • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1 rok1 rok

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie
  • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
  • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem
1 rok1 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie
  • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
  • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym

 • kierunki studiów w zakresie
  • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
  • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem
3 lata

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
4 lata

 

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com