fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Regulamin sprzedaży i realizacji zamówień

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa sposób sprzedaży oraz składania i realizacji zamówień na usługi oferowane przez firmę Invest Construction Monika Zielińska z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 2, 19-200 Grajewo, NIP: 7191520776, REGON: 360407814,  zwanej dalej Producentem.

2. Usługi są sprzedawane przez Producenta na rzecz podmiotów, które wyraziły chęć ich zakupu. Osoby te zwane są dalej Klientem.

3. Producent jest właścicielem i administratorem stron internetowych, dalej zwanych Stronami Producenta oraz dostarczycielem oferowanych za ich pośrednictwem usług:
<ul>
<li>www.uprawnienia-budowlane.com</li>
<li>www.uprawnienia-architektoniczne.com</li>
</ul>
4. Jedną z usług oferowanych przez Producenta jest sprzedaż licencji na oprogramowanie będące własnością Producenta, za pośrednictwem Stron Producenta. Producent nie sprzedaje oprogramowania, a jedynie udziela płatnej licencji na korzystanie z oprogramowania. Warunki korzystania z określonego rodzaju oprogramowania i segregatorów dostępne są na stronie w postaci Umowy Licencyjnej oraz Umowy kupna/sprzedaży.

5. W programach oferowanych przez Producenta dostępne są materiały Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystane na podstawie prawa cytatu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 29) użyte tu w celach naukowych, poparte wyjaśnieniami oraz analizą.

6. W programach oferowanych przez Producenta dostępne są materiały stanowiące jego własność intelektualną. Materiały te są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

7. Aktualne ceny usług oferowanych przez Producenta są dostępne na Stronach Producenta. Podane ceny są cenami brutto.

8. Klient przed dokonaniem zakupu oprogramowania powinien pobrać program w wersji demonstracyjnej ze Strony Producenta. Umożliwia to sprawdzenie funkcjonalności i poprawności działania oprogramowania. Wersja demonstracyjna udostępniana jest na Stronach Producenta bezpłatnie.

9. Klient, po zapoznaniu się z wersją demonstracyjną oprogramowania, może zakupić licencję na użytkowanie pełnej wersji programu.

10. Po dokonaniu zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania, Klient otrzymuje od Producenta klucz licencyjny do aktywowania pełnej wersji programu. Klient aktywuje program zgodnie z Instrukcją instalacji i obsługi programu, dostępną na Stronie Producenta.

11. Złożenie zamówienia na Stronie Producenta oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu, Umowy Licencyjnej oraz Umowy kupna/sprzedaży na zakupione oprogramowanie i segregatory.

Procedura składania i realizacji zamówień przez Strony Internetowe Producenta

1. W celu złożenia zamówienia Klient wpłaca całkowitą kwotę za usługę podaną na stronie z produktem za pośrednictwem systemu płatności internetowych Dotpay lub przelewu bankowego.

2. Zamówiona przez Strony Producenta usługa ma charakter przedpłaty. Klient otrzymuje od Producenta usługę po wpłynięciu należności za usługę.

3. Podczas składania zamówienia klient zobowiązany jest podać co najmniej Imię, Nazwisko oraz ważny adres e-mail. Dane te służą weryfikacji zakupu oraz są podstawą do wszelkich reklamacji. W przypadku nie spełnienia tego warunku Producent nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie usługi/oprogramowania Klientowi oraz nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne.

4. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje klucz licencyjny do zakupionego oprogramowania w wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail.

5. Udostępnione na Stronie Producenta oprogramowanie należy pobrać w wersji demonstracyjnej tuż przed jego zakupem, aby zapewnić aktualną w danej chwili wersję programu. Ilość pytań dostępnych w programach podana jest TUTAJ.

6. Aktualizacje programu są darmowe w czasie trwania licencji.

7. Klient może żądać zwrotu poniesionych kosztów w przypadku, gdy klucz licencyjny nie został użyty do aktywowania pełnej wersji oprogramowania dostępnego na Stronie Producenta.

8. Klient ma prawo do otrzymania faktury za zakupione towary/usługi w terminie 7 dni od daty zakupu. Warunkiem jest zgłoszenie drogą mailową takiego żądania wraz z przesłaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury są wystawiane i przesyłane elektronicznie w formacie pliku pdf. Wersja papierowa rachunku udostępniana jest Klientowi w siedzibie Producenta (określona w pkt. 1 Postanowienia ogólne).

Pomoc techniczna

1. Szczegółowe zasady pomocy technicznej udzielanej Klientowi przez Producenta opisane są w Regulaminie świadczenia pomocy technicznej.

Zwroty/Reklamacje

1. Każdy z programów oferowanych przez Producenta udostępniony jest Klientowi przed zakupem bezpłatnie w formie pełno funkcjonalnej wersji demonstracyjnej.

2. Przed dokonaniem zakupu oprogramowania Klient zobowiązany jest pobrać darmową wersję demonstracyjną, zainstalować i przetestować na urządzeniu, na których program będzie użytkowany.

3. Klient dokonując zakupu zaświadcza, iż skorzystał z możliwości przetestowania darmowej wersji testowej zgodnie z pkt.2. i że znane są mu możliwości programu w zakresie jego potrzeb.

4. W procedurze zwrotu produktu/reklamacji Klient nie może ubiegać się o zwrot powołując się na sposób, w jaki program funkcjonuje, możliwy do stwierdzenia podczas testów wersji darmowej oprogramowania, o którym mowa w pkt. 2.

5. Reklamacji dokonuje się na podstawie pisma wysłanego na adres siedziby Producenta (określony w pkt. 1 Postanowienia ogólne). W piśmie należy wskazać datę zakupu, imię i nazwisko oraz adres e-mail Klienta, powód wniesionej reklamacji usługi/towaru.

6. Zwrotu zakupionego, niewykorzystanego klucza licencyjnego do programu należy dokonać w miesiącu w którym został on zakupiony. 

7. Wysyłka segregatora zakupionego na egzamin, dla którego Izba nie opublikowała jeszcze wykazu aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane następuje po opublikowaniu rzeczonego wykazu. Rezygnacja z zamówienia możliwa jest wyłącznie  w miesiącu, w którym został on zakupiony. 

8. Segregatory przygotowywane są na indywidualne zamówienie. Na podstawie Art. 38 Ustawy o Prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy w przypadku zakupu segregatora nie obowiązuje.

9. Na zgłoszenie reklamacyjne odpowiadamy w ciągu 7 dni roboczych.

Ochrona danych osobowych

1. Dane Klienta, podawane przez niego podczas wypełniania formularza zamówienia, będą gromadzone i przetwarzane przez Producenta zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U.02.101.926.

2. Dane Klienta nie będą udostępniane przez Producenta osobom trzecim.

3. Klient, który zakupił jedną z usług Producenta, zgadza się na otrzymywanie od Producenta korespondencji pocztą elektroniczną dotyczącą wyłącznie usług oferowanych przez Producenta. W szczególności dotyczy to: informacji o nowych i uaktualnionych wersjach oprogramowania, zmian w regulaminach, cennikach i zasadach współpracy. Korespondencja może zostać wysyłana przez Producenta na adres email podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia na jedną z usług oferowanych przez Producenta. Klient ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania tego typu korespondencji poprzez odesłanie wiadomości e-mail z tytułem REZYGNACJA Z KORESPONDECJI E-MAIL w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Producenta.

4. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych znajdują się na Stronach Proucenta w sekcji Polityka Prywatności.

Postanowienia końcowe

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i problemy związane z dostarczeniem usług wysyłanych pocztą elektroniczną email, a wynikające z przyczyn od Producenta niezależnych (zawodność serwerów SMTP, programy anty-spamowe, itp.). W przypadku nieotrzymania przez Klienta wiadomości email zawierającej określoną usługę lub fakturę, ma on możliwość poproszenia o ponowne jest przesłanie, aż do jej otrzymania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Producent zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie oraz cenniku usług. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji.

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com