wykaz aktów prawnych 2017

Wykaz przepisów i norm na sesję jesień 2017

Wykaz norm oraz wykaz aktów prawnych 2017 na sesję jesień został opubikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W wykazie znajdują się 164 ustawy i rozporządzenia oraz normy, wytyczne i instrukcje, które należy przyswoić przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane. Czytaj dalej

uprawnienia budowlane 2017

Uprawnienia budowlane 2017 – przygotuj się do egzaminu

Egzamin na uprawnienia budowlane 2017 w sesji jesiennej zostanie przeprowadzony 17 listopada. Jakich pytań spodziewać się na egzaminie? Jak się uczyć, aby zdać zarówno pisemną jak i ustną część egzaminu? Czytaj dalej

podsumowanie uprawnienia budowlane 2017

Podsumowanie egzaminu 2017 w sesji wiosennej

Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2017 już za nami. Decyzje zostały wręczone. Sprawdź jaki był poziom zdawalności na egzaminie. Czytaj dalej

dokumenty uprawnienia budowlane 2017

Dokumenty uprawnienia budowlane 2017 – terminy składania

Zamierzasz zdobyć uprawnienia budowlane w sesji jesień 2017? Sprawdź do kiedy musisz złożyć dokumenty. Czytaj dalej

Egzamin na uprawnienia budowlane – czyli moje wspomnienia.

Zdajesz egzamin na uprawnienia budowlane? Warto zapoznać się z uwagami i wspomnieniami jakie mają Twoi koledzy inżynierowie. To wskaże Ci kierunek Twojej pracy i uatwi przygotowanie do egzaminu. Czytaj dalej

uprawnienia budowlane czy warto

Czy warto zdobyć uprawnienia budowlane ?

Uprawnienia budowlane dają możliwość kierowania robotami budowlanymi oraz zarządzania projektami. Świadczą o naszym doświadczeniu ale również nakładają na nas pewne obowiązki i odpowiedzialność za wykonywane prace. Czy warto zatem starać się o zdobycie uprawnień budowlanych? Czytaj dalej

Ustawa o wyrobach budowlanych – zmiany w 2017

Ustawa o wyrobach budowlanych została znowelizowana pod koniec 2016 roku. Zmiany do ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017r. Czytaj dalej

Tryb Egzamin Ustny w programie Uprawnienia Budowlane

W naszym programie Uprawnienia Budowlane pojawił się nowy tryb pracy z pytaniami na egzamin ustny. Znajdują się tu pytania wraz z odpowiedziami, które pojawiają się na drugiej części egzaminu na uprawnienia budowlane – części ustnej. Czytaj dalej

Uprawnienia Budowlane egzamin ustny

Egzamin ustny jest drugą częścią egzaminu na uprawnienia budowlane. Kandydat przystępujący do tej części odpowiada na wylosowane pytania przed komisją egzaminacyjną Izby Inżynierów Budownictwa lub Architektów. Czytaj dalej

Wykaz Aktów Prawnych i Norm wiosna 2017

Podczas egzaminu na uprawnienia budowlane kandydat musi wykazać się znajomością przepisów i norm. Wykaz tych aktów publikuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa przed każdą sesją egzaminacyjną. Nasz serwis pomaga kandydatom udostępniając jednolite akty prawne. Czytaj dalej