Ustawa o wyrobach budowlanych – zmiany w 2017

Ustawa o wyrobach budowlanych została znowelizowana pod koniec 2016 roku. Zmiany do ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017r. Czytaj dalej

Tryb Egzamin Ustny w programie Uprawnienia Budowlane

W naszym programie Uprawnienia Budowlane pojawił się nowy tryb pracy z pytaniami na egzamin ustny. Znajdują się tu pytania wraz z odpowiedziami, które pojawiają się na drugiej części egzaminu na uprawnienia budowlane – części ustnej. Czytaj dalej

Uprawnienia Budowlane egzamin ustny

Egzamin ustny jest drugą częścią egzaminu na uprawnienia budowlane. Kandydat przystępujący do tej części odpowiada na wylosowane pytania przed komisją egzaminacyjną Izby Inżynierów Budownictwa lub Architektów. Czytaj dalej

Wykaz Aktów Prawnych i Norm wiosna 2017

Podczas egzaminu na uprawnienia budowlane kandydat musi wykazać się znajomością przepisów i norm. Wykaz tych aktów publikuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa przed każdą sesją egzaminacyjną. Nasz serwis pomaga kandydatom udostępniając jednolite akty prawne. Czytaj dalej

egzamin na uprawnienia budowlane

Kiedy rozpocząć naukę i jak się przygotować do egzaminu na uprawnienia budowlane

Efektywna nauka do egzaminu na uprawnienia budowlane jest kluczem do sukcesu. Sesja egzaminacyjna wiosna 2017 zbliża się wielkimi krokami, sprawdź jak się uczyć aby egzamin, zarówno pisemny jak i ustny, nie sprawił Ci żadnych trudności. Czytaj dalej

Zakres uprawnień budowlanych

Dany rodzaj uprawnień budowlanych definiuje czynności jakie może wykonywać osoba je posiadająca (zarówno w zakresie projektowania jak i wykonywania robót budowlanych). Zakres uprawnień budowlanych opisany jest w niniejszym artykule. Czytaj dalej

Terminy składania wniosków na sesję wiosna 2017r.

Podejdź do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2017. Sprawdź gdzie i w jakim terminie należy złożyć dokumenty oraz co należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Czytaj dalej

Podsumowanie sesji egzaminacyjnej – jesień 2016

Statystyki zdawalności egzaminu na podstawie sesji uprawnienia budowlane jesień 2016. Sprawdź ilu iżynierów weszło na rynek pracy zdobywając wymarzone uprawnienia do pracy w zawodzie. Czytaj dalej

Zmiany w uprawnieniach budowlanych 2017 – dobre czy złe?

Uprawnienia budowlane mogą znowu ulec zmianie. Trwają prace nad wprowadzeniem dwóch ważnych aktów prawnych, które będą miały wpływ na przebieg … Czytaj dalej

Uprawnienia budowlane praktyka

Planujesz w najbliższym czasie zdobyć uprawnienia budowlane? Czy wiesz jakie czekają nas zmiany? Sprawdź czy okres trwania Twojej praktyki zawodowej … Czytaj dalej