NAJWIĘKSZA BAZA PYTAŃ

wśród programów dostępnych na rynku

Sprawdź

podpowiedzi ułatwiające naukę w formie

RYSUNKÓW, TABEL, TEKSTU

Sprawdź

Wersja
ON-LINE
lub
NA KOMPUTER

Sprawdź

Zawsze
AKTUALNE, JEDNOLITE AKTY PRAWNE

Sprawdź

Egzamin na uprawnienia budowlane jesień 2019

kurs on-line z uprawnień budowlanych

Jako jedyni posiadamy pytania przygotowywane przez Izbę Inżynierów oraz Izbę Architektów na sesję jesień 2019, niepublikowane przez żaden inny serwis.


Chcesz przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Nasza szeroka oferta programowa umożliwi Ci zdobycie wiedzy, która niezbędna jest do zdania testu oraz uporządkowania wiadomości, które już posiadasz. W naszej ofercie znajdziesz program UPRAWNIENIA BUDOWLANE, który pozwoli Ci nauczyć się pytań testowych jakie spotkasz na prawdziwym egzaminie w 2019 roku. Dodatkowo oferujemy Ci dostęp do programu JEDNOLITE AKTY PRAWNE, w którym znajdziesz Akty Prawne dedykowane dla Twojej specjalności. Wszystkie Ustawy oraz Rozporządzenia mają formę jednolitą, co znaczy że w jednym tekście są wprowadzone wszystkie zmiany. Gorąco zachęcamy do tego, aby do testu podejść z dużą rozwagą. Nie należy uczyć się wszystkiego co jest dostępne w sieci. Przepisy zmieniają się tak szybko, że wiele z pytań jakie Państwo znajdziecie na stronach są już nieaktualne. Pytania od kolegi z zeszłego roku również mogą okazać się w dużej części bezużyteczne. Czas jaki spędzicie na sprawdzeniu prawidłowości znalezionych pytań nie pozwoli wam na prawidłowe przygotowanie się. W naszym serwisie znajdziecie wszystko, co jest potrzebne do rzetelnego przygotowania się do egzaminu 2019. Posiadamy najszerszą na rynku i najbardziej aktualną bazę pytań zarówno na część pisemną jak i ustną na rok 2019. Nasze pytania są opracowane na podstawie aktualnych przepisów, a w przypadku ich zmiany dokonujemy również zmian w naszych programach.


O Nas

Sami jesteśmy inżynierami, dlatego wiemy jak ważne w naszym zawodzie jest posiadanie uprawnień. Dzięki temu wykonujemy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry. W jego skład wchodzą projektanci, kierownicy budów, członkowie Izby Inżynierów i Architektów. Zajmujemy się projektowaniem, przygotowywaniem ekspertyz w określonych dziedzinach budownictwa, kierowaniem robotami, ale przede wszystkim jesteśmy uznaną firmą jeśli chodzi o prowadzenie szkoleń w zakresie uprawnień budowlanych oraz sprzedaż oprogramowania przygotowującego do testów na uprawnienia budowlane na rok 2019. Nasz portal jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji, dzięki któremu zdanie testu, pisemnego i ustnego, stanie się tylko formalnością.

Sprawdź szczegóły

Egzamin na uprawnienia budowlane 2019

Posiadanie uprawnień daje możliwość aktywnego uczestnictwa w procesach budowlanych od projektowania, poprzez wykonywanie robót, burzenie obiektów, aż do ich użytkowania. Egzamin na uprawnienia w Polsce prowadzony jest dwa razy w roku - w sesji wiosna (maj) i w sesji jesień (listopad). Prowadzi go Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Ma on za zadanie weryfikację wiedzy osób, które będą pełniły kierownicze funkcje w branży, czyli samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wymagania oraz przebieg egzaminu usankcjonowany jest w Ustawie Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Egzamin pisemny

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część pisemna prowadzona w postaci testu z zamkniętymi odpowiedziami A,B,C. Tylko jedna z podpowiedzi jest poprawna. Część ta prowadzona jest równocześnie w całej Polsce, niezależnie od tego z jakiej specjalności zdajesz. Ilość, zakres pytań oraz czas przeznaczony na pisanie uzależnione są od specjalności w jakiej kandydat chce uzyskać uprawnienia budowlane oraz od rodzaju i zakresu uprawnień (ograniczonych lub nieograniczonych, projektowe czy wykonawcze). Wynik pozytywny otrzymuje kandydat który osiągnie min. 75% poprawnych odpowiedzi. Pytania na teście pisemnym zadawane są wyłącznie z przepisów budowlanych. Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana, jest publikowany przed każdą sesją na stronie Izby Inżynierów Budownictwa.

Egzamin ustny

Tylko zaliczenie części pisemnej upoważnia do podejścia do drugiej, części ustnej. Jest ona prowadzona w formie rozmowy z komisją. Kandydat musi wykazać się nie tylko wiedzą z przepisów budowlanych, ale również wiedzą praktyczną. Pojawiają się tu również pytania z odbytej praktyki budowlanej przy sporządzaniu projektów oraz przy nadzorowaniu robót budowlanych. Zadaniem komisji jest sprawdzenie wiedzy, ale również rzetelności odbycia praktyki zawodowej. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z części ustnej, kandydat ma możliwość poprawienia tylko tej część testu, w kolejnej sesji (nie musi ponownie zdawać części pisemnej). Szczegółowe informacje na temat samego egzaminu (ilości pytań, dostępnego czasu itd.) znajdziecie Państwo na stronie: uprawnienia-budowlane.com/egzamin/szczegolowy-program

Sprawdź szczegóły

Testy - Program Uprawnienia Budowlane 2019

Proponowany przez nas program przygotowuje Cię zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane 2019. Nasz program Uprawnienia Budowlane zawiera pytania testowe, które są dokładnym odzwierciedleniem pytań pojawiających się na prawdziwym teście. Pytania przygotowane są w formie jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami (A,B,C). Jako jedyni w Polsce posiadamy bazę pytań przygotowanych przez Izbę Inżynierów oraz Izbę Architektów na sesję jesień 2019, niepublikowanych przez żaden inny serwis. Nasza baza pytań jest największa wśród konkurencyjnych programów. Powtarzalność pytań sięga nawet 95%, przez co, jako jedyni jesteśmy wiarygodnym źródłem wiedzy. W naszym programie znajdziesz podpowiedzi w formie obrazkowej. Jeśli jesteś wzrokowcem to z łatwością zapamiętasz odpowiedź do danego pytania, po wyświetleniu naszej podpowiedzi rysunkowej. Do każdego z pytań przygotowana jest też podpowiedź w formie zacytowanego aktu prawnego. Sprawia to, że masz bezpośrednie odniesienie do konkretnego aktu prawnego. W programie znajdziesz tryb egzaminu, który umożliwi Ci sprawdzenie Twojej wiedzy. Ilość pytań, czas oraz zakres pytań jest dostosowany do konkretnych specjalności. Możesz więc wykonać symulację prawdziwego egzaminu, po wypełnieniu którego otrzymasz informację czy ma on wynik pozytywny, czy też negatywny. Daje to doskonały pogląd na poziom Twojej wiedzy.

W trybie egzaminu ustnego posiadamy pytania, które są na nim zadawane. Pytania te mają opracowaną odpowiedź i podstawę prawną. Odpowiedź jest zawsze aktualna na stan najbliższego egzaminu, czyli zgodnie z aktualnym stanem aktu prawnego. Nauka z naszym programem jest zdecydowanie łatwiejsza i szybsza. Sprawiamy, że przygotowanie do egzaminu jest znacznie przyjemniejsze.

W naszej ofercie posiadamy programy:

-na komputer,

-android,

-on-line.

Wersje różnią się głównie dostępem do danego programu. Pytania, podpowiedzi oraz funkcjonalność jest taka sama przy każdej z wersji.

Sprawdź szczegóły

Program Uprawnienia Budowlane 2019 - na komputer

W naszej ofercie znajdziesz trzy różne wersje programu. Ilość, zakres pytań, ich treść, czas przeznaczony na egzamin są w każdej z nich takie same. Różnią się one wyłącznie sposobem dostępu. Pierwsza z nich to wersja na komputer. Program Uprawnienia Budowlane w tej wersji przeznaczony jest na komputery i laptopy z systemem Windows. W celu sprawdzenia działania programu, grafiki możesz pobrać wersję demonstracyjną. Wersja ta działa przez ograniczony czas. W celu aktywowania programu do pełnej wersji należy zakupić klucz aktywacyjny i wpisać go w oknie aktywacji. Dostęp do internetu potrzebny jest tylko w chwili instalowania i aktywacji programu. Czas trwania licencji wynosi tu 12 miesięcy. Przez okres ten możesz aktualizować program za darmo w nieograniczonej liczbie. Jeśli więc chcesz podejść do egzaminu dopiero za rok to bez obaw możesz zakupić program i zacząć już się uczyć. W przypadku jakichkolwiek wprowadzanych przez nas zmian zostaniesz o tym poinformowany. Informacja taka wyświetli się w prawym dolnym rogu Twojego komputera.

Sprawdź szczegóły

Program Uprawnienia Budowlane 2019 - android

Kolejną przygotowaną przez nas wersją programu jest program w wersji android. Jest to aplikacja przeznaczona na telefony i tablety z systemem android. Aplikacja pobierana jest ze Sklepu Play w wersji demonstracyjnej. Wersja ta ma ograniczoną liczbę pytań. Dostęp do internetu wymagany jest tylko w chwili instalacji aplikacji oraz aktywacji do pełnej wersji. Możesz więc śmiało korzystać z programu w każdym miejscu i o każdej porze. Program ten jest, zgodnie z opiniami naszych użytkowników, doskonały dla osób które nawet podczas pracy chcą wygospodarować chwilę na naukę pytań do egzaminu na uprawnienia. Wystarczy przerobić w czasie przerwy kilkanaście pytań, a już jesteś do przodu z nauką. Pamiętaj również o tym że wiedza przyswajana jest szybciej, jeśli nie uczysz się stale w jednym miejscu. Program umożliwia stworzenie bazy pytań trudnych. Jeśli jakieś pytanie oznaczysz gwiazdką to trafi ono do takiej puli i będziesz mógł powtarzać sobie już tylko pytania z tego zakresu.

Sprawdź szczegóły

Program Uprawnienia Budowlane 2019 - on-line

Ostatnią, jednak nie mniej ważną wersją programu jest program On-Line. Program Uprawnienia Budowlane w wersji on-line przeznaczony jest na urządzenia z dostępem do internetu, w tym na komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet. Z programu możesz korzystać na systemach Windows, Mac OS, Android, Windows Phone oraz iOS. Licencja przypisana jest do danego użytkownika. Jeśli wylogujesz się z domu to możesz korzystać ze swojego konta w pracy. W celu korzystania z programu potrzebny jest stały dostęp do internetu. Wersja demo umożliwi Ci przetestowanie programu z kilkunastoma dostępnymi pytaniami. Polecamy tę wersję dla osób, które będą chciały uczyć się z programu na kilku urządzeniach.

Sprawdź szczegóły

Program Jednolite Akty Prawne 2019

Program Jednolite Akty Prawne jest to program w którym zawarte są wszystkie rozporządzenia i ustawy, których znajomość wymagana jest przez Izby Inżynierów i Architektów na egzaminie na uprawnienia budowlane (zgodnie z wykazem norm i przepisów opublikowanych przez Izbę). Jako jedyni na rynku posiadamy akty prawne tylko w formie UJEDNOLICONEJ, co znaczy, że wszystkie zmiany po nowelizacji wprowadzone są do naszych aktów. Akty przyporządkowane są do poszczególnych specjalności, dzięki czemu nie musisz już sprawdzać, których aktów musisz się nauczyć.

Sprawdź szczegóły

Nasze Promocje

Nasze programy na uprawnienia budowlane są kompleksowym źródłem wiedzy. Nie zalecamy korzystanie z innych serwisów i innych pytań jakie znajdziecie w sieci, ponieważ mogą być one obarczone błędami wynikającymi z braku zmian będących następstwem zmian w przepisach budowlanych. Jeśli chcesz więc kompleksowo przygotować się do egzaminu na Uprawnienia Budowlane sprawdź nasze promocje. Oferujemy Ci pakiety programów Uprawnienia budowlane i Jednolite akty prawne w różnych konfiguracjach. Możesz łączyć programy w wersji stacjonarnej (na komputer) z programem na android lub wersją on-line. Atrakcyjne ceny pakietów zachęcają do korzystania z naszych promocji. Rabatów cenowych udzielamy również w przypadku większej ilości zakupionych programów.

Jesteś zainteresowany zakupem grupowym lub innym połączeniem programów niż zaproponowany przez nas? ? Napisz do nas, a przygotujemy dla Ciebie ofertę indywidualną.

Sprawdź szczegóły

Polecane artykuły z naszego bloga
Chcesz być na bieżąco?? zajrzyj na naszego BLOGA [TUTAJ]

Chcesz zdobyć uprawnienia budowlane? Nie wiesz jakie dokumenty należy złożyć? Interesuje Cię praktyka budowlana? Przystępujesz do egzaminu na uprawnienia budowlane? Wejdź na naszego BLOGA i FACEBOOKA. Bądź zawsze na bieżąco