Dokumenty do zdobycia uprawnień budowlanych

Należy wymienić przede wszystkim dokument, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane) Po 25 września … Czytaj dalej

Uprawnienia SEP

W odpowiednich ośrodkach można uzyskać uprawnienia SEP z zakresu elektrycznego, energetycznego, czy gazowego, wśród wielu uprawnień są między innymi uprawnienia … Czytaj dalej

Uprawnienia geodezyjne

 Uprawnienia geodezyjne, czyli uprawnienia zawodowe, które pozwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Zadania te określone są … Czytaj dalej

Patron praktyki zawodowej

W przypadku praktyk patrona praktyki zawodowej uznaje się 1 rok praktyki za równorzędny bezpośrednio uczestnictwo w pracach projektowych, patron powinien … Czytaj dalej

Rodzaje uprawnień w Polsce

Rodzaje uprawnień w Polsce uprawnienia budowlane. (uprawnienia architektoniczne – egzamin) Bardzo ważne jest wykształcenie wyższe, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wyższego … Czytaj dalej

Samodzielne funkcje techniczne

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można wypełniać wyłącznie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, które dają nam duże pole do popisu, można … Czytaj dalej

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Praktyka zawodowa jest jednym z czynników pozwalających uzyskać uprawnienia budowlane. Praktyka zawodowa jest bardzo ważnym elementem, dzięki której kandydat uzyskuje … Czytaj dalej

Rzeczoznawca budowlany – charakterystyka zawodu

Rzeczoznawca budowlany to osoba, która korzysta w pełni z praw publicznych i posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, … Czytaj dalej

Zadania głównego inspektora nadzoru budowlanego

Główny inspektor nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje prezesa rady ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na … Czytaj dalej

Różnorodne specjalności uprawnień budowlanych

W polskim prawie przewidziane jest 10 specjalności uprawnień budowlanych. Wyróżnia się specjalność konstrukcyjno-budowlaną, specjalność hydrotechniczną, specjalność architektoniczną.  W specjalności inżynieryjnej … Czytaj dalej