Osoba kierująca praktyką zawodową

Oczywiście powyższa kwestia jest bardzo ważna. Otóż sprawowana funkcja przez opiekuna praktyki ma zasadniczy wpływ na to, czy praktyka zostanie … Czytaj dalej

Egzamin na uprawnienia budowlane – I sesja w roku 2020

Powoli zbliża się ten moment, kiedy kandydaci na uprawnienia budowlane podejdą do egzaminu państwowego. Wnioski do I sesji można było … Czytaj dalej

Książka praktyki zawodowej – dawny sposób dokumentowania praktyki

Istotnie, kiedyś do dokumentowania praktyki zawodowej używało się ww. książki. Zmieniło się to w wyniku Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji … Czytaj dalej

Najlepszy czas na rozpoczęcie praktyki budowlanej

Istotnie należy pamiętać, że odbycie praktyki budowlanej jest warunkiem koniecznym, aby móc podejść do egzaminu. To pozytywny wynik egzaminu państwowego … Czytaj dalej

Właściwe udokumentowanie praktyki zawodowej

Ważnym aspektem zrealizowanej praktyki jest jej odpowiednie udokumentowanie. W tej kwestii Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji … Czytaj dalej

Ustawa o inżynierach w opinii architektów

Oczywiście w każdy środowisku zawodowym spotyka się różnicę zdań na pewne tematy. Istotnie dotyczy to także architektów. Tutaj najwięcej sporów … Czytaj dalej

Czynniki wpływające na zarobki inżyniera budownictwa

Oczywiście zarobki w ww. profesji zależą od posiadanych przez inżyniera specjalności uprawnień budowlanych. Poza tym i ważne są również inne … Czytaj dalej

Ustawa zamiast rozporządzenia

Z pewnością warto zaznaczyć, że Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 11 września 2014 roku funkcjonowało  do … Czytaj dalej

Egzamin na uprawnienia budowlane

Należy pamiętać, że uzyskanie uprawnień budowlanych jest możliwe po zdaniu egzaminu państwowego. Składa się on z dwóch części: pisemnej oraz … Czytaj dalej

Zagadnienia związane z uprawnieniami hydrotechnicznymi

Istotnie należy wspomnieć, że do czasu jej wyodrębnienia ww. specjalność była włączona do specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Specjalność hydrotechniczną uprawnień budowlanych ponownie … Czytaj dalej