fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyki

Zdobyć uprawnienia budowlane

Zdobyć uprawnienia budowlane

W celu zdobycia uprawnień budowlanych należy wykazać się duża wiedzą z zakresu procesu budowlanego. Pierwszym krokiem do zdobycia tej wiedzy są oczywiście studia. Studia ukierunkowane są na daną dziedzinę, np. budownictwo, inżynieria sanitarna, architektura. Studia trwają zazwyczaj około 4 lat. Prowadzone są w formie dziennej lub zaocznej. To jakie studia wybierzemy nie wpływa na naszą późniejszą pracę zawodową i możliwość zdobycia uprawnień. Prestiż uczelni oraz forma prowadzonych zajęć może być jedynie brana pod uwagę przez naszego przyszłego pracodawcę. Zwłaszcza jeśli zależy nam na pracy poza granicami kraju. Większe szanse na arenie międzynarodowej mamy z dyplomem liczących się tu uczelni.

zdobyć uprawnienia budowlane
zdobyć uprawnienia budowlane

Praktyka inżynierska

Po studiach podejmujemy pierwsze zatrudnienie. Należy zastanowić się głęboko co chcemy w życiu robić. Czy bardziej odpowiada nam praca w biurze czy na budowie. Często nie warto rzucać się na pierwsze lepsze ogłoszenie o pracę. Może warto poczekać na coś, co będzie nas bardziej interesowało. Zastanawiając się nad tym, którą możliwą opcję wybrać możesz oprzeć się o nasze doświadczenia: http://uprawnienia-budowlane.com/blog/wykonawcze-czy-projektowe-ktore-uprawnienia-wybrac

Praca w branży budowlanej pozwoli nam na uzyskanie praktyki zawodowej. Jest ona niezbędna jeśli chcemy zdobyć uprawnienia budowlane. Długość takiej praktyki uzależniona jest od rodzaju uprawnień o jakie chcemy wystąpić. Do pracy przy projektach wymagana jest praktyka zarówno przy realizacji projektów jak i na budowie. W przypadku chęci zdobycia uprawnień wykonawczych wystarczające będzie wyłącznie praktyka wykonawcza, przy realizacji obiektów budowlanych. Długość niezbędnej praktyki budowlanej znajdziesz TUTAJ.  Praktyka musi być odbywana pod nadzorem osoby posiadającej już uprawnienia w nieograniczonym zakresie w danej specjalności. Praktyka polega na rzeczywistym wykonywaniu czynności polegających na bezpośrednim udział kandydata w pracach projektowych lub wykonawczych. Może ona odbywać się za granicą, jednak to też należy stosownie udokumentować.

Osoba posiadająca zarówno odpowiednie wykształcenie jak i praktykę może przystąpić do egzaminu. Terminy przeprowadzania egzaminu publikowane są na stronach internetowych Izb Inżynierów Budownictwa i Izb Architektów. Termin złożenia dokumentów niezbędnych do podejścia do egzaminu upływa zazwyczaj 2 miesiące przed terminem egzaminu, dlatego praktyka musi kończyć się odpowiednio wcześniej. Informacje na temat tego jak wygląda egzamin znajdziesz na stronie:

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/warunki-egzaminu-uprawnienia-budowlane/

Czy uprawnienia budowlane są ważne?

Czy naprawdę uprawnienia budowlane są tak ważne? Co da mi ich posiadanie? Czy czas oraz pieniądze zainwestowane w ich zdobycie przełożą się na mój zawodowy sukces? Czy umiem wystarczająco dużo aby samodzielnie zarządzać budową lub wykonać projekt? Jeśli nurtują Cię te pytania przeczytaj więcej.

Czytaj dalej »Zdobyć uprawnienia budowlane

Skontaktuj się ze swoją izbą

Masz pytanie odnośnie egzaminu na uprawnienia budowlane? Chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zakresu egzaminu lub dokumentów niezbędnych do udokumentowania praktyki? A może masz inne wątpliwości? Zadzwoń lub napisz do swojej izby inżynierów lub architektów. Tu znajdziesz adresy, numery telefonów i maile do wszystkich izb.

Czytaj dalej »Skontaktuj się ze swoją izbą

Regulamin w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH.

§ 1

Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są, w szczególności:
1)    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”,
2)    ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946) zwana dalej ,,ustawą o samorządach zawodowych”,
3)    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zwana dalej „K.p.a.”,
4)    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz.1278),
5)    ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572  z późn. zm.)
6)    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu  prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. poz. 1513),
7)    statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
8)    regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
9)    regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czytaj dalej »Regulamin w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.