fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Najlepsze Miejsca i Formy Odbywania Praktyki Zawodowej 2024 Praktyka zawodowa to klucz do zdobycia uprawnień budowlanych. Obejmuje pracę na placach […]

Praktyka na budowie – kluczowy krok w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka na budowie to ważny krok, by zdobyć uprawnienia budowlane. […]

Jak zdobyć uprawnienia budowlane w 2024 roku Uprawnienia budowlane to klucz do kariery w branży budowlanej. Definiują one, kto może […]

Praktyka do uprawnień budowlanych Planujesz w najbliższym czasie zdobyć uprawnienia budowlane? Czy wiesz jakie czekają nas zmiany? Sprawdź czy okres […]

Wykaz norm oraz wykaz aktów prawnych 2017 na sesję jesień został opubikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W wykazie znajdują się 164 ustawy i rozporządzenia oraz normy, wytyczne i instrukcje, które należy przyswoić przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Uprawnienia budowlane dają możliwość kierowania robotami budowlanymi oraz zarządzania projektami. Świadczą o naszym doświadczeniu ale również nakładają na nas pewne obowiązki i odpowiedzialność za wykonywane prace. Czy warto zatem starać się o zdobycie uprawnień budowlanych?

Ustawa o wyrobach budowlanych została znowelizowana pod koniec 2016 roku. Zmiany do ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Dany rodzaj uprawnień budowlanych definiuje czynności jakie może wykonywać osoba je posiadająca (zarówno w zakresie projektowania jak i wykonywania robót budowlanych). Zakres uprawnień budowlanych opisany jest w niniejszym artykule.

Masz pytanie odnośnie egzaminu na uprawnienia budowlane? Chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zakresu egzaminu lub dokumentów niezbędnych do udokumentowania praktyki? […]

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH. § 1 Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów […]

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com