fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane
- Program

O programie Egzamin Ustny

Program Egzamin Ustny Uprawnienia Budowlane niezbędny jest do przygotowania do drugiej części egzaminu, czyli egzaminu ustnego.  Tą część mogą zdawać tylko osoby, które zaliczyły test pisemny. Program gromadzi aż kilka tysięcy pytań pozyskanych ze wszystkich Izb Inżynierów Budownictwa i Izb Architektów. Do pytań przygotowane są odpowiedzi, których oczekuje komisja egzaminacyjna. Każda ze specjalności na uprawnienia to około 1tys. – 1,8 tys. pytań.

Zalety programu

program uprawnienia budowlane testy

Wersja na komputer

program uprawnienia budowlane 2021

Wersja ON-LINE

program uprawnienia budowlane android

Wersja na telefon

EGZAMIN USTNY - LICZBA PYTAŃ, CZAS I ZAKRES EGZAMINU, WYMAGANA LICZBA POPRAWNYCH ODPOWIEDZI

Podczas egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane kandydat ma zazwyczaj 25 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Natomiast cały egzamin trwa łącznie nie dłużej niż 60 minut. Egzamin ustny odbywa się w turach. W każdej z nich uczestniczy od kilku do kilkunastu osób. W zależności od kolejności i tempa, w którym odpowiadają inni uczestnicy egzaminu, może być nieco więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi. Wyniki ogłaszane są po przeegzaminowaniu wszystkich kandydatów z danej tury. Pytania dotyczące uprawnień budowlanych na egzaminie ustnym dotyczą całego zakresu wiedzy technicznej związanej ze specjalnością uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat. Jeśli zakres odbywanej praktyki zawodowej dotyczył jedynie wąskiego jej zakresu, to egzamin odbywa się i tak z całego materiału dotyczącego wiedzy technicznej. W celu lepszego zobrazowania tej sytuacji – jeśli, np. kandydat przez całą praktykę projektował konstrukcje stalowe, to również może otrzymać pytania z projektowania konstrukcji żelbetowych lub drewnianych, albo jeśli, np. kandydat w ramach praktyki zawodowej zajmował się jedynie projektami sieci gazowej, to może również otrzymać pytania dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnych itp.

Każdy kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane na egzaminie ustnym otrzymuje od 5 do 10 pytań. Są one zależne od wybranej specjalności oraz rodzaju uprawnień. Wyróżnia się:

  • uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi;
  • uprawnienia bez ograniczeń odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA EGZAMIN USTNY? JAKIE MATERIAŁY ZGROMADZIĆ?

Przygotowanie się do egzaminu ustnego z uprawnień budowlanych różni się od przygotowania do egzaminu pisemnego. Na egzaminie pisemnym kluczowa jest wiedza pamięciowa, natomiast na ustnym najważniejsza jest umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji w dostępnych źródłach, dobra organizacja oraz zarządzanie ograniczonym czasem. Istotne znaczenie ma także jakość odbytej praktyki zawodowej, ponieważ duża część pytań dotyczy właśnie tego obszaru. Im większy zakres praktyki zawodowej, czy to odbytej na budowie czy w biurze projektowym, tym łatwiej będzie kandydatowi poradzić sobie z pytaniami egzaminacyjnymi na uprawnienia budowlane. Egzamin ustny wymaga od uczestnika kilkukrotnego przeczytania ze zrozumieniem najważniejszych aktów prawnych. Należ do nich: ustawa Prawo budowlane, rozporządzenia dotyczące warunków technicznych, rozporządzenia BHP, Kodeks Postępowania Administracyjnego. Nie należy uczyć się tych aktów na pamięć. Należy rozumieć je i wiedzieć co się w nich znajduje, z jakich części się składają, jakie zagadnienia regulują. Warto przygotować sobie na egzamin ustny spisy treści do posiadanych aktów prawnych. Pozwoli to na znacznie szybsze przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Jeśli nie masz czasu na samodzielne przygotowanie materiałów drukowanych to możesz je zakupić na naszej stronie https://uprawnienia-budowlane.com/segregator . Każdy z aktów prawnych posiada wspomniany spis treści, więc łatwo odnajdziesz potrzebne informacje. Jeśli kandydat czuje, że po praktyce zawodowej ma braki w konkretnych zakresach wiedzy technicznej związanej ze zdawaną specjalnością uprawnień budowlanych lub praktyka dotyczyła jedynie wąskiego zakresu robót, to nie pozostaje nic innego, jak samodzielne zapoznanie się z materiałami drukowanymi. Jeśli przygotowujesz się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlanego ze specjalności typowo budowlanej, to warto zapoznać się z Poradnikiem majstra budowlanego. Dla pozostałych specjalności polecamy publikacje branżowe, które ogólnie opisują technologię wykonywanych prac. Ważne jest także przeanalizowanie pytań egzaminacyjnych, które pojawiały się w ubiegłych latach. Takie pytania, wraz z opracowanymi odpowiedziami znajdziesz w naszych programach. Pytania często powtarzają się, zwłaszcza w tych samych Okręgowych Izbach Inżynierów. Jeśli zdajesz egzamin ustany na uprawnienia budowlane do projektowania, to komisja może poprosić o wgląd do wybranych prac projektowych, wykonanych w ramach praktyki projektowej. W takim wypadku warto przygotować się merytorycznie, przypominając sobie najważniejsze zagadnienia techniczne związane z prezentowanym projektem. Z dużym prawdopodobieństwem komisja będzie zadawała dodatkowe pytania związane z projektem.

EGZAMIN USTNY - JAK ODPOWIADAĆ, ABY ZDAĆ?

Udzielając odpowiedzi na zadane pytania należy posługiwać się słownictwem technicznym, mówić zwięźle i rzeczowo. Odpowiedzi, które nie są konkretne i bezpośrednio związane z tematem są szybko wyłapywane przez komisję kwalifikacyjną. Jej członkowie mogą zadawać Ci także pytania dodatkowe, które są związane z pytaniami z wylosowanego zestawu. Zwykle pojawiają się one, gdy kandydat ma problem z udzieleniem prawidłowej odpowiedzi na podstawie pytania z zestawu. Przygotowując się do odpowiedzi warto również sporządzić rysunki, zwłaszcza gdy pytania są techniczne. Jest to zawsze mile widziane przez komisję egzaminacyjna. Komisja zwykle nie pozwala na czytanie odpowiedzi z kartki, dlatego warto zanotować na niej najważniejsze rzeczy, a szczegółowe informacje zapamiętać podczas czasu przeznaczonego na przygotowanie się do odpowiedzi. Wszelkie osobiste notatki oraz rysunki sporządzone przez kandydata podczas przygotowywania się do odpowiedzi są zabierane przez komisje i dołączane do protokołu egzaminacyjnego. Komisja kwalifikacyjna udostępnia akty prawne, z których można korzystać przygotowując się do odpowiedzi. Jednakże lepiej jest zabrać swoje materiały, bo wtedy mamy pewność, że będą uporządkowane i w odpowiedniej kolejności, a to może znacząco przyspieszyć przygotowanie odpowiedzi i ograniczyć nasz stres. Ułatwieniem może być przygotowany przez nas segregator, który znajdziesz na naszych stronach.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN USTNY?

Podczas egzaminu ustnego, kandydat musi wylosować pytanie, a następnie udzielić na nie prawidłowej odpowiedzi. Są to zagadnienia z aktualnego zbioru przepisów regulujących prace budowlane, a ich liczba może się różnić zależnie od wybranej specjalizacji oraz typu uprawnień, o jakie się ubiegamy. Za każdą odpowiedź, egzaminowany otrzymuje od 0 do 5 punktów. Po otrzymaniu pytania, kandydat może poświęcić maksymalnie 25 minut na przygotowanie się. W tym czasie ma możliwość notowania i rysowania (co może być pozytywnie odebrane przez komisję), ale w trakcie samego egzaminu nie należy czytać z kartki. Podczas opracowywania odpowiedzi dopuszczalne jest korzystanie z Polskich Norm, aktów prawnych lub Eurokodów. Może się zdarzyć, że chcąc pomóc zdającemu, komisja zada pytania dodatkowe, powiązane tematycznie z zagadnieniem, jakie zostało wylosowane. Wyniki ogłaszane są po przepytaniu wszystkich osób z danej tury.


Dzięki naszemu programowi, można ułatwić sobie ubieganie się o uprawnienia budowlane. Egzamin ustny bywa bardzo stresujący, dlatego warto się do niego bardzo dokładnie przygotować, w oparciu o pytania z poprzednich lat, jakie możemy Państwu udostępnić za odpowiednią opłatą. Pytania oraz odpowiedzi są przesłane przez naszych użytkowników na podstawie poprzednich sesji egzaminacyjnych.


Z bardziej szczegółowymi informacjami na ten temat można zapoznać się na naszej stronie: TUTAJ

wykaz aktów prawnych piib

Opracowane odpowiedzi

Pytania w programie zawierają odpowiedzi, których oczekuje komisja egzaminacyjna.

egzamin ustny akty prawne

Największa baza pytań

Tylko u Nas znajdziesz nigdzie nieopublikowane pytania przewidziane na egzamin JESIEŃ 2024.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Powtarzalność pytań

Największa powtarzalność pytań losowanych na egzaminie ustnym.

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com