fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wymagane wykształcenie

Wykształcenie uprawnienia budowlane

wykształcenie_uprawnienia_budowlane

Wymagane wykształcenie

Pierwszym krokiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Wiąże się to z koniecznością ukończeniem odpowiedniego kierunku studiów na uczelni wyższej lub uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza. Przed wyborem kierunku studiów warto więc dowiedzieć się gdzie tak naprawdę zaprowadzi nas wybrana droga.

Podstawa prawna

Informację na temat tego jakie wykształcenie jest nam potrzebne do zdobycia uprawnień budowlanych w danej specjalności znajdziemy w:

 • Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie.  Pobierz
 • Ustawie Prawo Budowlane.  Pobierz


Warto zauważyć, że rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2019r. zastąpiło dotychczasowe Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które w niezmienionej formie obowiązywało od 2014r. W załączniku nr 2 do rozporządzenia znajduje się tabelka z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych oraz przypisane do nich kierunki studiów odpowiednich i pokrewnych. Studia odpowiednie są to kierunki, które w sposób bezpośredni przygotowują do pełnienia zawodu związanego z daną specjalnością. Kierunki pokrewne są powiązane pośrednio, np. dla uprawnień w specjalności architektonicznej kierunkiem pokrewny jest budownictwo. Kierunki pokrewne dają możliwość uzyskania uprawnień w ograniczonym zakresie.

Wykształcenie a specjalność

Poniżej przedstawiamy zestawienie wymaganego wykształcenia wraz z praktyką niezbędną do odbycia dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych.

Wybierz swoją specjalność i sprawdź jakie wykształcenie musisz posiadać do zdobycia odpowiednich uprawnień

Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim- architektura
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1 rok 1,5 roku
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1 rok 1 rok
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
3 lata
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik architekt
4 lata
Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1,5 roku
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • kierunki studiów w zakresie:
  • inżynieria środowiska
  • budownictwo hydrotechniczne
  • inżynieria gospodarki wodnej
  • melioracja
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1 rok 1 rok
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • kierunki studiów w zakresie:
  • inżynieria środowiska
  • budownictwo hydrotechniczne
  • inżynieria gospodarki wodnej
  • melioracja
1 rok 1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • kierunki studiów w zakresie:
  • inżynieria środowiska
  • budownictwo hydrotechniczne
  • inżynieria gospodarki wodnej
  • melioracja
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • kierunki studiów w zakresie:
  • inżynieria środowiska
  • budownictwo hydrotechniczne
  • inżynieria gospodarki wodnej
  • melioracja
3 lata
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik budownictwa
 • murarz
 • murarz-tynkarz
 • cieśla
4 lata
Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1 rok 1,5 roku
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1 rok 1 rok
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie budownictwa
3 lata
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik inżynierii sanitarnej
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter budownictwa wodnego
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik energetyk
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik gazownictwa
 • monter instalacji gazowych
 • monter sieci gazowych
 • monter sieci cieplnych
 • monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
 • monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych
4 lata
Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok 1,5 roku
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1 rok 1 rok
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
1 rok 1 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego programowania sterowników
  • automatyki i robotyki
3 lata
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 • elektryk
4 lata
Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik drogownictwa
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budowy dróg
 • technik budownictwa kolejowego
 • technik budownictwa
4 lata
Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok 1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik drogownictwa
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budowy dróg
 • technik budownictwa kolejowego
 • technik budownictwa
4 lata
Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1 rok 1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunek studiów w zakresie transportu
1,5 roku
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik budownictwa kolejowego
 • technik budownictwa
4 lata
<td1,5 roku
Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1 rok 1,5 roku
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
  • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1 rok 1 rok
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
  • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem
1 rok 1 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
  • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunek studiów w zakresie transportu
 • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
  • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem
3 lata
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
4 lata
Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok 1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1,5 roku
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik budownictwa
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik budownictwa wodnego
 • technik melioracji wodnych
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego
4 lata
Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa
  • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż
  • inżynierii wojskowej
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa
  • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż
  • inżynierii wojskowej
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa
  • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż
  • inżynierii wojskowej
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa
  • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż
  • inżynierii wojskowej
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa
  • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż
  • inżynierii wojskowej
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa
  • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż
  • inżynierii wojskowej
1 rok 1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa
  • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż
  • inżynierii wojskowej
1,5 roku
Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1 rok 1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1 rok 1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1 rok 1,5 roku
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • informatyki
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • inżynierii elektrycznej
  • elektrotechniki
1 rok 1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1 rok 1 rok
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • informatyki
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • inżynierii elektrycznej
  • elektrotechniki
1 rok 1 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • informatyki
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • inżynierii elektrycznej
  • elektrotechniki
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
 • kierunki studiów w zakresie
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
1,5 roku
studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
 • kierunki studiów w zakresie
  • informatyki
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • inżynierii elektrycznej
  • elektrotechniki
3 lata
tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
 • technik telekomunikacji
4 lata
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com