fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Dlaczego praktyka zawodowa jest taka ważna?

Bezsprzecznie praktyka zawodowa jest kluczowa, aby dobrze przygotować się do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dzięki odbyciu praktyki przyszli inżynierowie oraz architekci są przygotowanie do pełnienia swoich obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ich praca przebiega tak, aby zapewnione było bezpieczeństwo ludzi, mienia oraz środowiska (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). W związku z powyższym odbyta praktyka zawodowa jest bardzo dokładnie sprawdzana podczas postępowania kwalifikacyjnego w sprawach o nadanie uprawnień budowlanych.

Dlaczego praktyka zawodowa jest taka ważna

Zakres prac zaliczanych do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

Oczywiście wiedza oraz umiejętności, które kandydat zdobył podczas odbywania praktyki zawodowej weryfikuje się podczas egzaminu na uprawnienia budowlane. Ważnym aspektem jest zakres prac, które uznaje i zalicza się do praktyki zawodowej (program z aktami na uprawnienia budowlane). W tym celu należy sięgnąć do Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są w nim określone niezbędne warunki do zaliczenia praktyki zawodowej. W ich skład wchodzą bezpośrednie uczestniczenie w pracach projektowych oraz pełnienie funkcji technicznej na budowie.

Kto nadzoruje wykonywaną praktykę zawodową?

Istotnie osoba nadzorująca praktykanta pełni bardzo ważną rolę (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Jest odpowiedzialna za prawidłowe wykonywanie prac praktykanta oraz przekazuje mu niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Otóż praktykę można wykonywać wyłącznie pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Natomiast w przypadku odbywania praktyki za granicą, musi nią kierować osoba mająca uprawnienia wymagane w danym kraju. Co więcej, zakres praktyki zawodowej musi odpowiadać zakresowi wybranej przez wnioskodawcę specjalności uprawnień budowlanych.

Prace w organach nadzoru budowlanego – na czym polegają?

Godnym uwagi jest fakt, że również prace w ww. organach zalicza się do praktyki zawodowej. Wówczas kandydat wykonuje czynności inspekcyjno-kontrolne (program na uprawnienia budowlane). Co więcej, praktyka może obejmować prace wykonywane w organach administracji rządowej lub jednostkach samorządu zawodowego. Takie jednostki muszą realizować zadania zarządcy drogi publicznej. Jeżeli praktyka odbywa się w takich miejscach z pewnością nie można zapomnieć o spełnieniu kilku warunków (egzamin na uprawnienia budowlane). Otóż praktyka musi obejmować czynności na terenie budowy wymagające fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych. Istotnie takie warunki obowiązują również w przypadku pracy u zarządcy infrastruktury kolejowej i podmiotach odpowiadających z utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.