fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dlaczego praktyka zawodowa jest taka ważna?

Bezsprzecznie praktyka zawodowa jest kluczowa, aby dobrze przygotować się do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dzięki odbyciu praktyki przyszli inżynierowie oraz architekci są przygotowanie do pełnienia swoich obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ich praca przebiega tak, aby zapewnione było bezpieczeństwo ludzi, mienia oraz środowiska (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). W związku z powyższym odbyta praktyka zawodowa jest bardzo dokładnie sprawdzana podczas postępowania kwalifikacyjnego w sprawach o nadanie uprawnień budowlanych.

Dlaczego praktyka zawodowa jest taka ważna

Zakres prac zaliczanych do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

Oczywiście wiedza oraz umiejętności, które kandydat zdobył podczas odbywania praktyki zawodowej weryfikuje się podczas egzaminu na uprawnienia budowlane. Ważnym aspektem jest zakres prac, które uznaje i zalicza się do praktyki zawodowej (program z aktami na uprawnienia budowlane). W tym celu należy sięgnąć do Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są w nim określone niezbędne warunki do zaliczenia praktyki zawodowej. W ich skład wchodzą bezpośrednie uczestniczenie w pracach projektowych oraz pełnienie funkcji technicznej na budowie.

Kto nadzoruje wykonywaną praktykę zawodową?

Istotnie osoba nadzorująca praktykanta pełni bardzo ważną rolę (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Jest odpowiedzialna za prawidłowe wykonywanie prac praktykanta oraz przekazuje mu niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Otóż praktykę można wykonywać wyłącznie pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Natomiast w przypadku odbywania praktyki za granicą, musi nią kierować osoba mająca uprawnienia wymagane w danym kraju. Co więcej, zakres praktyki zawodowej musi odpowiadać zakresowi wybranej przez wnioskodawcę specjalności uprawnień budowlanych.

Prace w organach nadzoru budowlanego – na czym polegają?

Godnym uwagi jest fakt, że również prace w ww. organach zalicza się do praktyki zawodowej. Wówczas kandydat wykonuje czynności inspekcyjno-kontrolne (program na uprawnienia budowlane). Co więcej, praktyka może obejmować prace wykonywane w organach administracji rządowej lub jednostkach samorządu zawodowego. Takie jednostki muszą realizować zadania zarządcy drogi publicznej. Jeżeli praktyka odbywa się w takich miejscach z pewnością nie można zapomnieć o spełnieniu kilku warunków (egzamin na uprawnienia budowlane). Otóż praktyka musi obejmować czynności na terenie budowy wymagające fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych. Istotnie takie warunki obowiązują również w przypadku pracy u zarządcy infrastruktury kolejowej i podmiotach odpowiadających z utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej.

Z pewnością każdy, kto poważnie myśli o karierze w branży budowlanej wie, że doświadczenie jest tutaj kluczowe (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Dlatego też praktyka zawodowa stanowi przygotowanie kandydata na uprawnienia budowlane do jego przyszłego zawodu. Istotnie, po zdanym egzaminie państwowym będzie on mógł pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kłamstwo nie popłaca

Poza tym, że kłamstwo nie popłaca, to zwyczajnie się też nie opłaca. W końcu od naszych umiejętności zależy czy będziemy dobrzy w swoim fachu. Okazuje się jednak, że często dokumenty, które potwierdzają praktykę zawodową nie są zgodne z prawdą. W przypadku dużego zakłamania Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna może wszcząć postępowanie dowodowe. Poza tym może zdarzyć się, że sprawa zostanie skierowana do organów ścigania (egzamin na uprawnienia budowlane). Takie sytuacje zdarzają się wtedy, kiedy dokumentacja zawiera nieprawdę w zakresie funkcji technicznej pełnionej przez praktykanta oraz zrealizowanej przez niego praktyki zawodowej. Jeżeli okaże się, iż faktycznie praktykant nie wypełniał konkretnych czynności podczas praktyki lub trwała ona krócej niż powinna, wówczas konsekwencje ponosi zarówno on, jak i jego opiekun. Widzimy zatem, że takie działanie po prostu nam się nie opłaca.

Zagadnienia związane z potwierdzeniem praktyki zawodowej

Kolejną ważną kwestią jest to, że kierownik praktyki podpisuje się na oświadczeniu praktykanta potwierdzającego praktykę. Co więcej robi to pod odpowiedzialnością karną. Dlatego też jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Pamiętajmy, że przebieg praktyki zawodowej musi być zgodny z zaleceniami określonymi w Prawie budowlanym.

Wyszczególnienie czynności realizowanych podczas praktyki

Choć może się wydawać, że praktyka jest złem koniecznym, to w rzeczywistości jest ona przygotowaniem kandydata do przyszłej pracy inżyniera. W związku z tym kierujący praktyką zobowiązany jest do wyszczególnienia w dokumentacji wszystkich czynności, które wykonywał w trakcie praktyki kandydat na uprawnienia budowlane. Należy pamiętać, że praktykant musi wykonywać różnego rodzaju prace (egzamin na uprawnienia budowlane). Nie może zatem jedynie pracować przy drobnych remontach czy konserwacjach budynków. Istotnie, w świetle prawa nie są to przecież typowe obiekty budowlane.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com