fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykaz pac projektowych

Wykaz prac projektowych - jak powinien wyglądać?

wykaz prac projektowych

W artykule znajdziesz:

Czym jest wykaz prac projektowych

Wykaz prac projektowych uprawnienia budowlane

Wykaz prac projektowych to dokument stanowiący jeden z głównym załączników do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. 

Zgodnie z regulaminem obowiązek przedłożenia tego dokumentu mają osoby ubiegające się o uprawnienia projektowe lub projektowo-wykonawcze.

Co powinien zawierać wykaz projektów?

Główne informacje wymagane w wykazie prac projektowych

Konieczność dołączenia do wniosku wykazu projektów reguluje Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (§4, p.1, podpunkt 5).  W rozporządzeniu nie ma ścisłych wytycznych jak powinien wyglądać wykaz. 

 

 

Wykaz prac projektowych, dla każdego z projektów,  powinien  zawierać następujące informacje:
– Tytuł projektu,
– Faza projektu (projekt budowlany,  projekt wykonawczy),
– Data wydania projektu,
– Projektant odpowiedniej specjalności + zespół projektowy (imiona, nazwiska)
– Sprawdzający projekt – w specjalności  odpowiedniej do wnioskowanych uprawnień budowlanych,
– Zamawiający (Inwestor).

 

Wzór wykazu pac projektowych

Wykaz prac projektowych wykonywanych w ramach odbytej praktyki zawodowej

wykaz prac projektowych wypełniony wzór

Dodatkowe informacje

Co warto wiedzieć

  • Wykaz prac projektowych musi być kompatybilny ze zbiorczym zestawieniem praktyk. Pozycje zawarte w wykazie powinny znaleźć się również w zestawieniu praktyk projektowych.
  • W wykazie prac projektowych należy wyszczególnić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył oraz wyszczególnić prace, jakie kandydat wykonał osobiście w danym projekcie. 
  • Okręgowa Izba może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia konkretnych prac projektowych wyszczególnionych w wykazie, które następnie pozostaną w archiwum komisji jako załącznik w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  • Wykaz powinien być podpisany przez kandydata.

 

Dokumenty postępowanie kwalifikacyjne

Pozostałe dokumenty składane w postępowaniu kwalifikacyjnym

wymagane dokumenty kwalifikacyjne
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com