fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca   polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  Do praktyki tej można zaliczyć praktykę studencką gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach.

Uzyskanie uprawnień projektowych wymaga:
a) bez ograniczeń:
– odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
– odbycia rocznej praktyki na budowie;
b) w ograniczonym zakresie:
– odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
– odbycia rocznej praktyki na budowie;

 

Uzyskanie uprawnień wykonawczych wymaga:
a) bez ograniczeń:
– odbycia półtorarocznej praktyki na budowie – w przypadku osób które ukończyły drugi stopień studiów dla odpowiedniej specjalności,
– odbycia trzyletniej praktyki na budowie – w przypadku osób które ukończyły pierwszy stopień studiów dla odpowiedniej specjalności;
b) w ograniczonym zakresie:
– półtorarocznej praktyki na budowie – w przypadku osób które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym lub studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
– trzyletniej praktyki na budowie – w przypadku osób które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
– czteroletniej praktyki na budowie – w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy technika, mistrza lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;

 

Uzyskanie uprawnień projektowych i wykonawczych wymaga:
a) bez ograniczeń:
– odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
– odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;
b) w ograniczonym zakresie:
– odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
– odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.