fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czas trwania praktyki zawodowej

Ile czasu trwa praktyka do uprawnień budowlanych?

W artykule znajdziesz:

Od czego zależy długość praktyki zawodowej

Czynniki warunkujące czas trwania praktyki zawodowej

Wiele osób, które planują przymierzyć się do zdobycia uprawnień budowlanych, zastanawia się, jak dużo czasu przyjdzie im spędzić przy pracach na placu budowy lub w biurze projektowym. Czas trwania praktyk budowlanych uzależnia się w głównej mierze od posiadanego wykształcenia. Znaczenie ma nie tylko fakt, czy osoba ubiegająca się o praktyki budowlane posiada studia I czy II stopnia, ale także czy na swoim koncie ma wykształcenie techniczne lub zawodowe.

Kolejnym aspektem, od którego uzależnia się czas trwania praktyki zawodowej jest rodzaj uprawnień, o jakie ubiega się praktykant. Inny będzie okres praktyk w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, inny w odniesieniu do projektowania. Jeszcze innego okresu wymaga się w przypadku połączenia obu tych możliwości.

Czas trwania praktyki zawodowej, niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych, jest więc uzależniony od :

rodzaju uprawnień:

  • do projektowania,
  • do kierowania robotami budowlanymi,
  • łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,


od zakresu:

  • w ograniczonym zakresie, 
  • bez ograniczeń,


oraz od posiadanego wykształcenia

Okres trwania praktyki zawodowej jest określony jest w Art. 14 Prawa budowlanego i może wynosić od roku do nawet czterech lat.

Czy praktyka zawodowa jest czasochłonna?

czas trwania praktyki budowlanej

Długość praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych

Uprawnienia do projektowania

Uzyskanie uprawnień projektowych wymaga:
a) bez ograniczeń:
– odbycia 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów,
– odbycia 1 rok praktyki na budowie;
b) w ograniczonym zakresie:
– odbycia 1 rok przy sporządzaniu projektów,
– odbycia 1 rok praktyki na budowie.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

Uzyskanie uprawnień wykonawczych wymaga:

a) bez ograniczeń:
– odbycia 1,5 roku praktyki na budowie – w przypadku osób które ukończyły drugi stopień studiów dla odpowiedniej specjalności,
– odbycia 3 letniej praktyki na budowie – w przypadku osób które ukończyły pierwszy stopień studiów dla odpowiedniej specjalności;
b) w ograniczonym zakresie:
1,5 roku praktyki na budowie – w przypadku osób które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym lub studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
3-letniej praktyki na budowie – w przypadku osób które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
4-letniej praktyki na budowie – w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy technika, mistrza lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

Uzyskanie uprawnień projektowych i wykonawczych wymaga:

a) bez ograniczeń:
– odbycia 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów,
– odbycia 1,5 roku praktyki na budowie;
b) w ograniczonym zakresie:
– odbycia 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów,
– odbycia 1,5 roku praktyki na budowie.

Wydłużenie czasu praktyki zawodowej

Wydłużony czas praktyki

Podstawowy czas trwania praktyki może się wydłużyć. Warunki wydłużenia czasu trwania praktyki zawodowej określone są w Rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (ściągnij PDF).

 

W przypadku praktyki zawodowej wykonywanej w następujących jednostkach dwa lata praktyk, uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie:

1) wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego (np. PINB);

2) pracę polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień  architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych wykonywaną w urzędach obsługujących organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej (np. GDDKiA);

3) pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej (PKP) lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Jak wygląda praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych - jak wygląda?

Praktyka zawodowa jest jednym z najważniejszych zagadnień w drodze realizacji uprawnień budowlanych. W czasie jej trwania, praktykant ma niepowtarzalną możliwość zdobycia cennego w karierze doświadczenia na placu budowy oraz w biurze projektowym.

Osoba, która ubiega się o przyznanie uprawnień budowlanych, jeszcze przed egzaminem powinna oddać w ręce komisji kwalifikacyjnej stosowne potwierdzenia. Należą do nich między innymi zaświadczenie o odbytych praktykach budowlanych i zestawienie zbiorcze praktyk budowlanych.

Poprawny proces odbywania praktyk budowlanych opiera się przede wszystkim o zasady, które znaleźć można w przepisach prawa budowlanego. W regulacjach można znaleźć między innymi informacje o tym, na czym mają polegać zadania powierzone praktykantowi. Prawo budowlane w jasny sposób określa także czas trwania praktyk budowlanych.

Rozpoczęcie praktyki zawodowej

Kiedy możesz rozpocząć swoją praktykę budowlaną?

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com