fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zagadnienia architektoniczne w przypadku budowli wodnych

Zagadnienie funkcjonalne i konstrukcyjne dominują w budowlach wodnych (zapory czy jazy). Architekt ma niewielki wpływ na formę budowli (uprawnienia budowlane 2021). Z kolei zagadnienia architektoniczne dotyczą przede wszystkim prostych w układzie funkcjonalnym budynków:

– pompowni,

– oczyszczalni ścieków,

– budynków uzdatniania wody pitnej,

– nadzorcówki,

– sterowni śluz,

– pomieszczeń socjalno-usługowych i sanitarnych dla załogi.

Zagadnienia architektoniczne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Aktualne przepisy mówią o tym, że w budowlach wodnych, w których pracują ludzie powinno być miejsce na pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Są to pomieszczenia takie jak:

– szatnie,

– umywalnie,

– natryski,

– pomieszczenia higieny osobistej kobiet,

– ustępy,

– jadalnie.

Takim pomieszczeniem nie jest stołówka. Umiejscawiając w budynkach pomieszczenia sanitarne, powinno się wziąć pod uwagę zasadę, która mówi o tym, żeby pracownicy, którzy z nich korzystają nie musieli przechodzić przez pomieszczenia produkcyjne.

Szatnie, umywalnie, natryski i ustępy powinny być osobne dla kobiet i mężczyzn w sytuacji, kiedy w zakładach zatrudnione jest co najmniej pięć kobiet na jedną zmianę. Podłogi i ściany powinny być z materiałów, które pozwolą na utrzymanie czystości.

W przypadku pomieszczeń, w których znajdują się natryski i umywalnie, tam, gdzie są stanowiska do mycia na podłogach powinny być ułożone podkładki izolujące. Jest to konieczne zwłaszcza wtedy, kiedy podłogi są wykonane z materiałów o dużej przewodności cieplnej (program na uprawnienia budowlane).

Szatnie

Projektując zakłady przemysłowe należy uwzględnić pomieszczenia szatni, w których pracownicy produkcyjni będą mogli przechowywać odzież wierzchnią i domową, a także roboczą lub ochronną. Pracownicy administracyjno-techniczni mogą przechowywać odzież w pokojach biurowych.

Ważne jest, żeby szatnie były łatwo dostępne i żeby znajdowały się w tym samym budynku, co hale produkcyjne. W sytuacji, kiedy nie jest to możliwe, hale powinny łączyć się z szatniami dojściami, które są kryte i obudowane.

Szatnie mogą być w suterenach lub pomieszczeniach podziemnych. Wówczas ściany zewnętrzne i podłogi powinny być odpowiednio izolowane przed nadmiernymi stratami ciepła i wilgocią. Wentylacja mechaniczna jest niezbędna w przypadku szatni w pomieszczeniach podziemnych, które są przeznaczone dla więcej niż 25 osób. Jest to niezależne od wentylacji naturalnej (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). W szatniach, które znajdują się w suterenach bądź podziemiach nie można zatrudniać pracowników, którzy stale obsługują szatnię.

Szatnia nie może mieć mniej niż 2,2 m wysokości. Przejścia komunikacyjne powinny być szerokie na co najmniej 1,5 m. Projektując szatnię należy pamiętać o tym, żeby minimum najmniej 0,65 m2 powierzchni podłogi przypadało na jednego pracownika, łącznie z powierzchnią zajętą na szafki, ławki i przejścia komunikacyjne. W szatniach powinna być taka wentylacja, żeby możliwa była czterokrotna wymiana powietrza w ciągu godziny.

Szafki

W szatniach powinny być zamontowane szafki ubraniowe (wymiar rzutu: 35x35x180). Na każdego pracownika powinna przypadać jedna szafka. Dodatkowo w szatni powinny się znajdować ławki, krzesła i stołki. Ich liczba zależy od liczby pracowników na najliczniejszej zmianie.

W przypadku zakładów, w których odzież może się mocno zabrudzić podczas pracy, powinny zostać przygotowane szafki, w których będzie się przechowywało brudną odzież. Powinny się one znajdować w oddzielnym pomieszczeniu. Powierzchnia szatni odzieży brudnej zależy od całkowitej liczby pracowników w danym zakładzie na wszystkich zmianach. Zakłada się, że na jednego pracownika nie może przypaść mniej niż 0,5 m2 podłogi.

Szafki na przechowanie odzieży roboczej brudnej powinny mieć wymiary 0,35×0,35×1,80 m. Mogą być one dwukondygnacyjne. Jedynym warunkiem jest to, że jedna kondygnacja nie może być niższa niż 0,85 m. Łącznie nie mogą one przekroczyć 1,85 m wysokości (program z aktami na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com