Betoniarki

Betoniarki

Tak, jak zostało już wcześniej powiedziane w betoniarce wytwarza się mieszankę betonową oraz zaprawę (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Podstawowy podział betoniarek dotyczy ich konstrukcji sposobu mieszania składników w mieszalnikach. Wyróżnia się betoniarki:

– wolnospadowe,

– o mieszaniu wymuszonym.

Betoniarki

W betoniarce wolnospadowej składniki są mieszane. Opróżnia się ją wykorzystując siły grawitacji. W momencie obrotu mieszalnika składniki są podnoszone przez łopatki, które mocuje się do płaszcza kielicha. Następnie opadają w dół pod własnym ciężarem. W betoniarkach wolnospadowych można wykonywać mieszanki, które mają plastyczną i półciekłą konsystencję. Składniki dozuje się objętościowo. Należy pamiętać o tym, że betoniarki tego typu nie zapewniają jednorodnej konsystencji mieszanki w całej masie. Ich pojemność waha się od 50 do 500 l. Jednak charakteryzują się niewielką wydajnością. Wykorzystuje się je:

– do prac, w których zapotrzebowanie na beton jest niewielkie,

– przy wykonaniu takiej konstrukcji, która wymaga betonu o niskiej klasie.

Homogeniczność mieszanki w betoniarkach o mieszaniu wymuszonym można pozyskać dzięki różnego rodzaju mieszadłom obrotowym, które wręcz wymuszają przebywanie pewnej drogi przez drobiny składników mieszanki (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). W jej czasie mieszanki podlegają wzajemnemu mieszaniu. W tego typu betoniarkach można tworzyć mieszanki o konsystencji jaka jest potrzebna. Dotyczy to również konsystencji gęstoplastycznych i wilgotnych. Wytrzymałość betonu, który powstaje w betoniarce o mieszaniu wymuszonym jest większa o około 10-20% niż wytrzymałość betonu, który powstaje w betoniarce wolnospadowej. Betoniarki o mieszaniu wymuszonym dzieli się na mieszalniki:

– o pracy ciągłej,

– o pracy cyklicznej.

Mieszalniki stosowane we współczesnych węzłach betoniarskich

We współczesnych węzłach betoniarskich występują takie mieszalniki jak:

– turbinowe,

– planetarne,

– dwuwałowe (korytowe).

Mieszalnik mieszalników turbinowych ma kształt misy. W jej środku jest mieszadło, które jest kołem turbinowym. Ramiona z łopatkami oraz zgarniak, który zbiera zaprawę ze ścian misy i przesuwa ją pod łopaty są przymocowane do koła. Ramiona mają różną długość. Pozwala to na mieszanie składników w całej misie podczas obracania. Do produkcji mieszanek betonowych, które mają konsystencję plastyczną i półciekłą  wykorzystuje się mieszalniki misowe z osią pionową (program egzamin uprawnienia 2021).

Praca mieszalnika planetarnego to rusz obrotowy pionowej głowicy. Ma ona w rotary i zgarniacze. Składniki, które są zgarniane ze ścian misy przez ramiona zgarniaczy i łopatki, trafiają pod łopatki rotarów. Rotary wykonują ruch obrotowy i zataczają koła wewnątrz misy. Jest to ruch przeciwny do ruchu okrężnego zgarniaczy. Mieszalniki mają 1, 2 lub 3 rotary. Wszystko zależy od wielkości. Dobra homogenizacja mieszanek betonowych następuje dzięki systemowi rotarów zgarniaczy. W takich mieszalnikach można produkować mieszanki gęstoplastyczne i wilgotne. Mają one pojemność od 0,5 m3 do kilku m3.

Mieszalniki dwuwałowe (korytowe) to nowsza generacja urządzeń służących do mieszania betonu. Aktualnie większość węzłów produkcji jest w nie wyposażona. Ich pojemność waha się od 0,5 m3 do 9 m3. Pierwszy raz opatentowano mieszalniki dwuwałowe w Niemczech w 1888 r. Ich praca polega na przeciwbieżnym ruchu obrotowym poziomych wałów. Wały te są wyposażone w:

– zachodzące na siebie łopaty mieszające,

– łopaty skrajnie zgarniające.

Dzięki ramionom mieszającym, które charakteryzują się specjalną konstrukcją i tworzą przerywaną spiralę osadzoną na poziomym wale, powstaje przestrzenny ruch składników. Energia zewnętrzna zamienia się w intensywny turbulentny ruch mieszanki. Dzięki temu dochodzi do szybkiej homogenizacji. W mieszalnikach dwuwałowych, w których osie są poziome, można produkować mieszanki betonowe od ciekłych do suchych konsystencji (testy uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.