fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Złącza poziome i pionowe elementów ścian nośnych

Złącza poziome elementów ścian nośnych zazwyczaj są wykonywane na styk wyrównany zaprawą. Jeśli do czynienia mamy ze złączami pionowymi powinno się je wzmacniać trzepieniem, czasami nawet zbrojnym. Powinien on zostać zabetonowany w specjalnie wyprofilowanych wycięciach w powierzchniach stykowych prefabrykatów. Możemy też stosować klejenie elementów ściennych o odpowiednio wyrównanych powierzchniach stykowych. Przy elementach wielkopłytowych i wielkoblokowych obywa te złącza nie różnią się od stosowanych w budownictwie powszechnym.[segregator uprawnienia budowlane]

Złącza poziome
Złącza poziome

Złącza elementów świetlików

Gdy mamy połączyć elementy świetlików  z konstrukcją przekrycia z dźwigarami lub płytami przekrycia stosuje się najczęściej przegubowe złącze. Wykonuje się je za pomocą wrębów lub ewentualnie za pomocą wpustów zabezpieczających przez przesunięciami. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed przemieszczeniami stosuje się trzpienie umieszczone w przegubach.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Dylatacje

Dylatacje służą do dzielenia budynków. Przeważnie stosuje się dylatacje poprzeczne. Gdy mamy do czynienia z halami wielonawowymi możemy stosować dylatacje podłużne. Przerwy dylatacyjne służą zabezpieczeniu budynku od ujemnego wpływu sił wywołanych skurczem betonu i zmianami temperatury. Dla konstrukcji dachów żelbetowych z górną izolacją stosuje się w odstępach nie większych niż 40m. Gdy do czynienia mamy z dachami nieocieplonymi odstępy nie powinny przekraczać 20m. Odstępy te jednak nie dotyczą terenów narażonych na szkody górnicze i wpływy sejsmiczne.

Dylatacje pionowe

Dylatację pionową budynku, przecinającą wszystkie elementy łącznie z fundamentami w płaszczyźnie pionowej, stosuje się w przypadku nierównomiernego osiadania gruntu. Drugim powodem jej stosowania są sytuację, gdy poszczególne części budowli różnią się od siebie znacznie wysokością lub charakterem konstrukcji i systemu fundamentowania.[uprawnienia budowlane]

Dylatacje poziome

Dylatację na ruchy poziome natomiast wykonuje się zwykle stawiając słupy dwudzielne na wspólnym fundamencie.  Często możemy również spotkać się z wykorzystaniem przerw dylatacyjnych, które przecinają stropy lub dachy poza liniami słupów. W takim przypadku dylatacja przecina płyty i żebra stropów i dachu. Dla dylatacji biegnącej prostopadle do osi ram przecięciu ulegają płyty i rygle. Wadą tego rodzaju rozwiązań jest mała sztywność elementów wspornikowych i trudność obróbki przerwy dylatacyjnej od spodu stopodachu i w posadzkach.[akty uprawnienia budowlane]

Hale przemysłowe

W obecnych czasach hale przemysłowe są budowane tak, aby dawały duże jednorodne wnętrze. Powoduje to duże ułatwienie w przypadku zmiany wyposażenia. Wadami tego rozwiązania jest ograniczenie w przypadku konstrukcji hal, ponieważ zmusza do ograniczenia podpór wewnętrznych i stosowanie przekryć dużych rozpiętości. Hale zazwyczaj są jednokondygnacyjne. Podział ich na dwie lub więcej kondygnacji występuje tylko w niektórych przypadkach gdzie mamy konieczność podpiwniczenia lub obsługi z pomostów wysokich urządzeń. Rzadziej jest to spowodowane umieszczaniem w hali pomieszczeń socjalnych lub pomocniczych.

Najistotniejszym elementem konstrukcyjnym hali jest jej przekrycie. Zużywa ono większość wbudowanego materiału i pochłania największą ilość robocizny. Na kształtu hali ma wpływ rodzaj przekrycia. Przy procesie kształtowania hali bierze się pod uwagę znacznie więcej czynników, jak względy cieplne, wilgotnościowe, akustyczne, oświetleniowe, materiałowe, modularne, a przede wszystkim technologiczne. W dzisiejszych czasach nowoczesne technologie wymagają dużej swobody w ustawieniach ciągów produkcyjnych i łatwości ich modernizacji. Zmiana ciągów następuje dziś często, gdyż postęp techniczny jest obecnie bardzo szybki. Chcąc sprostać tym wymaganiom projektuje się hale o coraz większych wymiarach siatki slupów i tym samym coraz pokaźniejszych rozpiętościach przekryć. Zabieg wzrostu rozpiętości powoduje wzrost ciężaru przekrycia i jego wysokości konstrukcyjnej.[uprawnienia budowlane testy]

Suwnice

Powszechnie nie stosuje się już suwnic poruszających się po torach umocowanych do słupów niosących jednocześnie przekrycie hali. Są one obecnie zastępowane przez suwnice bramowe, które przesuwają się po torach naziemnych. Takie rozwiązanie odciąża konstrukcję i ułatwia zmiany w rozplanowaniu urządzeń. Ich wadą jest zwiększenie powierzchni komunikacyjnej hali.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com