fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W budownictwie wodnym szeroko stosuje się konstrukcje żelbetowe ze zbrojeniem samonośnym i płytami okładzinowymi. Wpływa to na wypierania tradycyjnych metod wykonywania tego rodzaju konstrukcji. Po procesie montowania zbrojenia samonośnego każdego odcinka śluzy między szczelinami dylatacyjnymi ustawia się prefabrykowane elementy płyty okładzinowej.[uprawnienia budowlane] Oblicowanie w tym przypadku obejmuje wszystkie cztery ściany, czyli ścianę od strony komory śluzy, ściany boczne czołowe przy dylatacjach oraz ścianę tylną. Dolny rząd płyt okładzinowych ścian śluz opiera się od strony komory śluzy na betonie dna. Od zewnętrznej strony opiera się on na specjalnie wykonanych w tym celu podpórkach stalowych. Płyty okładzinowa mocuje się najpierw prowizorycznie poprzez zastosowanie skręcanego cienkiego drutu. Później po ustawieniu ich w odpowiednim położeniu okładziny przeciwległych lic ściany śluzy łączy się za pomocą ściągów. Jednocześnie stosuje się tu prowizoryczne rozparcia uzyskiwane poprzez rozporki. Są one później wyjmowane w miarę postępu procesu betonowania.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Zbrojenie samonośne
Zbrojenie samonośne

Deskowanie przestawne

Deskowanie przestawne składa się z tarcz. Ich głównymi elementami składowymi są deski – żebra. Przeważnie są one wykonywane z krawędziaków. Do nich przybija się biegnące poziomo deski. W przypadku, gdy w przekroju powierzchnia budowli ma krawędzie, które mają postać krzywej to kształt przekroju podłużnego żeber musi zostać dostosowany do krzywej. Wtedy stosuje się krążyny. Krążyny te mogą mieć bardziej skomplikowaną konstrukcję. Nie wyłącza się tu konstrukcji kratowej z bali oraz krawędziaków. Żebra tarcz są przymocowywane do dolnych odcinków poprzez śruby, które wystają z betonu z poprzednio ułożonej warstwy betonu, który już stwardniał.[egzamin na uprawnienia budowlane] Górne końce żeber są przymocowywane za pomocą odciągów ze stalowych drutów do pętli z drutów. Jest to podobne jak ma miejsce z wcześniej wbetonowanymi śrubami. Podczas układania warstwy betonu w tak przymocowywanym deskowaniu umieszcza się kolejne śruby. Zazwyczaj zaniża się je poprzez otwory znajdujące się w górnych partiach żeber.

Deskowanie przestawne jednopoziomowe i dwupoziomowe

Deskowanie przestawne jednopoziomowe złożone jest w przekroju pionowym z jednej tarczy, którą mocuje się za pomocą kotwi oraz cięgien. Po ułożeniu betonu oraz procesie jego stwardnienia tarcza jest zdejmowana i ustawia się ją w następnym położeniu. Mocuje się ją tam do kotwi oraz cięgien, które są wbetonowane w poprzednio wykonanym bloku betonu.[akty uprawnienia budowlane] Deskowanie przestawne dwupoziomowe złożone jest natomiast w przekroju z dwóch tarcz. Górna z tarcz jest ustawiana na dolnej tarczy. W ten sposób przekazuje ona swój ciężar własny oraz parcie boczne betonu. Po upływie okresu dojrzewania betonu, który jest możliwy do umożliwienia wejścia robotnikom na powierzchnię betonu tarcza dolna jest zdejmowana i ustawia się ją na następnym poziomie. Obie tarcze powinny mieć takie same wymiary. W taki sposób uzyskane zostaje przyśpieszone tempo robót betonowych. Jest to spowodowane tym, że niezbędny czas do stwardnienia betonu, który wystarcza do przestawienia tarcz jest zdecydowanie krótszy.[segregator uprawnienia budowlane]

Konstrukcja deskowania przestawnego drewnianego

Szczegóły konstrukcyjne dotyczące deskowania przestawnego drewnianego typu jednopoziomowego podstawowego, które jest stosowane przy deskowaniu ściany od strony odwodnej oraz odpowietrznej posiada cięgna poziome. Niezbędne jest tu też zastosowanie prowizorycznych zastrzałów podczas pierwszej fazy betonowania. Lepiej jest tu więc zastosować deskowanie typu wspornikowego. Dla większych wysokości tarcz żebra wspornikowe czasami muszą posiadać wzmocnienia. Są nimi najczęściej cięgna. Żebra w tym przypadku wykonuje się z podwójnych krawędziaków. Zamiast żeber wykonywanych z drewna można zastosować tu żebra, do wykonania których stosuje się ceowniki stalowe.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com