fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zbrojenie rozciągane

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem w konstrukcjach budowlanych jest wyrywanie z betonu ram. Aby uniknąć tego zjawiska ramy projektuje się tak, aby układy i kształty prętów zbrojenia nośnego miały odpowiednie rozmieszczenie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]  Przykładowo zbrojenie rozciągane ulega wyprostowaniu. Jest to niezwykle niebezpieczne w takich miejscach jak załamania i naroża, ponieważ powoduje tam rozerwanie strzemion i uszkodzenie elementu.

photos of TenCate Geosynthetics materials shot by Paul Haverkort

Eliminowanie

W celu wyeliminowania możliwości wyrwania prętów zbrojenia rozciąganego należy przedłużyć. Najlepiej to zrobić za punkt załamania na długość co najmniej 30. Należy również zakotwiczać pręty w ściskanej strefie betonu. Dla rygli płaskich pręty rozciągane projektuje się jako ciągłe, wygięte zgodnie z kształtem dolnej krawędzi rygla. Należy pamiętać o zabezpieczeniu ich przed wyrwaniem z betonu za pomocą strzemion.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Liczba strzemion i prętów montażowych

Liczba strzemion nie może być dobrana przypadkowo. Przy jej wyborze należy kierować się tym, aby każdy załamany pręt rozciągany był uchwycony co najmniej przez jedno ramię strzemienia. Jeśli chodzi o liczbę prętów montażowych przyjmujemy taką samą jak prętów rozciąganych. Na każdym z nich ma zawisnąć jedno ramię strzemienia. Strzemiona powinny być rozmieszczone po obu stronach załamania na długościach równych 8d, gdzie d oznacza średnicę prętów nośnych.[segregator uprawnienia budowlane]

Przeniesienie momentów węzłowych

Przeniesienie znacznych momentów węzłowych może być zapewnione przy utrzymaniu ciągłości zbrojenia. Pręty, które są rozciągane przechodzą z góry rygla na zewnętrzną stronę słupa lub odwrotnie. W takim przypadku zbrojenie słupa odgina się od rygla.[uprawnienia budowlane] Pręty powinny mieć zaokrąglenia w kształcie łuku kulistego o promieniu r=(10-M5)d. Powinno unikać się wykorzystywania prętów zgiętych pod kątem 90°. Powodują one miażdżenie betonu przez docisk pręta skupiającego się na małym odcinku.

Naprężenia prętów

Badania wykazały, że największe naprężenia rozciągające występują w pewnej odległości od naroża ramy. Natomiast największe naprężenia ściskające występują w skrajnych włóknach naroża. Ich maksymalne wartości osiągane zostają podczas gdy płaszczyzna rygla i słupa tworzą ze sobą ostre załamania. Jeśli chodzi o naprężenia ściskające można je zmniejszać. Odbywa się to poprzez zastosowanie zaokrąglenia naroży ram lub skosów. W takich przypadkach im bardziej łagodna linia obrysu połączenia rygla ze słupem, tym mniejsze są naprężenia miejscowe. Przyjęcie zaokrągleń czy skosów zwiększa znacznie sztywność węzłów. Ma to szczególne znaczenie gdy sztywność słupa jest większa niż sztywność rygla. Pręty pracujące w narożu na rozciąganie zaleca się kończyć w strefie ściskanej rygla lub słupa.

Konstruowanie węzłów

Węzły są bardzo ważną częścią konstrukcji ramowych. Są to połączenia rygli ze słupami. Przy ich konstruowaniu należy pamiętać, aby w narożu nie wystąpiło gęste skrzyżowanie prętów utrudniających betonowanie. W celu unikania tego zjawiska stosuje się zabieg polegający na zakończeniu części prętów przed słupem. [akty uprawnienia budowlane]

Konstruowanie ram prefabrykowanych

W dzisiejszych czasach w nowoczesnych konstrukcjach jednokondygnacyjnych hal przemysłowych coraz częściej stosuje się ramy prefabrykowane. Są one rozwiązaniem analogicznym do ram monolitycznych. Wykonuje się je jako jeden prefabrykat lub jako łączone ze słupów i rygli. Jeśli chodzi o elementy składowe ram projektuje się je jako pełnościenne, ażurowe lub kratowe. Przekrój pełnościenny najczęściej ma kształt dwuteowy o małej grubości środnika. W przypadku elementów ażurowych robi się w nich wycięcia w środniku otworów o kształcie prostokątnym lub owalnym. Zmniejsza to ich ciężar własny. Ramy kratowe natomiast projektuje się przeważnie o bardzo małych przekrojach prętów, zachowując jednakową ich szerokość.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com