fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wysokość zasobników jest uzależniona od rodzaju urządzenia załadowczego, które jest stosowane. Takim urządzeniem może być przenośnik taśmowy kubełkowy lub żuraw posiadający chwytak. Proces ładowania zasobników zawsze powinien być prowadzony centrycznie w osi tak, żeby kruszywo nie ulegało procesowi rozfrakcjonowania.[akty uprawnienia budowlane]

Zasobniki

Woda zarobowa

Woda zarobowa, która jest niezbędna do wykonywana masy betonowe nie powinna posiadać szkodliwych dla betonu oraz cementu substancji takich jak sole, cukier czy domieszki organiczne. Nie może ona również posiadać zanieczyszczeń takich jak tłuszcze czy glony. Dokładne wymagania techniczne związane z wodą stosowaną w betonach oraz zaprawach są określone w normie PN-58/B-32250. Można znaleźć tam również sposoby pobierania oraz badania próbek tej wody.[egzamin na uprawnienia budowlane] Ważne jest, że każda woda, która jest zdatna do picia może być wykorzystana do betonu bez wykonywania badań. Jedynym wyjątkiem są wody mineralne. Przydatność wody wykorzystywanej do betonu powinna być sprawdzona przed podjęciem decyzji związanej z miejscem, gdzie będzie pobierana woda.

Bilans zapotrzebowania wody

Kolejnym zagadnieniem związanym z wodą jest potrzebna jej ilość. Podczas opracowywania projektu organizacji budowy należy obliczyć ogólne zapotrzebowanie wody. W tym przypadku stosuje się orientacyjne wskaźniki zużycia wody, która jest potrzebna do budownictwa. W tablicach można znaleźć informacje związane z wytwarzaniem betonu oraz zapraw. Nie uwzględnia się tam jednak zużycia wody w celach sanitarno-bytowych budowy.[segregator uprawnienia budowlane] Obliczony w ten sposób bilans zapotrzebowania wody określa ten stan dla jednej zmiany, czyli 8 godzin pracy. Uwzględnia się tu współczynnik nierównomierności poboru wody dla każdego z punktów odbioru. Dzięki temu umożliwione jest właściwe zaprojektowanie instalacji, która doprowadza wodę na plac budowy. Najczęściej wykorzystywane są tu sieci wodociągowe oraz hydranty.

Podawanie składników masy betonowe

Proces podawania składników masy betonowej z miejsca, gdzie jest ona składowana do stanowiska jej dozowania oraz mieszania związana jest z zagadnieniem organizacji wewnętrznego transportu budowlanego. Rodzaje transportu tu stosowanego mogą być ustalane ze względu na różne czynniki. Przykładowo są nimi kierunek podawania. Możemy wyróżnić tu transport poziomy, poziomo-pionowy oraz pochyły. Innym podziałem jest związany ze stosowanymi środkami transportu. Mogą posiadać one napęd ręczny lub mechaniczny.[uprawnienia budowlane]

Środki transportu ręcznego do podawania składników masy

W celu podawania składników masy betonowej do stanowisk mieszania stosuje się różne środki transportu ręcznego. Możemy wyróżnić tu łopaty ręczne, taczki jednokołowe, taczki dwukołowe zwane również japonkami, wywrotki wąskotorowe posiadające trakcję ręczną oraz wózki specjalne. W celu dobrania odpowiedniego środka transportu ręcznego dla konkretnych warunków ważna jest znajomość charakterystyki technicznej dla poszczególnych rodzajów sprzętu, które są możliwe do stosowania w konkretnym przypadku. Przede wszystkim wpływ mają tu czynniki takie jak wydajność, prędkość jazdy, pojemność, pracochłonność oraz wymagane stosowanie urządzenia pomocnicze.[uprawnienia budowlane testy]

Łopaty ręczne

Łopaty ręczne mogą być stosowane jako samodzielny środek w celu podawania kruszywa i cementu. Posiadają one jednak rzadko zastosowanie. Przykładem ich stosowania jest betoniarka, która nie posiada kosza zasypowego oraz sytuacje, gdy jest małe zapotrzebowanie na masę betonową. Materiał powinno się składować w okolicy betoniarki. Dzięki temu unika się wtórnych przerzutów. W przypadku średniego cyklu mieszania, który wynosi 2 minuty to wydajność jednego robotnika powinna wynosić 13 łopat na każdy z cykli.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com