fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W celu wytworzenia pary w kraju wykorzystywane są jedynie wytwornice dzięki którym możliwe jest uzyskanie pary o niskim ciśnieniu. Należy jednak mieć na uwadze, że wytwornice pary o wysokim ciśnieniu są rozwiązaniem bardziej ekonomicznym. Dobrze obrazującym to przykładem jest prototypowa wytwornica WP-100. Oprócz tego w ostatnich badaniach wykazano, że kruszywo może być podgrzewane za pomocą agregatów z gorącym powietrzem. Jest to rozwiązanie jeszcze bardziej ekonomiczne. Dzięki stosowaniu tego sposoby kruszywo charakteryzuje się mniejszym zawilgoceniem oraz większą równomiernością. Dzięki temu ułatwiony zostaje proces dozowania wody do mieszanki.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Wytwarzanie pary
Wytwarzanie pary

Ogrzewanie agregatami na suche powietrze

Jednym z rodzajów podgrzewania kruszywa jest podgrzewanie za pomocą agregatów na suche powietrze. Proces ten odbywa się tam systemem wielokanałowym. System ten polega na tworzeniu z cegły wielu kanałów, które są równoległe i dają nieprzerwany ciąg. Powinny być one również przykryte za pomocą blachy. Kruszywo jest tu sypane na blachę warstwami, których grubość wynosi około 50 centymetrów. Następnie powietrze jest wydmuchiwane do systemu kanałów poprzez otwór wlotowy. Gorące powietrze przelatujące przez kanał podgrzewa kruszywo.[segregator uprawnienia budowlane]

Temperatura kruszywa

Temperatura kruszywa mierzona jest za pomocą termometru, który powinien być zagłębiany w stosie kruszywa na głębokość wynoszącą około 15 centymetrów. W celu chronienia termometru przed pęknięciem może być on umieszczany w metalowej rurce. Termometr osadza się w rurce poprzez korek zamykający otwór rurki. Robi się to w celu odizolowania rtęci od temperatury otoczenia.[uprawnienia budowlane] W miarę możliwości temperatura cementu wykorzystana do betonu powinna być dodatnia. Cement nie może być podgrzewany w sposób bezpośredni. Należy pamiętać, że przyspieszone ogrzewanie cementu może prowadzić do nierównomiernego ogrzania oraz przegrania. Na skutek tych procesów proces wiązania nie przebiega równomiernie. W niektórych partiach cementu może dochodzić do przedwczesnego wiązania lub do wywołania w mieszance betonowej nierównomiernych naprężeń. Cement, który jest przechowywany w silosach może być stosowany niezależnie od jego temperatury.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Dodatkowa izolacja termiczna

Czasami zapewnienie mieszance betonowej odpowiednio wysokiej temperatury nie jest wystarczające. W takich sytuacjach stosuje się dodatkowe izolacje termiczne. Proces taki polega na okryciu mieszanki betonowej, czasami wraz z deskowaniem za pomocą materiałów chroniących je przez traceniem ciepła. W celu wykonania izolacji stosowane są deski, maty słomiane, maty trzcinowe, płyty wiórkowo-cementowe, płyty azbestowo-cementowe, sklejki, plandeki z juty, płótna żaglowe, papa, brezent, folia polietylenowa, wełna żużlowa oraz inne materiały. W celu oceniania wartości ochrony izolacyjnej wspomnianych materiałów stosuje się współczynnik przenikania ciepła K.[uprawnienia budowlane testy]

Metoda zachowania ciepła

Dzięki wprowadzeniu izolacji termicznej główną cechą związaną z postępowaniem w procesie wykonywania betonu jest metoda zachowania ciepła. Podczas okresu zimowego metoda zachowania ciepła jest najpopularniejszą metodą podczas procesu betonowania. Metoda ta polega na tworzeniu warunków izolacji termicznej betonu takich, żeby beton posiadał założoną wytrzymałość przez momentem ostygnięcia do 0 stopni. Podczas procesu wiązania oraz tężenia betonu w niskich temperaturach najważniejszym zagadnieniem jest szybkość stygnięcia, przebieg oraz ilość wydzielanego ciepła przez cementu na skutek hydratacji oraz wartości temperatury, które występują podczas procesu dojrzewania.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com