fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wytrzymałość muru

Wytrzymałość muru to cecha bardzo złożona, gdzie różne zmienne niezależne potrafią się zmieniać w dowolny, trudny do zauważenia sposób. Przez badania wykazano, że ciśnienia przekazują się z cegły na cegłę nierównomiernie, bo spoiny są niejednorodne, a same natomiast posiadają dosyć widoczne odchyłki w grubości, ponadto współczynniki sprężystości cegły oraz zaprawy nie są takie same. Na skutek tego różne cegły w murze ściskanym nie tylko poddane są ściskaniu osiowemu, ale też, ścinaniu i zginaniu. To jest główną przyczyną tego, że wytrzymałość muru na ściskanie jest za każdym razem mniejsza niż wytrzymałość próbki cegły. Im spoiny są bardziej grube, tym większa jest nierówność ich deformacji (przy odchyłkach od określonej grubości), czyli mniejsza wytrzymałość muru. Profesor O. Graf mówi, że podczas zwiększenia grubości spoin wspornych z 10 na 20mm wytrzymałość muru ceglanego spada o 12%. Im mniejsza ilość spoin wspornych na jednostce wysokości muru, tym grubsze są elementy, z jakich układany jest mur, cegły albo kamienie, czyli ich wskaźnik wytrzymałościowy jest większy, co skutkuje zwiększeniem wytrzymałości muru. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Wytrzymałość muru
Wytrzymałość muru

Im zaprawa jest mocniejsza, tym mniejsza jest nierówność deformacji spoiny pod częścią murową, co za tym idzie mniejsze są odkształcenia różnych cegieł albo kamieni, więc większa jest wytrzymałość całego muru.

Plastyczność zaprawy

Plastyczność zaprawy, jaka pozwala na prostsze układanie części murowych, ma wpływ na wytrzymałość muru, ponieważ im prościej jest ułożyć cegłę  albo kamień, to tym lepiej leżą one w murze. (uprawnienia budowlane program)

Zaprawy o największych właściwościach plastycznych, na skutek dużej różnicy w deformacjach poziomych między zaprawą a częściami murowymi, sprawiają zwiększenie w tych ostatnich naprężeń rozciągających poziomych, co prowadzi do obniżenia wytrzymałości muru. W przypadku słabych zapraw, przykładowo wapiennych, wytrzymałość muru na ściskanie nie spada do wartości wytrzymałości zaprawy, opisanej na próbkach kostkowych bądź walcowych, a to z tego powodu, że wytrzymałość słabej zaprawy w cienkiej spoinie jest za każdym razem większa niż w walcu albo kostce z powodu sił przyczepności do części muru albo siły tarcia, jakie hamują wydłużenia poprzeczne zaprawy. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

System ruchu równomiernego

Jeśli w budynku ze ścianami murowanymi będą zakładane przy użyciu żurawi gotowe elementy wewnętrzne, jak stropy, płyty schodowe, biegi, węzły instalacyjne, ściany działowe, a poza tym będą dostarczane materiały do wykończeniówek, to wcześniej wymienione odmiany nie nadają się do użytku, bo po położeniu prefabrykowanego stropu nie da się już transportować żurawiem elementów i materiałów do przykrytych pomieszczeń. Wtedy należy wykorzystać podział budynku na dwie części. (program egzaminu na uprawnienia) W jednej z nich tworzy się mury według jedno-działkowej bądź dwu-działkowej odmiany, doprowadzając je na wysokość całej kondygnacji, a na to potrzeba trzy bądź sześć dni, a w kolejnej części już wcześniej wymurowanej, ale nie okrytej stropami, mocuje się każdy prefabrykowany element i przywozi się materiały do późniejszych robót, po czym przykrywamy te elementy prefabrykowanym stropami. (uprawnienia budowlane 2021)

Roboty trwające 6 lub 12 dni

W początku kolejnego okresu trzy bądź sześciodniowego grupy budowlane (cieśli, murarzy i transportowców) przechodzą na strop kolejnej części budynku, a grupy montażowe na pierwszą część. Tam są już postawione mury na wysokość jednej kondygnacji. Kolejne piętra wykonujemy identycznie. W taki sposób roboty murarskie i montażowe na jednej kondygnacji trwają sześć albo dwanaście dni. Wytrzymałość na ściskanie murów ceglanych jest uzależniona od wytrzymałości cegły, typu zaprawy, grubości spoin, jakości wykonania, a nawet czasami od rodzaju wiązania. W przypadku bardziej wąskich murów, gdzie jest możliwość wyboczenia, wytrzymałość zależy wtedy od stosunku wysokości do grubości i jak dobrze wykonane są poprzeczne usztywnienia. (uprawnienia budowlane kontakt)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com