fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wyładunek kruszywa podczas zimy z pojazdów transportowych jest kolejnym ważnym zagadnieniem w zimowych robotach betonowych. Operacja ta jest bardzo trudna i głównie dotyczy ona wyładunku z wagonów kolejowych. W wagonach tych transport trwa dłużej, więc może dochodzić do zamarzania przewożonych wilgotnych materiałów. Materiały po zamarznięciu zamieniają się w duże bryły i przez to częściowo lub całkowicie tracą swoją sypkość. Z tego powodu w celu umożliwienia transportowania oraz wyładowywania materiałów sypkich podczas zimy stosowane są trzy metody.[segregator uprawnienia budowlane] Po pierwsze należy zapobiegać zamarzaniu przewożonych materiałów. Po drugiej materiały są rozmrażane w miejscu ich wyładunku. Ostatnim aspektem jest rozbijanie w sposób mechaniczny zlodowaciałych brył.

Wyładunek kruszywa w zimie
Wyładunek kruszywa w zimie

Środki zapobiegające zamarzaniu

Możemy stosować różne rodzaje środków, które zapobiegają procesowi zamarzania. Pierwszymi z nich są chemikalia, które obniżają temperaturę zamarzania wody. Przykładem takiej substancji może być niegaszone wapno, roztwory soli kuchennej czy chlorku magnezu. Innym sposobem jest stosowanie izolowanych termicznie wagonów. Jako ostatni środek zapobiegający zamarzaniu możemy wyróżnić ogrzewane wagony oraz samochody. Przeprowadzone zostały również badania, które miały wykazać eliminację zamarzania wilgotnego kruszywa poprzez mieszanie go z suchym kruszywem.[egzamin na uprawnienia budowlane] Ustalono podczas nich, że suche kruszywo w pewnym stopniu wiąże wilgoć i przez to zapobiega zamarzaniu wilgotnego kruszywa lub przyczynia się do opóźnienia tego procesu. Jako wadę tej metody możemy podać konieczność zastosowania suszarek oraz urządzeń mieszających, które charakteryzują się dużą wydajnością.

Badania tłucznia

Przeprowadzone zostały badania na temat występowania odwodnionego płukanego tłucznia w mieszance wraz z tłuczniem oczyszczonym za pomocą sposobu suchego. Badania te wykazały, że przedsiębiorstwa przemysłu kruszyw znajdujące się w Rosji mogły produkować tłuczeń podczas okresu zimowego w stanie sypkim. Taki sposób przeprowadzania prac wyładunkowych oraz związanych z produkcja tłucznia nie wiąże się z dużymi trudnościami.[uprawnienia budowlane]

Sposoby rozmrażania

Możemy wyróżnić cztery główne sposoby rozmrażania. Stosuje się w nich iglice parowe, grzejniki, rozmrażalnie oraz doły grzejne. W celu przyśpieszenia procesu rozmrażania oraz procesu wyładunku można stosować dodatkowe wstrząsanie. Do czynności tej wykorzystuje się urządzenia wibracyjne, które nakłada się na ścianki wagonu lub przykłada się je bezpośrednio do materiałów.[akty uprawnienia budowlane] Wśród polskich urządzeń wibracyjnych stosowanych do rozkruszania zamarzniętych sypkich materiałów podczas wyładunku można stosować urządzenie złożone z dwóch silników elektrycznych, które mają moc po 4,5 kW.  W urządzeniu tym na końcu wałków wirnika osadza się niewyważone ciężary. Silniki natomiast posiadają przeciwne kierunku obrotów dzięki temu uzyskiwana jest siła wymuszająca. W USA zostały opracowane urządzenia wibracyjne, które są bezpośrednio zakładane na ścianki wagonu. Najlepsze efekty ekonomiczne uzyskuje się właśnie stosując ten rodzaj urządzeń. Nie przyczyniają się one do niszczenia wagonów, ponieważ siła z jaką one oddziałują jest dużo mniejsza niż siła pojawiająca się podczas załadowywania materiałów oraz ich transportowania.[uprawnienia budowlane testy]

Skład mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa, która jest tworzona w okresie zimowym musi posiadać odpowiedni skład. Skład ten opracowuje się w tym samym czasie co metodę pielęgnacji oraz przewidywaną szybkością twardnienia betonu. Wszystko to powinno być dostosowane do temperatur powietrza. Jako podstawę do projektowania składu mieszanki betonowej przyjmuje się termin uzyskania przez beton pełnej wymaganej wytrzymałości. Również nie można dopuścić tu do zamarznięcia betonu przed uzyskaniem przez niego warunkowej odporności na proces zamarzania.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com