fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Na podstawie tablic można zauważyć, że silne nasłonecznianie świeżego betonu podczas pierwszych 6 godzin po zaformowaniu przyczynia się do 5 razy większych strat wilgoci niż ma to miejsce w przypadku procesu tężenia w warunkach powietrzno-suchych, w których nie dochodzi do nasłonecznienia.[uprawnienia budowlane testy] W przypadku elementów o większej grubości wynoszącej ponad 8 centymetrów to tracenie takiej ilości wody nie powoduje nadmiernego obniżania się wskaźnika W/C. Inna sytuacja ma miejsce dla elementów cienkich. Tam możliwa jest prawie całkowita utrata wody zarobowej. Przykładowo próbka o grubości 2 centymetrów wykonana z zaprawy cementowej obniża swój wskaźnik W/C z wartości 0,6 do 0,054 oraz z 0,4 do wartości 0,046. Dla tak niskiej wartości wskaźnika W/C niemożliwe jest przeprowadzenie procesu hydratacji cementu. Z tego powodu takie próbki po upływie 27 dni tężenia w warunkach powietrzno-suchych bez nasłonecznienia wykazują niższą wytrzymałość. Spadek tej wytrzymałości wynosi odpowiednio 75,7 i 72,8%.[uprawnienia budowlane]

Wpływ silnego nasłonecznienia
Wpływ silnego nasłonecznienia

Przykład pielęgnacji wodnej

Sposobem na przywrócenie betonowi znacznego procentu wytrzymałości jest 7 dniowa pielęgnacja wodna próbek, które po 6 godzinach od zaformowania podlegały silnemu nasłonecznieniu. W takiej sytuacji charakterystyczne jest to, że nasłonecznione próbki, które miały mniejszą grubość po kombinowanej pielęgnacji wykazywały mniejszy trwały spadek wytrzymałości niż miało to miejsce w przypadku próbek o większej grubości.[akty uprawnienia budowlane] Spowodowane jest to najprawdopodobniej naprężeniami skurczowymi. W przypadku grubszych próbek osiągają one większe wartości na skutek występowania większych gradientów wilgotności wewnątrz betonu. Podczas nasłonecznienia tracenie wody na skutek procesu parowania jest tak szybkie, że dopływ wody z wewnętrznych stref betonu nie może ich zrównoważyć.

Działanie wiatru

Wiatr ma podobny wpływ na beton jak upalna pogoda. Głównie chodzi tu o ciepły wiatr oraz przeciąg, który może występować przykładowo pod namiotami ochronnymi. Przyczyniają się one do parowania wody z betonu. W celu zwizualizowania działania przeciągu dla takiej samej warstwy betonu o grubości centymetrów proces wysychania będzie trwał bez przeciągi 64 godziny, z przeciągiem 39 godzin, a na słońcu bez przeciągu 3,5 godziny.[egzamin na uprawnienia budowlane] Na skutek ruchów powietrza dochodzi do powstania bezpośrednio nad powierzchnią betonu prądów konwekcyjnych. Prądy te przyczyniają się do szybszej wymiany wody między betonem a atmosferą, która go otacza. Wiatr również przyczynia się do przyśpieszenia wymiany ciepła pomiędzy betonem a otoczeniem. Taka sytuacja powoduje, że dochodzi do szybkiego ostygania betonu. Ma to przede wszystkim znaczenie w okresie chłodów i podczas betonowania w warunkach zimowych za pomocą metody zachowania ciepła. W takiej sytuacji wartości izolacyjne środków ochronnych, które są stosowane muszą być dużo wyższe co przyczynia się do zwiększenia kosztów budowy.[segregator uprawnienia budowlane]

Działanie deszczu

Deszcz działających na świeży beton przyczyniają się do uszkodzenia jego powierzchni. Dochodzi tu do wypłukiwania cementu oraz rozmywania warstw powierzchniowych. Silne deszcze mogą rozmywać beton na głębokość kilku centymetrów. Proces ten odbywa się, aż do momentu utworzenia się na powierzchni ochronnej warstwy wody. Tak rozmyta warstwa wody najczęściej jest zupełnie bezwartościowa i powinna być ona jak najwcześniej zastąpiona nowa. Spadek wytrzymałości oraz rozmywania warstw zewnętrznych powiększa się w sytuacji, gdy woda zalewająca beton jest w ruchu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com