fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas omawiania wilgotności ścian wykonanych z gazobetonu ciężko jest nie wspomnieć o ciekawym zjawisku, które zostało zaobserwowane we Francji. Zauważono tam, że po procesie suszenia gazobetonu do zawartości 2,3% dochodzi do gwałtownego wzrostu jego skurczu. Badacze przypuszczają, że zjawisko to spowodowane jest pojawianiem się pęknięć w ścianach.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Najczęściej pęknięcia zauważa się w ścianach działowych i w ścianach zewnętrznych, które zostaną dobrze wysuszone. Ogólnie można powiedzieć, że dotyczy do wszystkich cienkich ścianach, które potrafią w krótkim czasie wysychać. Dla suchych okresów w ciągu roku wilgotność tych ścian może się obniżać poniżej wartości występującej w stanie normalnym, aż do osiągnięcia 2-3%. W takiej sytuacji w gazobetonie pojawiają się spękania. Na podstawie tych obserwacji można wyciągnąć wniosek, że stosowanie zbyt cienkich ścian wykonanych z gazobetonu jest niewskazane ze względu na ich trwałość.[uprawnienia budowlane]

Wilgotność ścian z gazobetonu
Wilgotność ścian z gazobetonu

Współczynnik przewodności cieplnej ścian z betonów komórkowych

Podczas podawania wartości współczynnika przewodności cieplnej ścian wykonanych z betonów komórkowych powinno się rozróżniać rodzaje ścian. Jednym z nich są ściany z dużych elementów, a drugim ściany wykonywane z małych bloczków łączonych ze sobą za pomocą zaprawy murarskiej. Spoiny, które są wypełnione zaprawą mają negatywny wpływ, co powoduje, że wartość przewodności cieplnej ścian wykonywanych z bloczków jest niższa niż w przypadku ścian wykonywanych z dużych elementów dla tego samego ciężaru objętościowego betonu komórkowego. Należy mieć na uwadze, że im grubsze są spoiny, tym większy jest negatywny wpływ. W przypadku spoin o grubości kilku centymetrów może nawet dochodzić do powstawania mostków termicznych, co skutkuje przemarzaniem ścian. Negatywny wpływ spoin może być zmniejszony poprzez stosowanie zapraw ciepłochronnych.[uprawnienia budowlane testy]

Wartości współczynników przewodności cieplnej

W literaturze można spotkać się z różnymi wartościami współczynników przewodności cieplnej dla ścian, które są wykonywane z tych samych betonów komórkowych. Również w normach dla konkretnych państw można spotkać się z różnymi wartościami. Przykładowo różnice występujące pomiędzy wartościami współczynnika dla autoklawizowanych ścian wykonanych z betonów komórkowych, które są przyjmowane w Szwecji różnią się sporo od proponowanych przez J.S. Cammerera. Wartości, które podaje norma szwedzka wydają się zbyt niskie, natomiast te podawane przez Cammerera zbyt wysokie. Bardziej miarodajnymi i uśrednionymi wartościami są te, które podają normy niemieckie i rosyjskie.[akty uprawnienia budowlane]

Ściany z betonów komórkowych nieautoklawizowanych

Betony komórkowe nieautoklawizowane charakteryzują się różnymi własnościami, które są uzależnione od ich składu. Dla stanu suchego i powietrzno-suchego ich przewodność cieplna jest zbliżona do wartości tej cechy jaką wykazują betony autoklawizowane. Inaczej wygląda jednak przebieg wysychania przegród oraz możemy zauważyć różnice w wilgotności ustabilizowanej. Świeżo wykonane ściany z betonów komórkowych nieautoklawizowanych charakteryzują się wysoką wilgotnością, a proces ich wysychania trwa bardzo długo.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Badania ścian z gazobetonu nieautoklawizowanego

W Związku Radzieckim były przeprowadzane badania dotyczące ścian wykonywanych z gazobetonu nieautoklawizowanego. Do ich wykonania użyto cement oraz popioły lotne. Wilgotność tych ścian zaraz po skończeniu budynku wynosiła około 26%. Po upływie jednego roku obniżyła się ona do wartości 22%, a po 2 latach do wartości 20%. Kolejnymi badanymi ścianami były te, które wykonano z pianobetonu nieautoklawizowanego. Ich wilgotność była większa i wynosiła aż 30%. Ich wysychanie przebiega bardzo powoli. Wilgoć w ścianach rozmieszczona jest nierównomiernie. W warstwach środkowych można zauważyć większe zawilgocenie niż w przypadku warstw powierzchniowych.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com