fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wdrażanie BIM w prawie publicznych zamówień

Na terenie Unii Europejskiej w wielu krajach publiczna administracja w związku z procedurami obejmującymi publiczne zamówienia wdraża metodologię BIM. Unijna dyrektywa 2014/24/EU, jak i 2014/25/EU mówi, że stosowanie BIM, czyli narzędzi modelowania elektronicznego danych budowlanych może być wymagane przez członkowskie państwa w publicznych zamówieniach. Jednak do czasu, aż narzędzia te będą ogólnodostępne, podmioty składające zamówienia muszą posiadać w swojej ofercie alternatywne dostępowe środki, które nie dyskryminują, są łatwo dostępne i interoperacyjne w stosunku do produktów ITC, jakie powszechnie stosuje się. Nie mogą być one także ograniczeniem dla wykonawców w związku z dostępem do postępowania o udzielenie zamówienia. (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Wdrażanie BIM w prawie publicznych zamówień
Wdrażanie BIM w prawie publicznych zamówień

Przepisy o technicznych zamówieniach a BIM

4 kwietnia 2019 roku opublikowano projekt ustawy o nazwie Prawo Zamówień Publicznych. Poddano go opiniowaniu, publicznym konsultacjom oraz uzgodnieniom. Dotychczasowy art. 10 e który mówił, że w przypadku zamówień na budowlane prace albo konkursów osoba zamawiająca może wymagać użycia elektronicznego modelowania budowlanych danych albo innych podobnych narzędzi. W tym wypadku osoba zamawiająca udostępnia środki dostępu dla takich narzędzi, co jest zgodne z art. 10d do momentu, aż takie narzędzia staną się ogólnodostępne. Zapis ten zmieniono. W związku z tym przyjęto w art. 69, że w przypadku publicznych zamówień na konkursy albo budowlane roboty osoba zamawiająca może wymagać sporządzenia oraz przedstawienia ofert albo też konkursowych prac przy zastosowaniu elektronicznego modelowania budowlanych danych bądź też innych narzędzi o podobnym charakterze. Narzędzia te nie cechują się ogólnodostępnością. Osoba zamawiająca zapewnia dodatkowo wykonawcom możliwość korzystania ze środka alternatywnego dostępu do narzędzi, o których wspomniano wyżej.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Dostępność narzędzi

Istotna w związku ze zmianą przepisów jest kwestia związana z powołaniem się w art. 69 ust. 1 tylko na brak ogólnodostępności, bez jednoczesnego odwołania się do art. 10d, gdzie podano listę sytuacji, w której zamawiający może wymagać zastosowania narzędzi nie spełniających cech ogólnodostępności. W projekcie ustawy w art. 66 opisano w sposób bardzo szczegółowy, na czym konkretnie polega wymóg związany z zapewnieniem możliwości dla wykonawcy korzystania ze środka alternatywnego dostępu do narzędzi. Kwestia ta wynika z faktu, że zgodnie z dyrektywą, jak i z definicją ujętą w art. 64 PZP ogólnodostępność jest rozłączna od interoperacyjności oraz od niedyskryminacyjności.. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Nieprecyzyjność zapisu

Proponowane zmiany w zapisie nie są precyzyjne.  (uprawnienia budowlane 2022) Narzędzia BIM nie stosuje się w celu sporządzania oraz przedstawiania ofert na zamówienia, ale w związku z realizowaniem zamówień. Dodatkowo może wydawać się, że wraz z wprowadzeniem zmian w zapisach niektóre z narzędzi BIM uzna się jako ogólnodostępne. Jednak nie wiadomo, które narzędzia by to miały być. Występuje tu także potencjalne ryzyko, że w czasie postępowań z zastosowaniem technologii BIM wykonawcy będą domagać się udostępnienia środków dostępów do tej technologii, a nie można do końca zinterpretować co w praktyce ten zapis może oznaczać.  (uprawnienia budowlane program)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com