fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki projektowania zbiorników na odpady

W każdym projekcie budowlanym należy uwzględnić zbiorniki na odpady stałe takie jak:

  • -zadaszone altany
  • -wyodrębnione pomieszczenie w budynku nie będące niżej niż nawierzchnia dojazdowa do opróżniania zbiorników oraz posiadające odpowiednią wentylacje oświetlenie i kratkę ściekowa (uprawnienia budowlane)
  • -utwardzone place na których będą postawione kontenery

Do wszystkich z tych miejsc należy zaprojektować utwardzony dojazd aby umożliwić przewożenie kontenerów na i kółkach lub wózkach do tego przeznaczonych

Projekt musi uwzględniać także osoby niepełnosprawne aby umożliwić im dostęp do miejsc gromadzenia odpadów. (jednolite akty prawne 2019)

Według ustaleń miejsca służące do gromadzenia odpadów powinny się znajdować 10m od okien i drzwi do budynków i pomieszczeń w których przebywają ludzie, 3m od granicy działki oraz 10m od miejsc rekreacji takich jak boiska i place zabaw. Wymóg odstępu 3m od sąsiedniej działki nie obowiązuje kiedy miejsce te styka się z podobnym miejscem na ów sąsiedniej działce. Dojście to zbiorników na odpady od najdalszego wejścia do budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej nie może wynosić więcej niż 80m. Ta zasada nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych. (segregatory z aktami prawnymi)

Odpady ciekłe

Oprócz odpadów stałych gospodarstwo domowe lub publiczne produkuje również odpady ciekłe. Również należy uwzględnić w projekcie architektonicznym lecz nie we wszystkich przypadkach są one konieczne. Takie zbiorniki należy sytuować tylko na działkach budowlanych których nie można podłączyć do systemu kanalizacji. Nie dopuszcza się jednak budowania ich na terenach podlegających ochronie środowiska lub na terenach zalewowych.

Na podstawie art. 40 ust.3 Prawa wodnego została wydana decyzja na temat zbiorników których nie dotyczy powyższy przepis. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane) Zbiorniki nie posiadające odpływu, doły oraz inne zbiorniki do gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno oraz odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.

Odległość takich zbiorników w ilości nie większej niż 4 i pojemności do 10m3 powinna wynosić co najmniej :

  • -15m od drzwi i okien do pomieszczeń w których przebywają ludzie lub magazynów na produkty spożywcze
  • -7,5m od granicy sąsiedniej działki, ulicy lub chodnika

W zabudowach jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej odległości te powinny wynosić odpowiednio co najmniej 5m i 2m.

Jeśli zbiorników jest więcej niż 4 a ich pojemność wynosi od 10m3 do 50m3 odległości pokryw i wylotów wentylacyjnych powinny wynosić co najmniej:

  • – 30m od okien i drzwi zewnętrznych do budynków w których przebywają ludzie lub magazynowane są produkty spożywcze
  • -7,5m od sąsiedniej działki
  • -10m od drogi lub chodnika

Zasady dotyczące odległości zbiorników od granicy sąsiednich działek nie obowiązują kiedy sąsiadują one z podobnymi urządzeniami. Dzieje się tak pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków

Zbiorniki i kompostowniki o pojemności powyżej 50m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Więcej znajdziesz na naszym blogu: http://uprawnienia-budowlane.com/blog/

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com