dostęp na komputer
komputer
 
Windows
 
 — 
 
12 miesięcy
jedna licencja
jedno urządzenie
WYBIERZ
dostęp online
komputer / tablet / telefon
Windows / Mac / Linux / iOS / Android
wymagany dostęp do internetu
6 miesięcy
jedna licencja
wiele urządzeń
WYBIERZ

 •   program do nauki na egzamin UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2020

 •   JEDYNY taki program na rynku

 •   tylko JEDNOLITE AKTY PRAWNE

 •   zawsze AKTUALNE rozporządzenia i ustawy

 •   stan prawny aktualny na egzamin Grudzień 2020

 •   akty prawne podzielone na SPECJALNOŚCI

 •   możliwość wykonania DARMOWEJ AKTUALIZACJI w czasie trwania licencji w nieograniczonej ilości

 •   wersja DEMONSTRACYJNA

 •   po aktywacji programu użytkownik otrzyma GRATIS wzory DOKUMENTÓW potrzebnych do udokumentowania praktyki (z możliwością ich edycji)

Aktualne, jednolite akty prawne
AKTUALNE !

Nie ma nic gorszego niż uczenie się z nieaktualnych przepisów.

Treść aktów prawnych zmienia się tak często, że samodzielne monitorowanie zmian staje się niemożliwe.

Nie trać czasu na szukanie zmian, my zrobimy to za Ciebie.

Ujednolicone akty prawne
UJEDNOLICONE !

Czy wiesz że:

 • akt ogłoszony - akt prawny w oryginalnej, pierwotnej wersji,
 • akt zmieniający - akt zawierający jedynie zmiany do aktu ogłoszonego,
 • ujednolicony akt prawny - akt zawierający wszystkie zmiany po nowelizacjach, najbardziej AKTUALNY

Podział na specjalności - jednolite akty prawne.jpg
PODZIAŁ NA SPECJALNOŚCI !

Każda ze specjalności wymaga znajomości innego zestawu aktów prawnych.

Nie trać czasu na ich szukanie.

W naszym programie znajdziesz zestaw przepisów odpowiedni dla Twojej specjalności.Wymagania znajomości przepisów aktów prawnych są szczegółowo opisane przez Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Architektów. Ilość ustaw i rozporządzeń jakie powinien znać kandydat jest bardzo duża (w sumie około 170 aktów). Dużym problemem staje się fakt, że akty prawne często nie są publikowane jako akty jednolite (czyli z wprowadzonymi zmianami po nowelizacjach w jednym pliku). Kandydat musi więc sam wyłapać czy dany akt prawny jest wersją ostateczną, aktualną, czy może są jakieś zmiany które nie są uwzględnione.

Nasz program JEDNOLITE AKTY PRAWNE oferuje Ci dostęp tylko i wyłącznie do aktów prawnych w formie ujednoliconej. W jednym pliku znajdziesz akt prawny ze wszystkimi naniesionymi zmianami. Nie musisz już martwić się czy uczysz się z aktualnych przepisów. Śledzimy zmiany i dbamy o to, aby nasze ustawy i rozporządzenia były zawsze aktualne. Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym źródłem wiedzy przygotowanym specjalnie dla Ciebie.

W zależności od specjalności i rodzaju uprawnień zakres wiedzy jaką powinien posiąść kandydat przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane jest inny. Znajomość innych rozporządzeń i ustaw wymagana jest od kandydatów chcących zdobyć uprawnienia architektoniczne, innych od kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, a jeszcze innych od elektryków. Nasz serwis oferuje kompleksowe przygotowanie do egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Nie musisz sprawdzać które akty prawne powinieneś znać. Program sam przyporządkowuje je do Twojej specjalności.

Program pozwala na skrócenie czasu jaki potrzebny jest na naukę i znacznie usprawnia proces przyswojenia wiedzy. Dzięki naszym programom przygotowanie do egzaminu na uprawnienia budowlane staje się łatwe, szybkie i przyjemne. Znajomość aktów przyda Ci się nie tylko na egzaminie pisemnym. Pytania w tym zakresie pojawiają się również na egzaminie ustnym.

Proponujemy Ci dostęp do naszych Jednolitych Aktów Prawnych w dwóch formach:

 • na komputer,
 • on-line.

Program Jednolite Akty Prawne w wersji na komputer przeznaczony jest do zainstalowania na urządzenia stacjonarne. Licencja obejmuje korzystanie z programu na jednym urządzeniu. Wersja on-line przeznaczona jest głównie dla osób, które chcą korzystać z programu również na urządzeniach mobilnych. Wówczas potrzebny jest stały dostęp do internetu, ale możliwe jest korzystnie z programu na kilku urządzeniach.

Program daje Ci możliwość korzystania z jedenastu specjalności:

 • architektoniczna,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tzw. elektrycznej,
 • inżynieryjna drogowa,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, tzw. sanitarnej,
 • konstrukcyjno-budowlana,
 • inżynieryjna hydrotechniczna,
 • inżynieryjna mostowa,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • inżynieryjna kolejowa (sterowanie ruchem kolejowym),
 • inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane),
 • inżynieryjna wyburzeniowa,

Powyższe specjalności udzielane są w zakresie:

 • projektowania bez ograniczeń,
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
 • projektowania w ograniczonym zakresie,
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

Specjalności różnią się od siebie wymaganymi aktami prawnymi, które musisz znać podchodząc do egzaminu na uprawienia budowlane. W programie wybór specjalności odsyła Cię do konkretnych ustaw i rozporządzeń. Program zawiera całkowity komplet aktów prawnych z których pytania mogą pojawić się na egzaminie.