fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wadliwie wykonana izolacja

Pozioma izolacja, która odcina fundament od murów wyżej położonych stanowi najważniejsze z zabezpieczeń ścian i budynku od zawilgocenia. W przypadku braku izolacji gruntowe wody z biegiem czasu doprowadzą do zniszczeń cegły w murze, wykwitów w tynkach a w dalszym czasie zaczną one odpadać. Szczególnie szkodliwym działaniem charakteryzują się agresywne wody mające w sobie kwasy i zasady (uprawnienia budowlane). W gruntowej wodzie znajdują się kwasy, które powodują chemiczny rozkład zaprawy, jaka została użyta do murów. Wilgoć niezależnie od tego przedostaje się do drewnianych elementów, w konsekwencji czego powstaje gnicie oraz zagrzybienie. Pionowa izolacja ma na celu zabezpieczenie pionowych zewnętrznych ścian, tzn. sutereny oraz piwnice.

Wadliwie wykonana izolacja

Zawilgocenie ścian

W starym budownictwie to zagadnienie nie było doceniane, dlatego też w dużej ilości domów stare ściany piwnic oraz sutener są zawilgocone. W związku z wadami pionowej izolacji wilgoć z piwnicznych ścian przechodzi na parter, a czasami atakuje także wyższe kondygnacje. Przyczynami zawilgocenia budynków jest także brak przewiewu w studniach (program na uprawnienia budowlane). Źle wykonana izolacja nie spełnia swoich zadań, a także stanowi wadę ukrytą budynku, którą trudno jest wykryć. Izolacja nieodpowiednio wykonana polegać może na szeregu uchybień o technicznej naturze tzw. brak odpowiednich zakładów izolacyjnego materiału, brak dobrego powiązania pionowej i poziomej izolacji, brak zabezpieczeń pionowej izolacji od mechanicznych uszkodzeń itp.

Mechaniczne uszkodzenia warstwy izolacyjnej

Uszkodzenia izolacyjnej warstwy mają duży wpływ na zmniejszenie jej skuteczności (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Przyczynami wcześniejszego zużycia ścian w budynkach mogą być poza wyżej wymienionymi także nieodpowiednie zaprojektowanie fundamentów, co wiąże się z nierównomiernym osiadaniem ich. To powoduje pękanie nośnych ścian. Przyczyną może być też brak powiązania murów i stropów przy pomocy kotwi, co może powodować odchylenia oraz pęknięcia ścian. Brak zastosowania blacharskich obróbek występów w zewnętrznych murach także wpływa na rozpadanie się muru. Woda przedostaje się w spoiny i powoduje, że mur zaczyna niszczeć. Przyczynami wcześniejszych zużyć ścian mogą być również niewłaściwe spadki posadzek balkonowych czy brak dylatacji w budynku.

Niewłaściwa eksploatacja

W związku z niewłaściwą eksploatacją budynku także można doszukiwać się tu przyczyn, które powodują nadmierne zniszczenia ścian (uprawnienia budowlane – egzamin). Możemy zaliczyć tu uszkodzenia spustowych rur, okapowych pasów, rynien, gzymsów i innych wystających w budynku elementów. Woda opadowa przez uszkodzone miejsca przedostaje się w wgłębienia oraz spoiny i powoduje niszczenie tynków, murów. Także uszkodzenie wodociągowo – kanalizacyjnej instalacji powodują, że mury stają się zawilgocone.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com