fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Szkielety belek i słupów tak samo jak siatki i płaskie szkielety są przygotowywane jako prefabrykaty. Ich montowanie może odbywać się analogicznie do montowania szkieletów częściowych. Odbywa się to na budowie obok koryta lub skrzyni deskowania. Jedyną różnicą jest to, że do łączenia stosowane jest zazwyczaj zgrzewanie lub spawanie styków, a nie wiązanie za pomocą drutu. Do procesu zgrzewania częściej wykorzystywane są kleszcze, a nie zgrzewarki punktowe. Po procesie betonowania zbrojenie nie może być już poprawiane i wzmacniane. Z tego powodu elementy muszą być bardzo rygorystycznie kontrolowane.[akty uprawnienia budowlane]

Szkielety przestrzenne belek i słupów
Szkielety przestrzenne belek i słupów

Warunki stawiane szkieletom zbrojeniowym

W Polsce Ministerstwo Budownictwa i PBM wydają warunki techniczne dotyczące wykonywania robót budowlanych. Znajdują się w nich szczegółowe wymagania dotyczące szkieletów zbrojeniowych. Głównym warunkiem jest zastrzeżenie, że różnice w długościach rzeczywistych i projektowych prętów zbrojeniowych nie mogą przekraczać wartość +- 10 milimetrów. Długość haków natomiast nie powinna przekraczać +-3 milimetrów. Wszystkie wykonywane odgięcia powinny mieć zrobione zaokrąglenia, których promień ma wynosić 10 milimetrów.[segregator uprawnienia budowlane]

Warunki związane ze złączami

Złącza prętów nośnych wykonuje się w miejscach, gdzie mamy do czynienia z minimalnymi momentami. W przypadku prętów rozciąganych powinno się unikać złącz wiązanych. W sytuacji, gdy uniknięcie ich jest niemożliwe to powinny być one przewiązane za pomocą drutu wiązałkowego w odstępach wynoszących 5,5 milimetra.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Złącz prętów, które będą ściskane powinny mieć długość 30b dla sytuacji, gdy nie są wykonywane haki. Jeżeli jednak wykonuje się haki to długość ta wynosi 20b. Pręty płyt do spawania powinno układać się we wzornikach. Miejsca, gdzie odbywa się proces spawania należy odpowiednio zabezpieczać przed wpływami zewnętrznymi. W sytuacji, gdy odbywa się ono w temperaturze wynoszącej mniej niż -10°C to należy je wykonywać według odpowiednich wymagań z tym związanych. Haki powinno odwracać od deskowania o kąt 45°, natomiast od prętów pośrednich o 90°.[uprawnienia budowlane]

Wymagania dotyczące strzemion

Haki należące do strzemion o długość 6-8 milimetrów powinny mieć co najmniej 6 centymetrów długości. Dla strzemion 10-12 milimetrów natomiast wartość ta powinna wynosić 8 centymetrów. Różnice w rozstawieniu strzemion nie mogą przekraczać +- 20 milimetrów. Strzemiona układa się prostopadle do prętów głównych. Ich pochylenie nie powinno być większe od 3%. Ich zamknięcia są rozstawiane mijankowo. W sytuacji, gdy są one rozstawiane w kilku rzędach to między rzędami umieszcza się przekładki wykonywane z odpadów stali. Osie prętów należących do poszczególnych rzędów muszą się pokrywać. Pręty nie mogą być układane mijankowo. Wszystkie te warunki związane są z odpowiednio dobrym otuleniem wkładek betonem.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Kontrolowanie wykonania prefabrykatów

Wykonanie prefabrykatów powinno być odpowiednio kontrolowane. Przeprowadza się je dla każdej partii, która liczy 100 szkieletów oraz 100 złączy. Z takich partii pobiera się 5% próbek. Wytrzymałość jaką posiadają złącza sprawdza się tak samo jak wytrzymałość prętów. Można przeprowadzać tu badania nieniszczące, które służą do wykrywania wad strukturalnych. Nie są one jednak uznawane za odpowiednio miarodajne w celu określenia wytrzymałości. W sytuacji, gdy próbki dadzą ujemny wyniki to należy pobrać kolejne. W sytuacji, gdy wyniki znowu będą ujemne to taka partia zostaje zdyskwalifikowana.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com