fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przykładowy strop staloceramiczny został ocieplony od spodu za pomocą płyt wiórkowo-cementowych. Miały one grubość 5 centymetrów. Na wierzchu wykonana została warstwa pumeksobetonu, której grubość wynosiła 8-12 centymetrów. Następnie została ona wyrównana gładzią cementową i pokryta pięcioma warstwami papy. Po upływie 27 lat od momentu wykonania stropodachu wilgotność pumeksobetonu wyniosła 3-7%. Na podstawie wcześniej ukazanych przykładów można zauważyć, że stropodachy niewentylowane mają bardzo duże zawilgocenie, gdy są wykonywane z lekkich betonów kruszywowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Strop staloceramiczny
Strop staloceramiczny

Inne materiały do budowy stropodachów

Betony komórkowe wykorzystuje się do wykonywania stropodachów. Mają one najczęściej postać płyt zbrojonych, które stanowią jednocześnie przekrycie lub postać warstwy ocieplającej znajdującej się na płycie żelbetowej. Płyty zbrojone wykonuje się z gazobetonu i pianogazosilikatu lub z pianobetonu. W Polsce na początku stosowany był jedynie pianobeton. Dopiero później zaczęto używać zbrojonych płyt z gazobetonu. Pianobeton czasami wylewany jest bezpośrednio na stropodach. Do warstw izolacyjnych stosuje się bloczki z gazobetonu lub pianobetonu, które układa się na żelbetowej płycie.[egzamin na uprawnienia budowlane] O tym, że dany materiał sprawdzi się do budowy stropodachu decyduje rodzaj konstrukcji oraz wilgotność powietrza, która występuje w pomieszczeniu. Niżej zostaną pokazane przykłady stosowania betonów komórkowych, które miały zarówno dobre jak i złe skutki.

Przykład hali przędzalni włókien

Pierwszym przykładem jest jeden z zakładów tekstylnych, a konkretnie jego hala przędzalni włókien sztucznych. Została ona przekryta cienkościennymi płytami panwiowymi wykonanymi z betonu zwykłego. Były one sprężane poprzecznie. W hali wytrzymywała się wilgotność względna powietrza na poziomie 70%. Stropodach ten nie był wentylowany. Z tych dwóch powodów po krótkim czasie materiały zostały w dużym stopniu zawilgocone. Po upływie kilku lat wilgotność pianobetonu wyniosła 20-30%. Wełna mineralna natomiast w niektórych miejscach była całkowicie mokra i zawierała wilgotność na poziomie 60%.[akty uprawnienia budowlane] Tak duża wartość zawilgocenia materiału ocieplającego może powodować obniżenie się izolacyjności cieplnej. Na skutek tego podczas zimy na dolnej powierzchni stropodachu dochodziło do skraplania się pary wodnej. Skapywała ona i przez to powodowała duże trudności w produkowaniu tkanin. W tym samym czasie nadmierna wartość zawilgocenia betonu w panwiach wywołuje korozję zbrojenia i korozję kabli sprężających wewnątrz tej panwi. W takim wypadku cała konstrukcja stropodachu zostaje uszkodzona i może grozić awarią. Z tego powodu niezbędne jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji i stosowanie specjalnych środków, których zadaniem jest osuszanie materiałów. Powinno się również dodać dodatkową warstwę ocieplająca.[segregator uprawnienia budowlane]

Budynek administracji

Innym przykładem jest budynek administracyjny. W nim stropodach był wykonany z płyt pianobetonowych zbrojonych. Miały one grubość 12 centymetrów. Na płytach tych ułożona została gładź wyrównawcza, na której przyklejono dwie warstwy papy. Pod tymi płytami występuje powietrzna przestrzeń o wymiarach 15-30 centymetrów. Była ona zamknięta, czyli niewentylowana. W pomieszczeniach tych wilgotność względna powietrza wynosiła w okresie zimowym 20-35% dla temperatury około 22°C.Po upływie 20 miesięcy od momentu wykonania stropodachu wilgotność pianobetonu wyniosła 14-23%.[uprawnienia budowlane testy]

Budynek mieszkalny

Kolejnym przykładem jest budynek mieszkalny znajdujący się koło Warszawy. Miał on stropodach wykonany z dyli gazobetonowych zbrojonych, których grubość wynosiła 20 centymetrów. Jako dodatkową warstwę ocieplającą wykorzystano proszek hydrofobowy. Jednocześnie zastępował on pokrycie papowe. Taki układ stropodachu był korzystny, ponieważ gazobeton ma umożliwione wysychanie od góry i od dołu.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com