fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jako spoiwa w trocinobetonach najczęściej stosuje się cementy portlandzkie różnych marek. Ich wartość uzależniona jest od wymaganych cech wytrzymałościowych jakie ma posiadać trocinobeton. Stosować można również cement hutniczy. Według Kunnosa stosować można również cement romański. Jakość cementu, czyli jego marka ma znaczący wpływ na jego zużycie ilościowe i na wytrzymałość jaką będzie posiadać trocinobeton.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Do trocinobetonu można zastosować dodatek żużla granulowanego. Powoduje on zmniejszenie potrzebnej ilości cementu portlandzkiego. Żużel tu stosowany powinien uprzednio zostać zmielony do miałkości cementu. Jako środek wiążący można również zastosować wapno. Jeżeli dodatek wapna jako spoiwa nie przekracza 20% objętości cementu to poprawia on jakość trocinobetonu. W przypadku trocinobetonów o niższych wytrzymałościach, zwanych inaczej chudymi, Bukowski zaleca zastępowanie 30-40% cementu taką samą ilością wapna. Według polskiej normy RN-60/MB-1401 dopuszczalne jest dodawanie wapna w ilości wynoszącej 30% objętości cementu. Stosuje się go tu w postaci ciasta wapiennego. Można też zastosować 15% wapna hydratyzowanego.[uprawnienia budowlane]

Spoiwa w trocinobetonach
Spoiwa w trocinobetonach

Właściwości fizyczne trocinobetonów

Trocinobetony podobnie jak inne rodzaje betonów z wypełniaczami organicznymi charakteryzują się korzystnymi właściwościami fizycznymi. Obrabialność tego rodzaju betonów jest dobra. Mogą być one w łatwy sposób nacinane czy piłowane. Wbijanie w nie gwoździ również jest procesem łatwym. Mogą one również łatwo łączyć się z wyprawami podczas proces tynkowania. Trocinobetony charakteryzują się dobrą odpornością na działanie grzybów oraz innych szkodników. Trocinobeton, który jest poddawany działaniu ognia nie płonie. Ulega on jedynie zwęgleniu i następnie szybko kruszeje.[segregator uprawnienia budowlane] Według Charisiusa warstwa trocinobetonu, która ma grubość 35 milimetrów pod wpływem działania ognia ulega zniszczeniu po upłynięciu 27 minut. Wartość ognioodporności wzrasta wraz ze wzrostem zawartości cementu oraz piasku.

Mrozoodporność trocinobetonów

Mrozoodporność jaką wykazuje trocinobeton uzależniona jest od ilości spoiwa cementowego. Trocinobetony, które zawierają ponad 200 kg/m3 cementu po poddaniu ich 15 kolejnym cyklom zamrażania do temperatury -15°Ci odtajaniu w wodzie o temperaturze pokojowej wykazywały trwałość kształtu. Spadek ich wytrzymałości nie przekroczył wartości 25%. Trzeba mieć na uwadze, że trocinobetony chude, czyli zawierające poniżej 200 kg/m3 cementu nie są mrozoodporne.[uprawnienia budowlane testy]

Ciężar objętościowy trocinobetonów

Ciężar objętościowy jaki posiadają trocinobetonu uzależniony jest od stosunku składników, zawartości dodatków mineralnych oraz stopnia zagęszczenia mieszaniny. Gdy stosowane są w nich dodatki wypełniające mineralne takie jak piasek to ciężar objętościowy trocinobetonu prezentuje się następująco. W przypadku płyt, które były produkowane na terenie dawnej Czechosłowacji płyty trocinobetonowe bez dodatków mineralnych miały ciężar objętościowy wynoszący 800-900 kg/m3. Gdy natomiast zastosowano do nich dodatki mineralne wyniósł on 350-1400 kg/m3. Według Chariusa ciężar objętościowy trocinobetonów wynosi od 645 do 1543 kg/m3.[akty uprawnienia budowlane]

Wytrzymałość trocinobetonów

Wytrzymałość jaką charakteryzują się trocinobetonu uzależniona jest głównie od stopnia zagęszczenia mieszaniny. W przypadku takich samych warunków zagęszczania wpływ na nią ma skład oraz ilość stosowanego spoiwa. Czynniki tu wspomniane mają również wpływ na ciężar objętościowy trocinobetonu. Wytrzymałość jaką charakteryzuje się trocinobeton jest jedynie w pewnym stopniu proporcjonalna do jego ciężaru objętościowego. Można więc stwierdzić, że wytrzymałość trocinobetonów wzrasta z ich ciężarem jedynie, gdy zachowany jest ich analogiczny skład. Wytrzymałość tego rodzaju betonów wzrasta również na skutek zwiększenie w mieszaninie udziału mineralnych dodatków wypełniających. Dodatkiem takim może być na przykład piasek.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com