fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Skarpy wykopów niezmiennych

Skarpy wykopów niezmiennych oraz nasypów są poddane jedynie na deszcze, śnieg i grad prędko potrafią ulec deformacji. Najłatwiejszą ochroną ich jest obsianie skarpy trawą albo owinięcie darniną. Jak ziemia jest jałowa, warto na skarpie nawieźć dużą warstwę gruntu roślinnego. Mocniejsze zbicie skarpy można otrzymać poprzez ich pełne albo niepełne obrukowanie kamieniami łupanymi albo kaflami betonowymi. (uprawnienia budowlane kontakt)

Skarpy wykopów

Spływająca woda do środka wykopów nie jest ogromnym ograniczeniem robót, ale potrafi sprawić obsuwanie się skarp. Wody powierzchniowe odpompowuje się rowami trapezowymi i spadku pasmowym od 2 do 8 procent. Na obszarach gdzie nie występują spadki, wodę usuwa się rowami do studzienek, a z nich odpompowuje się ją.

Bardziej skomplikowane natomiast bywa likwidacja wód gruntowych, jakie wnikają poprzez skarpy oraz dno. Jak poziom wód gruntowych jest niewielki, da się je zatrzymać małymi rowkami zrobionymi na dnie i dostarczyć do najbliższej studzienki, a tam odpompować. Jak ich poziom jest znaczący, warto zniwelować je sposobem depresji. (uprawnienia budowlane 2021)

Sposób depresji

W tym sposobie chodzi o stworzenie wielu studni i umieszczeniu filtrów oraz usunięciu z nich wody. Studnie albo filtry potrafią zostać zrobione poza centrum obrysu lub w dole. Stworzenie studni to nic innego jak umieszczenie w środku ziemi rury wiertniczej, równocześnie pobierając ziemię z rury. Do zabierania ziemi korzysta się z przeróżnych przyrządów, patrząc na typ ziemi (szlamówki, świdry, łyżki). Umieszczona rura wiertnicza będzie stanowiła ochronę otworu, nie jest za to wymagana w ziemiach skalistych. W niższej strefie rury robi się dziurki, żeby prościej woda mogła tam trafić. (uprawnienia budowlane program) Do rury wkłada się rurę ssawną, jaka elementem gumowym łączy się z pompą. Zwykle korzysta się z przyrządów wiertniczych o przekroju 200mm, rur ssawnych 95mm, wiertniczych 150mm. Studnię wierconą da się czasami zamienić poprzez umieszczenie w ziemi studni z kręgów betonowych, jakiej dno zakopuje się na około jeden metr tłuczniem albo żwirem. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Poziom dna wykopu

Poziom dna wykopu kontroluje się za pomocą poziomnicy murarskiej wężowej bądź niwelatora. Trzeba mieć na uwadze, iż w przypadku przekopania wykopu poniżej fundament planowanego poziomu nie można go uzupełnić gruntem, tylko trzeba to zasypać chudym betonem. Rozpiętość dna wykopu wąsko-przestrzennego poniżej fundamenty betonowe koniecznie musi przekraczać rozpiętość płaszczyzny fundamentu. Musi być to co najmniej 15-75 cm, żeby dało się zrobić deskowanie. Tylko w średnich ziemiach zbitych wykop robi się identycznie wedle obliczeń fundamentu, ponieważ deskowanie bywa niepotrzebne. Do rosłości 1,25m mur wykopu da się w takiej ziemi zrobić pionowy i beton umieszczać na wykopie bezpośrednio. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Ściany wykopów

Ściany wykopów i te wąsko i szeroko-przestrzenne koniecznie warto uchronić przed spadkiem ziemi. Żeby nie musieć chronić murów, robi się dookoła wykopu górkę ziemi o prawidłowym spadku (jeśli oczywiście są do tego stworzone odpowiednie warunki).

Ochrona skarp wykopów otwartych to wzmocnienie ich płaszczyzny, kiedy są wystawione na rozmywanie poprzez wodę opadową, szczególnie kiedy obszar nie jest do końca wyrównany, wody opadowe biorą się z wyżej umieszczonego obszaru i rozmywają skarpę. W takiej sytuacji w odstępach około półtorametrowych od krawędzi skarpy tworzy się rów, jaki kolekcjonuje spadającą z obszaru wodę i prowadzi ją do rynien. Tymi rynnami woda przemieszcza się do rowów i nie niszczy skarpy. (program egzaminu na uprawnienia)

Jak wykop niezmienny zagłębiony znajduje się poniżej poziomu wód gruntowych albo płaszczyznowych, skarpy wykopu są rozmywane poprzez lecącą z nich wodę. Warto wtedy zdrenować skarpy układem rowków uzupełnionych zbitym tłuczniem kamiennym. Układ takich rowków potrafi występować w różnych formach.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com