fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Siły przenoszone ze suwnicy na podsuwnicowe belki

Na podsuwnicowe belki suwnica przekazuje poziome oraz pionowe podłużne i poprzeczne siły. Każda z tych sił jest wynikiem zmiennego oddziaływania, chociaż ma się tu do czynienia z własnym ciężarem dźwignicowej konstrukcji. Suwnica na całej długości hali przemieszcza się i nie może w związku z tym wystąpić ona tu jako obciążenie w belkowych przęsłach podsuwnicowych w torowisku dźwigu. Jej ciężar jednak określa się jako w miarę precyzyjny. W związku z tym obciążenia, jakie przekazuje się ze suwnicy łączą cechy oddziaływania stałego oraz zmiennego. Obliczeniowe wartości związane z oddziaływaniami wskazują, że częściowy współczynnik o wartości γQ,sup = 1,35 jest górną właściwą wartością dla stałych oddziaływań. Mając do czynienia ze zmiennym oddziaływaniem dolna wartość takiego współczynnika kształtuje się na poziomie γQ,inf = 0.  (uprawnienia budowlane segregator)  

Siły przenoszone ze suwnicy na podsuwnicowe belki
Siły przenoszone ze suwnicy na podsuwnicowe belki

Przyśpieszenie suwnicy

Siły, jakie mają wpływ na przyśpieszenie suwnicy określa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na ustaleniu wartości normowej sił związanych z przyśpieszeniem suwnicy. Ta normowa wartość to maksymalne możliwe tarcie pod napędowymi kołami zakładając, że suwnica ma pełne odciążenie. Asekuracyjnie normowy model zakłada, że napędowa siła jest tak wielka, co generuje duże poziome siły przechodzące na podsuwnicową belkę. Tak naprawdę siła napędu jest mniejsza i mogłaby ona stanowić podstawę do wykonywania dalszych wyliczeń, kiedy producent suwnic określiłby wartości realne w dźwigowej specyfikacji. W obliczeniach drugi etap pozwala wyznaczyć ramię maksymalne pomiędzy parą napędowej siły oraz inercji suwnicy. Inercja osiąga największą siłę, kiedy wózek jest w skrajnym położeniu, a suwnica w związku z tym zostaje dociążona w pełni.  (uprawnienia budowlane 2022) 

Pionowe reakcje

Przekazywane ze suwnicy pionowe reakcje ustala się w oparciu o obliczeniowe wartości zmiennego oddziaływania, od ciężaru jaki wykazuje suwnica pod pełnym roboczym obciążeniem. Uwzględnia się tu także dynamiczne współczynniki, jakie są odpowiednie dla konkretnej sytuacji osoby użytkującej dźwig. Projektowa praktyka wskazuje, że ładunek przenosi się i opuszcza najczęściej w łagodny sposób. Zakres odnoszący się do wartości dynamicznego wskaźnika jest wynikiem różnego poziomu intensywności korzystanie ze suwnicy. Gwałtowny zrzut ładunku zdarza się zdecydowanie rzadziej. Zarówno jedna, jak i druga sytuacja różnią się w znaczący sposób od siebie pod względem siły, jaką generuje suwnica. W związku z tym będą one wymagały użycia wsporczej konstrukcji o różnych wielkościach.  (uprawnienia budowlane kontakt) 

Reakcje w poziomej płaszczyźnie

Chcąc ustalić reakcje w płaszczyznach poziomych jest to bardziej trudne oraz wymagające zadanie. Wiąże się to z kilkoma etapami.   (program egzaminu na uprawnienia)  Dodatkowo sprawdza się kilka normowych modeli dotyczących powstawania takich sił. Boczne rodzaje sił ustala się w oparciu o pionowe reakcje przy zmiennej wartości dynamicznego współczynnika. Norma proponuje trzy odmienne mechanizmy związane z generowaniem oddziaływań w poziomej płaszczyźnie przez suwnicę. Te oddziaływania to przyśpieszenie poprzecznie do torowiska suwnicy, imperfekcja zukosowania torowiska suwnicowego oraz przyśpieszenie suwnicy wzdłuż swojego torowiska. (uprawnienia budowlane program) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com