fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Siłownie kanałowe najczęściej budowane są na rzekach, które mają duże zakola. Dzięki w przypadku takiej siłowni buduje się jaz w górnej części łuku. Należy prowadzić wtedy wodę kanałem po cięciwie łuku. Taki sposób powoduje uzyskanie większego spadu niż wynosi wartość spiętrzenia na jazie. Powodem tego zjawiska jest również dodatkowa różnica pomiędzy poziomami początkowym i końcowym przekroju rzeki.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Siłownie kanałowe

Wymagania dla siłowni kanałowej

Siłownie kanałowe buduje się tak, żeby dzieliły kanał na dwa odcinki: górny(dopływowy) i dolny(odpływowy). Dolna część jest robiona w wykopie, a górna może być częściowo robiona w nasypie. Czasami specyficzna rzeźba terenu sprawia zbyt dużą wysokość nasypów. W takiej sytuacji należy przeprowadzać wodę nad doliną za pomocą akweduktu. W tego rodzaju kanałach można stosować okładzinę betonową skarp i dna. Robi się to w celu zmniejszenia wartości oporów ruchu. Może być ona szczelna lub nie. Uzależnione jest to od warunków w jakich woda jest filtrowana z kanału do gruntu.[segregator uprawnienia budowlane]

Siłownia jako budowla piętrząca

W miejscu gdzie kanał dochodzi do siłowni staje się ona budowlą piętrzącą. Musi więc spełniać wymagania stawiane takim typom konstrukcji. Jest to spowodowane różnicą poziomów wody: górnej i dolnej. Warunkami, które się jej stawia są głównie stateczność oraz szczelność.

Sposób pracy siłowni kanałowej

Sposób pracy siłowni kanałowej jest zbliżony do przyjazowych. Pracują one na danym poziomie wody, jaki obecnie w niej występuje. Należy pamiętać, że zrzut jałowy przez jaz powinien być utrzymywany jako normalny. Zabezpiecza to występowanie minimalnego przepływie w rzece poniżej jazu.[akty uprawnienia budowlane] Taka ilość wody jest ustalona przepisami prawnymi. Jeśli chodzi o nadmiar wody to są one zrzucane do koryta rzeki poprzez jazu. Siłownie kanałowe powinny być wyposażone w zamknięcia takie jak posiadają siłownie przyjazowe. Są one niezbędne w przypadku możliwości wystąpienia powodzi. Siłownie kanałowe posiadają specyficzny pobór wody. Nosi on nazwę derywacji i polega na pobieraniu wody z rzeki przy użyciu odgałęzionego kanału.[uprawnienia budowlane testy]

Porównanie siłowni kanałowych do przyjazowych

Jak już wcześniej zostało wspomniane siłownie kanałowe pod niektórymi aspektami są podobne do siłowni przyjazowych. Gdy są położone niżej od zapory, to pracują na spadzie, który ma wartość taką jak spiętrzenie. Różnicą pomiędzy tymi dwoma typami siłowni jest posiadanie zbiornika, co umożliwia okresowe pracowanie na przepływach, które są dużo większe od aktualnego dopływu do danego zbiornika. Jest to umożliwione dzięki istnieniu zbiornika, w którym magazynuje się wodę.[uprawnienia budowlane]

Specjalne ustawienia siłowni

Czasami możemy mieć do czynienia z niespotykanymi umiejscowieniami siłowni. Przykładowo siłownia może być w bezpośrednim sąsiedztwie betonowej zapory. Siłownia w takim miejscu musi być fundowana na bloku, który sąsiaduje z zaporą ale ma być od niej odgrodzona przy pomocy dylatacji. Jeśli korzystamy z zapór oszczędnościowych lun wielołukowych to możemy siłownie ustawić w profilu zapory. Dla zapór ziemnych i narzutowych rurociąg możemy umiejscowić w profilu zapory, ale należy zadbać wtedy o jego mocne fundamenty. Mają one na celu zabezpieczanie przed deformacjami, które mogą powstawać przez nierównomierne osiadanie nasypu lub narzutu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com