fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przepisy prawa

Z pewnością w miarę upływu czasu wielu z nas myśli o tym, by w odpowiedni sposób rozbudować swój dom. Może to wynikać z różnego rodzaju pobudek, jednak najczęściej wpływ na to ma po prostu chęć zmian. Czasami niesiemy się z zamiarem rozbudowy domu, a więc chcemy dobudować jego nową część. Zazwyczaj jest to równoznaczne ze zmianą układu działowych ścian w starej części domu. Sprawdźmy, jak tę sytuację widzą przepisy prawa.  (uprawnienia budowlane cennik) 

Rozbudowa domu a warunki techniczne

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jasno dookreśla nam, jakim warunkom powinny odpowiadać zarówno one, jak i ich usytuowanie. Uwzględniono, że są wyjątki od obowiązujących przepisów prawnych i wskazano jednocześnie, że jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów, wówczas możemy działać na wcześniejszych zasadach. Mowa więc o tym, że takie rozporządzenie znajduje swoje zastosowanie przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków oraz do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Jeżeli jednak mamy do czynienia z nadbudową, rozbudową, przebudową bądź zmianą sposobu użytkowania między innymi budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2 wymagania, które wcześniej dookreślają przepisy można spełnić w inny sposób niż w ten, który został w takim rozporządzeniu wskazany. Jedynym warunkiem, jaki istnieje w takim momencie jest to, aby zastosować się do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.   (uprawnienia budowlane program) 

Przebudowa istniejącego domu

Często wielu z nas napotykają wątpliwości, czy organy administracji mogą niejako zmusić bądź skłonić nas do przebudowy naszego istniejącego już długo czas domu. Okazuje się, że nie powinniśmy mieć takich obaw, ponieważ aby organy administracji były władne do wymuszania na inwestorach przebudowy istniejącego budynku i dostosowywania go do obecnych przepisów musi zaistnieć sytuacja, w której rażąco naruszone są pewne kwestie, np. te dotyczące odległości domu od drogi publicznej. W innych przypadkach uznaje się, że obiekt ten został wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę. W takiej sytuacji budynek korzysta z domniemania legalności oraz prawidłowości wykonania i w tej części nie musi być dostosowywany do aktualnych przepisów. (uprawnienia budowlane segregator) 

Dom wybudowany nielegalnie

Jeżeli zdarzy się, że dany dom został wybudowany nielegalnie, a więc w pełnej niezgodności z prawem, wówczas jest możliwość, że z góry właściciel danego budynku dostanie nakaz dostosowania budynku do obecnych przepisów. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy budynek został wybudowany bez pozwolenia lub niezgodnie z nim albo zatwierdzonym projektem. Decyzję taką podejmuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Może to zrobić z własnej inicjatywy albo w wyniku zawiadomienia go o nieprawidłowościach przez organ prowadzący sprawę pozwolenia na budowę. Jego działania są podejmowane w ramach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.). (uprawnienia budowlane 2023)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com