fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

W sytuacji gdy potrzebujemy więcej miejsca, ponieważ np. powiększa nam się rodzina niekoniecznie musimy szukać większego domu, jeżeli istnieje taka możliwość możemy go rozbudować. Niektórzy decydują się na rozbudowę domu wzwyż to znaczy np. dobudowanie jednego piętra lub też rozbudowanie poddasza. Drugą opcją jest rozbudowa domu poprzez przygotowanie tzw. dobudówki. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Można więc powiedzieć, że wyróżnia się pojęcia rozbudowy lub też nadbudowy. W tych dwóch przypadkach powiększa się powierzchnia użytkowa obiektu i jego kubatura.

W wyniku rozbudowy zwiększa się powierzchnia zabudowy obiektu, a przy nadbudowie zostaje ona bez zmian.

Co należy sprawdzić, aby rozpocząć rozbudowę domu?

Aby rozpocząć rozbudowę domu, pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy gmina posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje działkę, na której znajduje się budynek. Miejscowy plan zagospodarowania zawiera warunki, które określają kształtowanie zabudowy, a także sposób i możliwość powiększenia domu. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

W tej sytuacji należy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie wypisu oraz wyrysu z MPZP.

Jeżeli jednak nie ma takiego wyrysu, musimy przystąpić wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Po ustaniu przez gminę warunków zabudowy należy sporządzić projekt rozbudowy. Projektant powinien dostosować rozwiązania do istniejącej konstrukcji budynku i do planistycznych wymogów w gminie. Do opisu technicznego powinna być dołączona opinia geotechniczna, która określa warunki gruntowe na działce i możliwość posadowienia obiektu, a także jeżeli to potrzebne, odpowiednią ekspertyzę techniczną z wynikami badania geotechnicznego.

Przed rozpoczęciem budowy trzeba jeszcze ustanowić sobie kierownika budowy, następnie wszystkie działania są rejestrowane w dzienniku budowy, w dokumencie tym określa się przebieg robót i wszelkich zdarzeń okoliczności, które mają miejsce w toku prowadzonych prac, istotne jest także złożenie zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0