fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przykładem konstrukcji może być również przekrycie kościoła w Louisville. Ma on dach w kształcie siodłowej paraboloidy hiberbolicznej. Jego grubość wynosi 8,75 centymetrów dla wymiarów 33×41,5 metrów. Dach przykrywa powierzchnię 4500 m3. Część wspornikowa tej konstrukcji ma wysięg wynoszący 24 metry. Dla wytrzymałości betonu na ściskanie wynoszącej 280 kg/cm2 grubość łupiny wynosiła od 10 do 17 centymetrów. Poczta w mieście Providence w stanie Rhode Island posiada przekrycie dwóch sekcji. Rozstaw słupów w każdej z sekcji miał wymiary 45×42 metry.[uprawnienia budowlane] Siedmiodniowa wytrzymałość betonu miała wartość 280 kg/cm2 dla ciężaru objętościowego 1760 kg/m3. W przypadku ciężaru objętościowego 1700 kg/m3 oraz takiej samej wytrzymałości jak poprzednio grubość elementów prefabrykowanych kopuły powinna wynosić 8,75 centymetrów.

Przykłady konstrukcji przekryć
Przykłady konstrukcji przekryć

Lekki beton w górnictwie

Górnictwo jest jedną z gałęzi, w której stosuje się betony lekkie. Wykonuje się z niego między innymi elementy obudowy szybów górniczych. Wcześniej do tego były stosowane elementy żelbetowe. Dzięki betonom lekkim można uzyskać 1,5krotnie lżejsze elementy co ułatwia oraz przyśpiesza ich montaż.[uprawnienia budowlane testy]

Lekki beton w okrętownictwie

W okrętownictwie również można spotkać się z zastosowaniem betonów lekkich. Buduje się z nich kadłuby i nadbudowy różnych typów statków. Z takich betonów można również wykonywać elementy pokładu, burt oraz poprzecznych przegród statku. Takie kadłuby są o 20% lżejsze od odpowiadających im elementom wykonanym z żelbetu. W USA zostały przeprowadzone pierwsze próby stosowania betonów lekkich do robienia cienkościennych łupin. Miało to miejsce po I wojnie światowej. W roku 1919 powstał w Alabamie w USA betonowy tankowiec o wyporności równej 7500 ton.[egzamin na uprawnienia budowlane] Jego kadłub był wykonany z lekkiego betonu z kruszywa z ekspandowanych glin. Okręt ten po upływie 2 lat zatonął. Po upływie 30 lat na wodzie pręty zbrojenia kadłuba okrętu nie miały śladów korozji. Było to niezwykłe ze względu na to, że grubość otulenia zbrojenia wynosiła 1,5 centymetra dla grubości ścian kadłuba wynoszącej 10,2 centymetra. Podczas II wojny światowej wybudowane zostało 100 takich okrętów. Użyto do tego betonu lekkiego.

Konstrukcje z betonów lekkich

Konstrukcje, które są wykonywane z betonów lekkich to takie, gdzie beton lekki przenosi siły wewnętrzne występujące w konstrukcji na skutek jej obciążenia. Podstawowymi parametrami, które są niezbędne do wymiarowania konstrukcji z betonów lekkich są ciężar, wytrzymałość i odkształcalność betonu.[segregator uprawnienia budowlane] Do obliczeń statycznych wartości liczbowe tych parametrów są przyjmowane dla stanu, w których rozpatrywana jest dana konstrukcja. Dla betonów lekkich zmiana składników betonu czy jego wilgotność mają znaczący wpływ na ciężar oraz cechy wytrzymałościowe materiału. Dla betonów lekkich większy wpływ ma długotrwałe działanie obciążeniem na wielkość odkształcenia w porównaniu do betonu zwykłego. Mrozoodporność, przewodność cieplna oraz odporność na uderzenia też mają znaczący wpływ na konstrukcję. Wpływają one jednak na zakres stosowania materiałów w konstrukcji, a nie na wymiarowanie elementów konstrukcji.[akty uprawnienia budowlane]

Określanie bezpieczeństwa konstrukcji

W celu określenia bezpieczeństwa konstrukcji z uwagi na warunki materiałowe niezbędna jest znajomość wartości współczynnika przeciążenia. Współczynnikiem tym jest stosunek największego ciężaru jaki może prawdopodobnie pojawić się w praktyce do średniej wartości ciężaru materiału w konstrukcji oraz współczynnika jednorodności. Współczynnik niejednorodności jest stosunkiem wytrzymałości najniższej, która może z prawdopodobieństwem p zajść w praktyce do średniej wytrzymałości stosowanego materiału. Dla norm krajowych RWPG p jest przyjmowane jako 0,9985.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com