fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przygotowanie chłodni kominowych do procesu wyburzenia

Prace przygotowawcze przy kominowych chłodniach, które mają być wyburzone polegają w pierwszej kolejności na dokonaniu demontażu wewnętrznych urządzeń w nich. Są tam urządzenia takie jak zraszalnik, czy eliminator unosu, który stanowi w danej chłodni wypełnienie. Po wykonaniu demontażu materiał ten należy wywieźć oraz zutylizować w miejscu do tego uprawnionym. Kolejna z czynności polega na wykonaniu w słupach oraz w płaszczu chłodni nawierceń otworowych. W projekcie wyburzeniowym w Elektrowni Łagisza przewidziano wykonanie około 3 tysięcy otworów w jednej chłodni, aby umieścić w nich wybuchowy ładunek o łącznej masie wynoszącej 200 kg. Pamiętać trzeba o tym, że w płaszczu chłodni, gdzie znajdują się otwory, były one na wysokości wynoszącej około 5 do 8 metrów. Z tego też względu nawiercanie należało do niebezpiecznych czynności i było jednocześnie bardzo pracochłonne. (uprawnienia budowlane kontakt)

Przygotowanie chłodni kominowych do procesu wyburzenia
Przygotowanie chłodni kominowych do procesu wyburzenia

Umieszczenie ładunków w chłodniach kominowych

Po dokonaniu umieszczenia ładunków w kominowych chłodniach, a dokładniej w przygotowanych wcześniej otworach połączono je tak, aby móc dokonać sekwencyjnej detonacji w odstępach czasu, jakie wynosiły milisekundy. Zastosowano tu okrycie za pomocą geowłókniny po to, żeby zminimalizować rozrzut betonowych odłamków. Przygotowując cały proces związany z wyburzaniem oprócz typowo rozbiórkowych prac należało wykonać wiele zgłoszeń, jakie są wymagane w związku z przepisami prawa. Do mieszkańców musiały trafić też odpowiednie komunikaty, w związku z ich sąsiadowaniem ze strefą zagrożenia odnośnie terminu i godziny, w jakich zostanie przeprowadzone wyburzenie. (uprawnienia budowlane 2022)

Ustalenia zawarte w projekcie

W projekcie uwzględniono obiekty oraz instalacje, które miały zostać przełożone, wyburzone, albo też zlikwidowane. Zawierał on również strefy związane z bezpieczeństwem, które zostały określone dla każdej z chłodni, jaka miała zostać wyburzona. W projekcie zawarto również liczbę otworów i ich rozmieszczenie w płaszczu i w słupach chłodni, aby umieścić w nich wybuchowe ładunki. Odzwierciedlono w projekcie prace, które są nieodłącznym ich elementem, czyli wyznaczenie powietrznej uderzeniowej fali i parasejsmiczne oddziaływanie w związku z upadaniem dużej masy. (uprawnienia budowlane program) 

Bezpieczeństwo podczas wyburzania kominowych chłodni

Podczas przeprowadzenie wyburzenia teren został zabezpieczony przez straż miejską, policję oraz pracowników wykonawcy.  (program egzaminu na uprawnienia) W razie potrzeby w gotowości oczekiwała na sygnał Państwowa Straż Pożarna. Każda z osób znajdująca się na terenie oddziału elektrowni Łagisza – Tauron Wytwarzanie S.A. została poinformowana odnośnie znaczenia dźwiękowych sygnałów, które poprzedzały proces wyburzenia. Po tych sygnałach następowała detonacja ładunków. Za każdym razem istnieje pewien rodzaj niepewności oraz obawy, czy wszystko będzie pokrywać się z projektowymi wyliczeniami oraz czy dana chłodnia kominowa rozłoży się tak, jak zakładano to w projekcie. Jednak w tym wypadku wyburzenie odbyło się zgodnie z projektem i nie powstały tu żadne uchylenia.(segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com