fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przeciwporażeniowa ochrona w elektroenergetycznych sieciach powyżej 1 kV

Urządzenia, które cechują się wyższym napięciem niż 1 kV muszą być obsługiwane przez osoby odpowiednio do tego wykwalifikowane. W związku z tym wymagania związane z ochroną podczas uszkodzenie są łagodniejsze, niż ma to miejsce w wypadku uszkodzeń urządzeń o niskim napięciu. Zasady związane z przeciwporażeniową ochroną odnoszą się do instalacji i urządzeń niskiego oraz wysokiego napięcia. Ujęto je w normie PN-EN 61140. Z zapisów wynika, że czynne części niebezpieczne nie mogą być dostępne. Części dostępne przewodzące natomiast nie powinny w normalnych warunkach być niebezpieczne. Tak samo nie powinny być niebezpieczne przy występowaniu pojedynczych uszkodzeń. (uprawnienia budowlane cennik) 

Przeciwporażeniowa ochrona w elektroenergetycznych sieciach powyżej 1 kV
Przeciwporażeniowa ochrona w elektroenergetycznych sieciach powyżej 1 kV

Zasady ochrony przeciwpożarowej

Zasady związane z ochroną przeciwpożarową stosuje się w elektroenergetycznych stacjach z wysokim napięciem. Zapisy ujęte zostały w dwóch normach. Pierwsza z nich PN-EN 61936-1 odnosi się do elektroenergetycznych instalacji przemiennego prądu o wyższym napięciu niż 1 kV. Norma PN-EN 50522 z kolei odnosi się do uziemienia elektroenergetycznych instalacji przemiennego prądu o napięciu przekraczającym 1 kV. Pierwsza podana norma ujmuje postanowienia odnośnie podstawowej ochrony, a druga ochrony podczas uszkodzeń. Mając na uwadze transformatorowo – rozdzielczą stację zasilającą sieć o niskim napięciu uwzględnia się także zapisy z innych norm. Jest to norma N SEP-E-001 oraz PN-HD 60364-4-442. (uprawnienia budowlane testy) 

Napowietrzne linie wysokiego napięcia

Patrząc na przeciwporażeniową ochronę przy słupach napowietrznych linii o wysokim napięciu stosować należy zapisy z norm PN-EN 50341-1 oraz PN-EN 50341-2-22. Pierwsza przedstawia ogólne wymagania, natomiast druga norma obejmuje zagadnienie elektroenergetycznych napowietrznych linii przemiennego prądu powyżej 1 kV. Bardzo ważne jest to, że normy odnośnie linii wysokich napięć określają zasady związane z ochroną tylko w przypadku pojawienia się uszkodzeń. Nie określają one środków do podstawowej ochrony.  (uprawnienia budowlane 2023)  

Wymagania związane z przeciwporażeniową ochroną

Chcąc spełnić wymagania odnośnie przeciwporażeniowej ochrony w elektroenergetycznych sieciach o napięciu większym niż 1 Kv należy mieć na uwadze, że zależą one od tego, czy rozpatruje się elektroenergetyczne stacje, czy napowietrzne linie elektroenergetyczne. Mając na uwadze stacje elektroenergetyczne można wyróżnić ich dwa rodzaje. Pierwsze to stacje, które nie powodują zasilania rozdzielczych stacji niskiego napięcia. Drugi rodzaj natomiast to takie, które zasilają stacje rozdzielcze o niskim napięciu. W tym wypadku te elektroenergetyczne stacje podlegają bardzo szczególnej trosce. Ma to związek z tym, że doziemienie w stacji po stronie wyższego poziomu napięcia może stanowić poważne zagrożenie porażeniowe u wielu odbiorców niskich napięć.

Zgodnie z zapisami w normie, że czynne części niebezpiecznie nie powinny być dostępne należy do tego celu zastosować podstawową ochronę. Mówi ona o tym, że wszystkie urządzenia są sprawne i użytkuje się je zgodnie z ich przeznaczeniem. Mając na uwadze zapis, że dostępne przewodzące części nie powinny stanowić niebezpieczeństwa zarówno w normalnych warunkach, jak i przy małych uszkodzeniach stosuje się ochronę przy uszkodzeniu.  (uprawnienia budowlane segregator)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com