fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Krawężnik posadowiony na gruncie

Krawężnik należy posadowić na gruncie wtedy, kiedy:

– grunt jest wytrzymały,

– nawierzchnia ma charakter prowizoryczny i krawężnik ją ogranicza.

Posadowienie tego typu polega na tym, że na wyrównanym gruncie rozściela się podsypkę o grubości 3-5 cm (po zagęszczeniu) z gruboziarnistego piasku. Następnie spoiny należy wypełnić piaskiem (uprawnienia budowlane 2021).

Posadowienie krawężników
Posadowienie krawężników

Krawężnik na ławie piaskowej

Jest to typ posadowienia, który znajduje zastosowanie w przypadku:

– prowizorycznego charakteru nawierzchni,

– mniej wytrzymałego gruntu.

Ława piaskowa powinna mieć wymiary 20×10 bądź 25×15 cm. Wszystko zależy od wymiarów krawężnika. W tym przypadku również należy pamiętać o wypełnieniu szczelin piaskiem.

Krawężnik na ławie zwykłej (betonowej, żwirowej albo tłuczniowej)

Ławę zwykłą najczęściej stosuje się wtedy, kiedy budowana nawierzchnia ulicy:

– ma charakter prowizoryczny,

– jest typu lekkiego.

Wówczas krawężnik układa się na ławie przy wykorzystaniu:

– podsypki cementowo-piaskowej (stosunek 1:5) o grubości 5 cm przy ławie betonowej.

– podsypki piaskowej bądź tłuczniowej.

Szczeliny wypełnia się zaprawą cementowo-piaskową. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku ułożenia krawężnika na ławie betonowej. Jednocześnie co 10 m należy wykonać szczeliny dylatacyjne, które wypełnia się zalewą bitumiczną. W pozostałych przypadkach szczeliny wypełnia się piaskiem. Beton ław powinien mieć skład i własności betonu podbudowy betonowej (program do egzaminu na uprawnienia na komputer).

Krawężnik na ławie betonowej z oporem

Ławy betonowe z oporem znajdują zastosowanie w przypadku budowy nawierzchni:

– typu ciężkiego,

– typu średniego,

– stałej.

Wykorzystuje się dwa rodzaje ław: typ normalny oraz typ krakowski. Należy użyć ten sam rodzaj betonu, co w przypadku ławy zwykłej. Stosuje się podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:5. Następnie należy zalać spoiny zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne należy umieszczać co 10 m.

W pierwszej kolejności w przytoczonym wykopie należy wykonać ławę betonową. Następnym krokiem jest ułożenie krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej. Kolejnym etapem jest:

– wykonanie tylnej ścianki oporowej,

– układanie ścieku z kostki na grubej podsypce cementowo-piaskowej,

– zalewanie szczeliny.

Płyty chodnikowe betonowe

Płytami chodnikowymi betonowymi są elementy, które wykonuje się z betonu dwuwarstwowego. Produkuje się je w Polsce zgodnie z normą PN-63/B-14050 (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Zawarte są w niej informacje o:

a) typie płyt w zależności od kształtów geometrycznych:

– A – kwadrat o wymiarach 35x35x5 cm,

– B – prostokąt o wymiarach 35×17,5×5 cm,

– C – infuła,

– D – płyta narożnikowa ścięta,

– E – płyta narożnikowa kwadratowa,

b) klasach płyt w zależności od cech technicznych (fizycznych i wytrzymałościowych),

c) gatunkach płyt w zależności od dokładności produkcji (gatunek 1 i gatunek 2),

d) typie segmentowym, który stosuje się głównie na drogach zamiejskich; w mieście może on znaleźć zastosowanie jedynie na ulicach peryferyjnych i drogach miejskich,

e) typie korytkowym – typ ten nadaje się do odwodnienia chodników, deptaków, skarp, nawierzchni pieszo-jezdnych.

Elementy ściekowe

W normach DIN znajdują się informacje odnośnie typów elementów ściekowych (uprawnienia budowlane – egzamin). Wyróżnia się:

a) element krawężnikowo-ściekowy:

– wyrabia się go w 3 wielkościach – szerokość podstawy 40, 50 lub 60 cm,

– z betonu marki 450,

– nasiąkliwość betonu: min. 12% objętościowo,

– posadowienie na ławie betonowej,

– stosuje się go w ulicach o podrzędnym znaczeniu oraz na drogach miejskich,

b) element w kształcie muldy:

– wyrabia się go w 3 wielkościach,

– beton i sposób posadowienia jak wyżej,

– stosuje się go na drogach miejskich.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com