fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Porowatość skał jest tym samym czym porowatość gruntu. Ma ona zazwyczaj małą wartość wynoszącą od 0,54 do 0,8% w przypadku skał magmowych oraz od 4 do 35% dla skał osadowych. W skałach ruch wody odbywa się szczelinami. Każda ze skał posiada inny, określony stopień szczelinowatości. Należy jednak pamiętać, że ruch występujący wewnątrz szczelin nie jest jeszcze dobrze zbadany. Jest to powodem, dlaczego często stosuje się praktyczne zagadnienia w celu ustalenia wykresu ciśnień filtracyjnych pod zaporą.[uprawnienia budowlane testy]

Porowatość skał
Porowatość skał

Wykresy ciśnień

W ogólności wykresy ciśnień są dzielone na dwie części. Pierwsza z nich jest statyczna, a druga dynamiczna. Jeśli chodzi o część statyczną służy ona określeniu jaką głębokość ma dolna woda. W przypadku części dynamicznej określona jest ona przez funkcję różnicy wartości poziomów dolnej oraz górnej wody. W wykresie ciśnień możemy wyróżnić cztery główne charakterystyczne punkty. Pierwszym z nich jest krawędź dolna podstawy. Drugi punkt określa położenie osi przesłony wykonanej z zastrzyków. Trzecim z punktów jest oś drenażu. Krawędź odpowietrzna podstawy jest ostatnim z charakterystycznych punktów wykresu. Część statyczną wykresy przedstawia się na wykresie w formie prostokąta. Część dynamiczna natomiast określona jest poprzez łamaną linię, która wyznacza charakterystyczne spadki ciśnienia.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Spadki ciśnienia w poszczególnych punktach

W przypadku pierwszego punktu, którym jest krawędź podstawy spadek ciśnienia jest spowodowany zagłębianiem fundamentów danej zapory wewnątrz podłoża skalnego. Określa się go poprzez specjalny współczynnik. W kolejnych punktach również występują spadek ciśnienia, które określane są przez konkretne iloczynu współczynników. Należy pamiętać, że w ostatnim punkcie czyli krawędzi odpowietrznej podstawy wartość wyporu dynamicznego jest równa 0.[segregator uprawnienia budowlane] Jeżeli nasz wykres tak się będzie przedstawiać to możemy stwierdzić, że uwzględnia on właściwe działanie przesłony oraz drenażu. Jeżeli chcemy określić dokładną wartość wyporu występującego pod zaporą powinno pamiętać o tym, że ciśnienie na wykresie nie jest w całości przekazywane na powierzchnię płaszczyzny podstawy. Jest to spowodowane szczelności wiązania pomiędzy częścią podstawy zapory oraz podłożem skalnym.[akty uprawnienia budowlane]

Współczynniki

Współczynnik ą może być określany jako współczynnik powierzchni czynnej lub wartości porowatości powierzchniowej. Jest on analogiczny do współczynnika, który przejmowany jest przez beton. Współczynnik ten określa się poprzez wpływ ciśnienia filtracyjnego jakie wywiera na rozkład naprężeń wewnątrz korpusu zapory. Zazwyczaj jego wartość wynosi około 1, najczęściej od 0,7 do 0,95. Współczynniki określające wartości wyporów różnią się często znacznie od siebie. Ich różnice są uzależnione od stopnia w jakim poznana jest charakterystyka danego podłoża.[uprawnienia budowlane] Oprócz tego wpływ ma jakość z jaką zostanie wykonana przesłona oraz skuteczność drenażu. Stopień odpowiedzialności danej konstrukcji również ma wpływ na wartości współczynników. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach zachodnich nie spotykane jest uwzględnianie redukującego wpływu drenażu. W tym przypadku bardzo ważne jest mierzenie ilości wody jaka się przesącza oraz przeanalizowanie składu chemicznego danej wody. Ilość przepływającej wody może stanowić bardzo dobry wskaźnik, który będzie wskazywał stopień szczelności danej zapory oraz jego tendencję. Pomiary jej wielkości wykonywane są zazwyczaj centralnie na przelewie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com